1. Alle Job
 2. Ledelse
 3. Randers
UDLØBET

S/I FGU Østjylland

Vi søger en afdelingsleder til vores afdeling på Engboulevarden i Randers

Fuldtid

Permanent

Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2523880
|
Indrykket for 61 dage siden

Vi søger en afdelingsleder til vores afdeling på Engboulevarden i Randers med tiltrædelse 1. maj 2024.  

Stillingen som afdelingsleder deles med din afdelingslederkollega. Sammen har I ansvar for den daglige ledelse af afdelingen, som består af ca. 40 medarbejdere og ca. 200 elever. Medarbejdergruppen omfatter fag- og almenundervisere samt vejledere og TAP’ere.

Du kommer til at indgå i et værdibaseret lederteam med de øvrige afdelingsledere, kvalitetschef og direktion, samt i tætte samarbejdsrelationer med den lokale KUI, aftagerskoler mv.

Som afdelingsleder refererer du direkte til direktionen.

Kort om FGU Østjylland

FGU Østjylland har fem afdelinger i vores dækningsområde, som består af kommunerne Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs. 

Vores mission er at ruste eleverne fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vores vision er at udvikle en pædagogisk praksis, som er målrettet den enkelte elev og dennes unikke behov og mål. Den individuelt orienterede læringstilgang praktiseres gennem deltagelse i inkluderende forpligtende arbejdsfællesskaber. Det er via fællesskaber, vi udvikler os.  

Vores dannelsestilgang hviler på kvalificeret selvbestemmelse, vitaliserende læringsmiljøer samt en recoverybaseret elevforståelse.  

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret læringstilgang i respekt for elevens ressourcer og livssituation.  

FGU Østjylland er en åben institution, som støtter eleven videre i uddannelse eller arbejde i overensstemmelse med dennes ønsker og drømme. Dette sker i et samskabende arbejde i fællesskab med vores fire samarbejdskommuner og aftagerskoler ud fra et helhedsorienteret elevfokus. 

Opgaver og ansvarsområder  

Som afdelingsleder har du ansvaret for, at undervisningen foregår i overensstemmelse med den overordnede målsætning for FGU Østjylland.  

Del af et ledelsesfællesskab 
Som tværgående ansvarlig skal du samarbejde tæt med de øvrige afdelingsledere omkring dine ansvarsområder og kan have faglig ledelse i forbindelse med tværgående funktioner. Du indgår i et lederteam, som distribuerer opgaver og ansvar inden for og på tværs af afdelinger. Det forventes, at du indgår i og udvikler uddannelsen i samarbejde med den øvrige ledergruppe samt sikrer, at de fælles beslutninger, der er for den pædagogiske linje, implementeres på afdelingen.   

Facilitering af et anerkendende fag- og skolemiljø 
Du skal samarbejde med medarbejderne om at skabe et godt og anerkendende skolemiljø, der sikrer, at skolen er rummelig for en bred målgruppe af elever. Du skal arbejde for et lærings- og arbejdsmiljø, der vægter fælles tværfaglig undervisningsplanlægning til at understøtte helheds- og praksisorienteret undervisning. 
Du skal sikre, at diversiteten i personalegruppen bruges til at fremme kerneopgaven, så der samlet arbejdes for, at alle elever ser deres potentiale udfoldet på FGU Østjylland. 

Understøttelse af pædagogisk praksis og udvikling med eleven i centrum 
Du skal have øje for elevens læring, såvel den personlige, sociale og faglige. Dit arbejde vil være elevcentreret, og du skal være tæt på underviserne i dagligdagen, hvor du systematisk arbejder med at inddrage undervisningsobservationer til at understøtte FGU’s pædagogiske og didaktiske principper. Understøttelse sker bl.a. ved sparring og feedback på den enkeltes og læringsfællesskabets professionelle praksis. 

Du skal udvikle den praksisnære og elevorienterede undervisning i afdelingen samt understøtte udviklingen af professionelle lærende fællesskaber. 

Om dig  

Som afdelingsleder i FGU Østjylland kan du svare ja til følgende:  

Du er en afdelingsleder med viden om, erfaring med og en grundlæggende tro på praksislæring som anerkendt læringsform og værksteder som autentiske læringsrum. 

Du er en afdelingsleder, som understøtter underviserne i arbejdet med FGU’s kerneopgave – at eleverne kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i ufaglært beskæftigelse. 

Du er en afdelingsleder, som motiveres af et tæt samarbejde med underviserne og eleverne. 

Du har et hjerte, der banker for unge, som ikke går den lige vej, og du har ambition om at sikre gode rammer for udvikling og trivsel. 

Du er en leder, der loyalt understøtter FGU Østjyllands pædagogiske profil, hvor læring er forankret i elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. 

Du er en lederkollega, som varetager funktioner på tværs af afdelingerne, og som er indstillet på, at ledelsesmandatet afstemmes med den øvrige ledergruppe ud fra et fælles institutionsperspektiv. 

Det er derudover væsentligt, at du kan genkende dig selv i følgende udsagn: 

Du har solid ledelseserfaring fra uddannelsessektoren - gerne suppleret med lederuddannelse. Gennem din ledelseserfaring evner du at lede undervisere med stærke kompetencer, forskelligartede opgaver og faglige profiler.

Du arbejder ud fra en stringent anerkendende medarbejder- og elevinvolverende tilgang. 

Du har en inddragende ledelsesstil.  

Du er en tydelig leder med stærke relationelle kompetencer, som igennem dialog kan finde løsninger i fællesskab med dine medarbejdere og kolleger. 

Du har en udpræget organisationsforståelse. Du har kendskab til FGU, brænder for den pædagogiske udvikling heraf samt er bevidst om vores placering mellem det beskæftigelses-, social- og det uddannelsespolitiske område. 

Du er vant til at arbejde tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere og udviser indsigt i og forståelse for deres rammebetingelser. 

Du er en stærk læringsleder. Du evner facilitering og organisering af professionelle læringsfællesskaber, der øger fælles læring og refleksion blandt underviserne. 

Du ser værdien i FGU’s læringsrum, hvor kombinationen af praktisk læring, almenundervisning og teori gensidigt understøtter hinanden. 

Du har erfaring med at lede større personalegrupper. 

Derudover lægger elever, medarbejdere og lederkolleger vægt på: 

- At du har kendskab til målgruppen samt dens diversitet og udfordringer.
- At du er lydhør og er opmærksom på forskellige perspektiver. 
- At du har humor og let til smil. 
- At du evner at lede nedad, opad og udad. 
- At du er uhøjtidelig og i øjenhøjde. 
- At du tør tage udfordringer op, når situationen kalder på det. 
- At du vægter trivsel højt. 
- At du praktiserer ”åben-dør-ledelse”. 
- At du kan sætte dig analytisk ind i lovgrundlag, bekendtgørelser og derigennem skabe muligheder inden for rammerne. 
- At du udøver tillidsbaseret ledelse. 

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for kvalifikationstillæg. 

Tjenestested: Alle FGU Østjyllands 5 skoler, men med hovedarbejdssted Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ

Ansøgning

Ansøgning, CV og eksamenspapirer sendes via e-mail: [email protected]

Ansøgningsfristen er den 15.03.2024 kl.12. Første samtalerunde den 20.03.2024. Anden samtalerunde den 22.03.2024. Til anden samtale vil du blive bedt om at fremlægge en præsentationsopgave. Vi satser på tiltrædelse d. 1. maj 2024. 

Ansættelsesudvalget består af to elevrepræsentanter, fire medarbejderrepræsentanter, to afdelingslederrepræsentanter samt direktionen. I alt 10 personer. 

Har du spørgsmål?  
Du kan henvende dig til Stine Østergaard Uhre-Olsen (tlf.nr.25 32 60 57, [email protected]) ved spørgsmål omkring ledelse af afdelingen,  
vicedirektør Poul Bernth Jensen (tlf.nr.60 12 55 91, [email protected]) omkring løn og ansættelsesvilkår, eller  
direktør Kim Kabat (tlf. nr. 21 82 77 33, [email protected]) ved spørgsmål om FGU som uddannelsestilbud. 

Mere om FGU 

Målet med FGU er, at eleverne opnår den faglige, sociale og personlige udvikling, der skal til, for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varig beskæftigelse. Vi udbyder de tre spor AGU, PGU og EGU og tilbyder eleverne individuelt tilpassede og justerbare forløb.

FGU Østjylland ledes og drives ud fra et værdibaseret afsæt.
Vi er i alt 110 engagerede medarbejdere og 500 årselever.

Læs mere om FGU:
https://www.fguoj.dk/hvad-er-fgu/
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse

Aftalekredsens aftale: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191115-finansieringen-af-fgu-en-er-paa-plads

EVA-rapporten: 
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/fgu

Særligt om FGU Østjylland:

Vores pædagogiske profil er praksisorienteret: 
https://www.fguoj.dk/paedagogisk-profil/

Institutionen ledes og drives med et værdibaseret afsæt: 
https://www.fguoj.dk/hvem-er-vi/

Andet:

En undervisers dag: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uij9TtbcYkc

Elevernes oplevelse: 
https://www.fguoj.dk/agu-2/

Sociale medier:

Facebook og LinkedIn: FGU Østjylland
Instagram: fgu.ostjylland

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Afdelingsleder
Randers
Afdelingsleder
Midtjylland
Ledelse
Randers
Ledelse
Midtjylland

Andre job der minder om dette

  Hjernecenter Randers - fælles

  Ambitiøs afdelingsleder til Hjernecenter Randers

  Fuldtid

  Bakkevej 1, 8920 Randers NV, Danmark

  Indrykket for 7 dage siden

  Fuldtid

  Skolevej 14, 8960 Randers SØ, Danmark

  Indrykket for 12 dage siden

  Fuldtid

  Nålemagervej 120, 8920 Randers NV, Danmark

  Indrykket for 33 dage siden

  Fuldtid

  Gammel Hadsundvej 3, 8900 Randers C, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Skolegade 4, 8960 Randers SØ, Danmark

  Indrykket for 15 dage siden

Søg efter andre job