Sådan sikrer du, at din løn passer

author-avatar

af Alexander Kragh

Når du får tilbudt en løn, handler det selvfølgelig i første omgang om, om du selv er tilfreds med den. Hvad siger din mavefornemmelse dig?

Er du i tvivl om den løn, du har fået tilbudt er passende i forhold til din erfaring og dine kompetencer, kan du tjekke lønniveauet gennem din fagforening og få en indikation af, hvor du bør placere dig.

Er du ikke medlem af en fagforening, kender du måske andre indenfor samme fag eller branche, som du kan forhøre dig hos.

Husk at tage højde for både løn og pension. Pension er en væsentlig del af lønnen og har stor betydning for din samlede løn.

Derudover bør det stå klart og tydeligt i din kontrakt, hvornår det er tid til at forhandle løn igen. Det vil typisk være en gang om året, men det kan være, at du selv skal gøre opmærksom på, at det bliver taget op. Afholdes lønforhandlingen senere end aftalt, så husk, at den nye aftalte løn bør gælde fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle have været genforhandlet.

Vær samtidig opmærksom på, at hvis der i din kontrakt står, at din løn vil blive reguleret på en fastsat dato, så bliver din løn reguleret af arbejdsgiveren, og dermed er du ikke sikret retten til lønforhandling.

Tillæg til lønnen

Som tillæg eller en del af lønnen kan du og din arbejdsgiver også have aftalt en bonus. Samtidig er der i dag mange, der bliver tilbudt fri telefon, hjemmearbejdsplads med mere, og disse punkter skal også føres ind i kontrakten.

Læs mere om forhandling af alternative løntillæg her.

Løn under barselsorlov

Retten til orlov i forbindelse med graviditet og barsel er fastsat i barselsorlovsloven. Står der ingenting i din kontakt, gælder funktionærloven, hvilket betyder, at kvinden har ret til 4 uger før termin og 14 uger efter fødslen – med fuld løn. Faderen har ret til 2 ugers sammenhængende barsel efter fødslen, også med løn. Gælder andre regler, er det vigtigt at få det skrevet ind i kontrakten.