det_noedvendige_karriereskifte

Det nødvendige karriereskifte: Når udefrakommende faktorer beslutter for dig

author-avatar

af Mette Poulsen

Der findes mange tegn på, at det er tid til karriereskifte. Man er kørt surt i jobbet. Chefen er en klaphat. Opgaverne er kedsommelige. Og så videre. Men faktisk findes der også et tegn, som er så kraftigt, at man ikke selv beslutter det. Nemlig det tegn, som du ikke kan komme udenom. Tegnet ‘nødvendighed’, som medfører ‘Det nødvendige karriereskifte’.

Typisk vil det nødvendige karriereskifte være karakteriseret ved, at det ikke er noget, du har valgt hundrede procent frivilligt. I stedet er der en ekstern faktor, som har medført, at du er nødt til at skifte.

Du kan være blevet ramt af en arbejdsskade, som har efterladt dig ude af stand til at klare den fysiske belastning i din hidtidige beskæftigelse; du kan have fået børn og derfor have fået svært ved få et skema med for eksempel nattevagter til at hænge sammen med hverdagslivet; du kan være blevet eneforsørger og derfor have brug for mere fleksible arbejdstider; eller du kan have været udsat for noget helt fjerde, som har gjort et karriereskifte nødvendigt.

Ny karriere med revalidering

Et nødvendigt karriereskifte kan ofte betyde, at man skal omskoles, hvilke også kaldes revalidering.

Revalidering er erhvervsrettet støtte fra kommunen til uddannelse eller optræning inden for et arbejdsområde eller egentlig omskoling til et andet erhverv. Eller, hvis du har erhvervserfaring, kan det være støtte til virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Grundtanken med revalidering er at forbedre muligheden for, at borgere med begrænset arbejdsevne kan blive selvforsørgende.

Det er altså til for dig, der af den ene eller anden grund står midt i et nødvendigt karriereskifte.

Forudsætninger for revalidering

Før du kan gå i gang med din egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan, som beskriver, hvilken type arbejde du sigter mod, planlagte initiativer samt en tidsplan.

Og derudover er der en række helt grundlæggende krav, du skal opfylde, for at kunne få støtte:

  • Du skal have begrænsninger i arbejdsevnen

  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse

  • Der må ikke være andre tilbud, der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud

Desuden er der særlige aspekter, som også er afgørende for din revalidering:

  • Alder: Det har stor betydning, om du er ung eller ældre. Der vil være højere krav til en ung person om omskoling til et andet erhverv. Ældre personer kan have svært ved at tilegne sig ny viden.

  • Uddannelse: I vurderingen indgår, hvilket uddannelsesniveau du har, og hvilke job du med din uddannelse kan varetage. Uddannelsesniveauet giver også et billede af rimeligheden i at forlange omskoling/revalidering.

  • Tilknytning til arbejdsmarkedet: En god og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet kan betyde, at du i kraft af din erhvervserfaring har lettere ved at blive omskolet/revalideret.

  • Sprog: Har du svært ved det danske sprog, kan det betyde, at du kan have svært ved at gennemføre en uddannelse eller omskoling til et andet erhverv.

Lær mere om karrierer- og brancheskifte

Du kan læse mere om det nødvendige karriereskifte, og hvad du selv kan gøre i processen, i den gratis e-bog ‘Karriereskifte: Det skal du vide
Du kan også få flere råd ved at se Ofirs video med Karriererådgiver Marianne Kobberø “Hvordan skifter jeg branche?

Kom nemmere videre i dit arbejdsliv med Ofir

Ofir hjælper jobsøgende med at komme nemmere videre i deres arbejdsliv
Tjek ledige job på vores jobportal og find dit næste job på Ofir.dk/job