1. Alle Job
 2. Sundhed
 3. Randers
UDLØBET

Region Midtjylland - Akutafdelingen, læger

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge søges til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers fra 1. august  2024

Fuldtid

Permanent

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ, Danmark

SE PÅ KORT
Region Midtjylland - Regionshuset Viborg
ID: 2604471
|
Indrykket for 34 dage siden

Akutafdelingen i Randers har gennem et stykke tid arbejdet med ny organisering af afdelingens drift- og udviklingsopgaver. Fremadrettet ønsker vi, at organisere arbejdet i fire opgavefælleskaber under overskrifterne "Drift", "Kvalitet og udvikling", "Forskning og uddannelse" og "Kommunikation".

Vi søger nu i den forbindelse en ledende overlæge til en nyoprettet stilling som uddannelsesansvarlig ledende overlæge. Den uddannelsesansvarlige ledende overlæge kommer til at have det overordnede ansvar for den lægefaglige videreuddannelse i afdelingen og er leder af det lægelige uddannelsesteam, som består af cheflæge, ledende uddannelsesansvarlige overlæge og et antal uddannelseskoordinerende yngre læger. Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med løbende 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, introduktionsuddannelse i akutmedicin og hoved uddannelse i almen medicin og akutmedicin.  

Den uddannelsesansvarlige ledende overlæge kommer, ud over opgaverne som leder af den lægefaglige uddannelse, også til at have et særligt delegeret ledelsesansvar for afdelingens tværfaglige uddannelse og forskning ved, sammen med en oversygeplejerske, at indgå i et tværfagligt formandskab for afdelingens opgavefællesskab "Forskning og uddannelse" med de opgaver, der er beskrevet derunder. 

Vi har gennem de sidste par år arbejdet meget målrettet på at skabe gode rammer for lægelig uddannelse. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers

Vi lægger vægt at de konkrete uddannelsesopgaver er fordelt på så mange læger i afdelingen som muligt. Alle læger over KBU niveau har funktion som hovedvejleder og alle læger forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø

Der er godt samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, specialets PKL og med de øvrige UALO/UAO på hospitalet og fra andre akutafdelinger i Region Midt. Den uddannelsesansvarlig overlæge er medlem af hospitalets videreuddannelsesråd og det regionale uddannelsesudvalg for akutmedicin. 

Om stillingen

Til opgaven søger vi en speciallæge med stærke faglige kvalifikationer inden for akutmedicin og gerne erfaring med lægelige videreuddannelse. Der er ikke krav om forskningsmæssige kvalifikationer, men man forventes at understøtte den forskningsaktivitet, der er i afdelingen

Udover de særlige opgaver, der knytter sig til opgaven som ledende overlæge har man som afdelingens øvrige overlæge et medansvar for:

• en lærende patientsikkerhedskultur

• et godt uddannelsesmiljø

• trivsel og godt arbejdsmiljø for alle faggrupper

• gode samarbejdsrelationer til andre afdelinger og specialer og samarbejdspartnere i andre sektorer

• afdelingens samlede ressource udnyttelse

De konkrete ledelsesopgaver aftales med afdelingsledelsen. Det konkrete antal timer til ledelsesmæssige opgaver aftales med afdelingsledelsen på baggrund af omfanget af opgaver, herunder mødeaktivitet, kursusdage, udviklingsopgaver m.m.

Som overlæge indgår man i afdelingens tværfaglige ledelsesgruppe sammen med afdelingsledelsen, øvrige overlæger, oversygeplejersker og ledende lægesekretær. Ledelsesgruppen mødes ca. en gang månedligt med og har fokus på den strategiske ledelse.

Som ledende overlæge indgår man derudover i afdelingens driftsgruppe, der mødes ugentligt til koordinering af opgaver indenfor og på tværes af opgavefællesskaberne, 

Vi arbejder ud fra Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på høj faglighed også i ledelsesopgaven og alle overlæger tilbydes den nødvendige formelle lederuddannelse for at kunne varetage ledelsesopgaven. Se også Funktionsbeskrivelse for ledende uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen

Vi tilbyder naturligvis den nødvendige uddannelse til varetagelse af opgaven som UAO, f.eks deltagelse i videreuddannelsesregions Nords kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, hvis du ikke allerede har denne.  Hvis du har interesse i at arbejde med medicinsk simulation vil vi også gerne tilbyde uddannelse i dette, hvis du ikke har dette.

Der vil blive stillet den nødvendige tid og sekretærhjælp til rådighed for de uddannelsesadministrative opgaver. Se også Funktionsbeskrivelse for ledende uddannelsesansvarlig overlæge, Akutafdelingen, Regionshospital Randers             

Akutafdelingen

Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen - læger, sygeplejersker og sekretærer. På lægesiden er afdelingen normeret med en cheflæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv cheflægen.  Vi er 5 speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger er i gang med merituddannelse til akutmedicin. Se her for mere information om Akutafdelingen - Regionshospitalet Randers.

Overlægernes kliniske arbejdsområde

Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Akutafdelingens læger færdigbehandler selv ca. 50 % af de akut indlagte patienter.

Børn under 18 år modtages af børnelægerne uden om akutafdelingen og patienter med primær gynækologisk problemstilling ses af gynækologiske læger. Ortopædisk afdeling har det lægefaglige ansvar for skadebehandling og traumemodtagelse

Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Forskning 

Akutafdelingen samarbejder med Center for Akutforskning om flere projekter og har tilknyttet professor som forskningsansvarlig konsulent. Alle introduktionslæger og hoveduddannelseslæger opfordres til aktiv forskningsdeltagelse. Hvis du selv har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der således være meget gode muligheder, 

Vagtforhold

Overlægen indgår i afdelingens speciallægevagt med tilstedeværelse. Speciallægevagten er aktuelt døgndækkende søndag, mandag og torsdag og frem til kl 22 ugens øvrige dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00.

Ledelse

Afdelingsledelsen består af en cheflæge og en chefsygeplejerske, der sammen varetager den overordnede ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen. Som overlæge indgår du i afdelingens ledelsesgruppe sammen med øvrige overlæger og funktionsledere. Vi arbejder ud fra Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på høj faglighed også i ledelsesopgaven og alle overlæger tilbydes den nødvendige formelle lederuddannelse for at kunne varetage ledelsesopgaven. Se også Funktionsbeskrivelse for overlæge i Akutafdelingen


Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Christian Skjærbæk 


Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail: [email protected]


Ansøgningsfrist søndag den 2. juni 2024 
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 5. juni. 

Ansættelsesstart 1. august 2024 eller efter aftale.

 

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk 

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:

http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Overlæge
Randers
Overlæge
Midtjylland
Speciallæge
Randers
Speciallæge
Midtjylland

Andre job der minder om dette

  Region Midtjylland - Regionshuset Viborg

  Region Midtjylland - Medicinsk

  Reservelæge til kardiologisk team, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers

  Fuldtid

  Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ, Danmark

  Indrykket for 10 dage siden

  Vi opslår hermed to 1-årige uklassificerede stillinger som reservelæge på Medicinsk Afdeling, med primær tilknytning til det kardiologiske team. Stilingen er med start 01.09.2024 eller efter aftale. L... Læs mere
  Region Midtjylland - Regionshuset Viborg

  Deltid

  8900 Randers C, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Deltid

  Gamle Hobrovej 136, 8920 Randers NV, Danmark

  Indrykket for 6 dage siden

  Deltid

  8970 Havndal, Danmark

  Indrykket for 6 dage siden

Søg efter andre job