ledige job

Denne jobannonce er udløbet!

Ansøgningsfristen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges.
Center Nørrebro

Tilbudsleder til Caféen og Natbasen på Center Nørrebro

Center Nørrebro

Er du en erfaren leder, der brænder for at gøre en forskel for mennesker med særlige behov og er du en ildsjæl med lyst til at udvikle indsatsen for mennesker med en sindslidelse, så læs endelig videre.  
 
Vi søger en ny tilbudsleder til Center Nørrebro, Caféen og Natbasen.  
 
Den overordnede pædagogik hviler på et helhedssyn med fokus på at støtte beboeren i at komme sig, således at beboeren bliver i stand til at leve det liv, han eller hun ønsker i samvær med andre.  
 
Ramme for ansættelse  
Stillingen er todelt, så man både har ledelse af Caféen som er et aktivitets- og samværssted, og Natbasen der dækker Center Nørrebros døgntilbud i tidsrummet kl. 23-7. Begge tilbud er placeret på Thorupgården. Tilbudslederen refererer til Centerchefen og indgår i lederteamet sammen med de øvrige ledere i Center Nørrebro.   
 
Caféen:
Caféen er et samværs og aktivitetstilbud, som trods sit navn ikke indeholder en egentlig Caféfunktion. I stedet er der fokus på beskæftigelse og aktiviteter. Caféen et frirum, hvor brugeren selv bestemmer, hvilke dele af deres historie de ønsker at dele med andre. Det vil sige, at her er der fokus på mennesket – ikke diagnosen. Caféen er også en arbejdsplads for medarbejdere med brugererfaring, og det er vigtigt for os, at Caféens medarbejdere er gode til brugerinddragelse og til at støtte op om brugernes tiltag og idéer.  
 
Natbasen:
Natbasen er placeret på to adresser, Thorupsgade og Griffenfeldsgade. Der er seks medarbejdere på arbejde hver nat, og 12 medarbejdere i teamet. En af Natbasens fornemmeste opgaver er at skabe tryghed for Center Nørrebros beboere.
 
Natbasens medarbejdere arbejder ud fra følgende:   
  • Vi er der for at lytte
  • Vi er der for at handle og hjælpe
  • Vi skaber plads til alle med behov
  • Vi skaber tryghed i huset.   
Vi ønsker at du har pædagogisk, sundhedsfaglig eller anden relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund.  
 
Ud over din faglige uddannelse forventer vi, at du er i stand til at se ud over din egen faglighed og træffe selvstændige, kreative og kloge valg i til tider særdeles vanskelige situationer. Vi forventer, at du har interesse i og erfaring med at arbejde med psykosocial rehabilitering.  
 
Vi lægger stor vægt på, at du mestrer kompetencer og talenter, som kobler det faglige arbejde med kvalificeret ledelse.  
 
Du skal turde påtage dig lederansvaret, have ledelses- og administrationserfaring samt visioner og viden om socialpsykiatri.  
 
Du kan forvente af os
Center Nørrebro er en organisation med et højt fagligt ambitionsniveau. Vi arbejder målrettet og løbende med at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø. Alle ansatte arbejder selvstændigt og efter princippet ”frihed under ansvar”. Du har mulighed for at sætte et kulturelt, fagligt, pædagogisk og ledelsesmæssigt fingeraftryk på afdelingerne. Afdelingernes personale har sundhedsfaglig og/eller pædagogisk baggrund. På Center Nørrebro arbejder vi med Åben Dialog.   
 
Den ledelsesmæssige opgave   
Tilbudslederens opgave er at skabe mulighederne for, at den enkelte medarbejders kompetencer kommer bedst muligt i spil og samle personalet med henblik på udvikling af fagligheden og den pædagogiske indsats i forhold til beboernes behov.   
 
Det er lederens ansvar  
  • at skabe rammer for et godt miljø for nye og nuværende beboere  
  • at sikre den daglige drift  
  • at den pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige indsats er i overensstemmelse med Københavns Kommunes mål, rammer og værdier for socialpsykiatrien  
  • at skabe gode rammer for samarbejdet med pårørende og andre relevante samarbejdsparter  
  • at holde sig fagligt og ledelsesmæssigt opdateret  
  • at deltage aktivt i ledelsesteamet.  
Praktiske oplysninger   
Har du uddybende spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte tilbudsleder Lars Stoense Brandt på 5374 2207.  
 
Send din motiverede ansøgning, vedhæftet dokumentation for uddannelse og ansættelser via nedenstående link.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 3. juli 2017.  
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 29. 
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk

Praktisk information

Indrykket

Udløbsdato