Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

153868 Klinisk forskningslektor i plastikkirurgi (Tidsbegrænset, 5 år)

Institut for Klinisk Medicin
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet


En stilling som klinisk forskningslektor i plastikkirurgi ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5-årig. Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021.

Den aktuelt opslåede stilling som klinisk forskningslektor er rettet mod ansøgere med hovedstilling som overlæge/afdelingslæge ved en af de tre afdelinger nedenfor:

 • Herlev og Gentofte Hospital (Herlev), Plastikkirurgisk Afdeling
 • Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsheling
 • Sjællands Universitetshospital (Roskilde), Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling
Stillingen er en strategisk satsning for at støtte et spirende forskningsmiljø i fagsøjlen plastikkirurgi og er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold.

Information om Institut for Klinisk Medicin: www.ikm.ku.dk

Stillingsbeskrivelse
Som udgangspunkt varetager en klinisk forskningslektor kliniske opgaver svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til forskningsopgaver – herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling – og undervisning. Dertil kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode. Undervisningsforpligtelsen er op til 30 konfrontationstimer per år (svarende til et tidligere klinisk lektorat sats B).

En eventuel nuværende ansættelse som klinisk lektor (sats A, sats B eller sats C) ophører, såfremt ansøger ansættes som klinisk forskningslektor.

Kvalifikationskrav
Ansættelse forudsætter, at ansøger er ansat som overlæge eller afdelingslæge ved en af de hospitalsafdelinger, der varetager undervisning af medicinstuderende i kliniske fag, og at den pågældende er speciallæge i det relevante fag.

Der gælder seks overordnede kriterier for lektoransættelser ved Københavns Universitet: forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering, og ledelse. Disse kriterier vil udgøre rammen for bedømmelsen af ansøgerne. Find mere information om hvert kriterie her: https://employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit.

Kvalifikationskravene til den kliniske forskningslektor er derudover en lægevidenskabelig kandidateksamen, speciallægeanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad og efterfølgende dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med videnskabelig vejledning af bachelor- kandidat- og ph.d.-studerende, forskningsadministration og internationalt forskningssamarbejde, samt erfaring med præ- og postgraduat undervisning, pædagogisk uddannelseskompetence til brug ved videreudvikling af undervisningen, og planlægning af internationale/nationale symposier eller andre videnskabelige arrangementer samt deltagelse i råds-, nævns- og udvalgsarbejde.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), se http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf

En klinisk forskningslektor aflønnes med et årligt honorar på 47.600 kr. (1. april 2012- niveau). P.t. udgør honoraret årligt 52.465,24 kr. svarende til 4.372,10 kr. per måned (1. februar 2021-niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende, og pension udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder, professor Jesper Hastrup Svendsen, Institut for Klinisk Medicin, tlf. 26 20 09 93, e-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

Krav til ansøgningen
Ansøgningen kan skrives på enten dansk eller engelsk og skal indeholde følgende:

 1. Motivation for ansøgning
 2. CV (Maks. 2 sider): Find vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf
 3. Eksamensbeviser (Kandidat-, ph.d.-, speciallægebevis og andet relevant)
 4. Liste over maks. 5 publikationer, som ønskes inddraget i bedømmelsen af dine videnskabelige kvalifikationer (OBS! Vi ønsker ikke upload af de 5 publikationer)
 5. Short resumé (Downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 6. Undervisningsportfolio – Vejledning: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (IKM’s skabelon til undervisningsportfolio kan downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 7. Forskningsplan for de første 3 år af ansættelsen samt en beskrivelse af det aktuelle forskningsmiljø og en plan for samarbejde med en stærk forskningsgruppe uden for fagsøjlen (Maks. 3 sider)
 8. Undervisningsplan (maks. 1 side)
 9. Selvdeklarationsskema (Downloades her: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/kliniske_forskningslektorer)
 10. En komplet og nummereret publikationsliste – Publikationslisten skal følge vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf
OBS! Ansøgningsskemaet i HR Manager kræver deruover upload af et tilsagn til finansiering. Her skal blot oploades et blankt dokument.

Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021, kl. 23.59.

Samtaler forventes afholdt den 8. oktober 2021.

Ansættelsesprocessen
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. Processen er i korte træk følgende:

 • Efter ansøgningsfristen bliver der nedsat et sagkyndigt bedømmelsesudvalg
 • Ansøgerne informeres om udvalgets sammensætning samt bedømmelsesudvalgets frist for indlevering af bedømmelsen
 • Ansøgerne vil få tilsendt egen bedømmelse
 • Et ansættelsesudvalg tager stilling til, hvem af de kvalificerede ansøgere der skal indkaldes til samtale
 • Dekanen træffer endelig afgørelse om, hvem der tilbydes ansættelse på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling
 • Alle ansøgere får besked om afgørelsen
Københavns Universitet opfordrer alle interesserede i disse stillinger til at søge.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.