Du kan få svar på spørgsmålet "hvad skal jeg have i løn" ved at henvende dig hos en faglig organisation eller dansk statistik

Hvad skal jeg have i løn?

author-avatar

af Alexander Kragh

Det er vigtigt at stille sig selv spørgsmålet “Hvad skal jeg have i løn?”. Når du undersøger din løn, finder du måske ud af, at din løn bør være højere i forhold til dine kompetencer eller det normale lønniveau for den stilling, du har.

Det kan desværre også være, at din arbejdsgiver ikke har helt styr på lønnen, hvilket går ud over din lønudbetaling.

Læs her om nogle generelle råd til, hvordan du undersøger din løn, og hvordan du kan bruge det til at få den rigtige løn.

Start med at spørge “Er jeg tilfreds med min løn?”

Når du får et jobtilbud og får lønnen oplyst, er det vigtigste, om du selv er tilfreds med lønniveauet. Kan du leve for den løn, du har fået tilbudt? Er det over eller under det lønniveau, du havde forestillet dig?

Svaret kan være med til at afgøre, om du skal gå videre med dine undersøger og overvejelser.

Din løn er vigtig både for din livskvalitet og dine økonomiske muligheder. Men det er også vigtigt i forhold til din arbejdsglæde og at du oplever, at du bliver ordentligt belønnet for dit arbejde og dine evner.

Brug en lønberegner eller lønstatistik

En lønberegner eller lønstatistik er et godt værktøj, der gør det nemt at se og sammenligne lønniveauer i Danmark. Det gør dig i stand til at sammenligne din løn med andre, der er ansat i samme branche eller stilling.

Liste over gode lønberegnere:

Liste over gode lønstatistikker:

Du kan tjekke din om din indkomst ligger i den lave, almindelige eller høje ende ved hjælp af Dansk Statistiks Indkomst Beregner.

Tjek din løn hos en faglig organisation eller i din branche

Er du i tvivl om den løn, du har fået tilbudt er passende i forhold til din erfaring og dine kompetencer, kan du tjekke lønniveauet gennem din fagforening og få en indikation af, hvor du bør placere dig.

Er du ikke medlem af en fagforening, kender du måske andre indenfor samme fag eller branche, som du kan forhøre dig hos.

Husk at tage højde for både løn og pension. Pension er en væsentlig del af lønnen og har stor betydning for din samlede løn.

Tjek vilkår i din ansættelseskontrakt

Derudover bør det stå klart og tydeligt i din kontrakt, hvornår det er tid til at forhandle løn igen. Det vil typisk være en gang om året, men det kan være, at du selv skal gøre opmærksom på, at det bliver taget op. Afholdes lønforhandlingen senere end aftalt, så husk, at den nye aftalte løn bør gælde fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle have været genforhandlet.

Vær samtidig opmærksom på, at hvis der i din kontrakt står, at din løn vil blive reguleret på en fastsat dato, så bliver din løn reguleret af arbejdsgiveren, og dermed er du ikke sikret retten til lønforhandling.

Tillæg til lønnen

Som tillæg eller en del af lønnen kan du og din arbejdsgiver også have aftalt en bonus. Samtidig er der i dag mange, der bliver tilbudt fri telefon, hjemmearbejdsplads med mere, og disse punkter skal også føres ind i kontrakten.

Læs mere om forhandling af alternative løntillæg her.

Løn under barselsorlov

Retten til orlov i forbindelse med graviditet og barsel er fastsat i barselsorlovsloven. Står der ingenting i din kontakt, gælder funktionærloven, hvilket betyder, at kvinden har ret til 4 uger før termin og 14 uger efter fødslen – med fuld løn. Faderen har ret til 2 ugers sammenhængende barsel efter fødslen, også med løn. Gælder andre regler, er det vigtigt at få det skrevet ind i kontrakten.

Få flere tips til ansættelsesforhandling

Læs om flere grunde til at gennemlæse din ansættelseskontrakt i vores artikel: 3 grunde til at læse din ansættelseskontrakt – grundigt!
Du kan også hente inspiration i vores video “Sådan beskriver du dine faglige og personlige kompetencer i ansøgningen!” og bruge rådene til at beskrive dig selv og hvad du er værd til en evt. lønforhandling.