2 afdelingsledere til Bifrost - fleksible tilbud til børn og unge

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Bifrost – fleksible tilbud til børn og unge – 2 afdelingsledere.

Bifrost er en højt specialiseret døgninstitution for børn og unge med vidtgående handicaps.  Bifrost har 3 afdelinger, Kilden, Bygden og Gården.

De 2 vakante afdelingslederstillinger er på hhv. afdeling Gården i Børkop og afdeling Bygden i Vejle.  På Bygden er der yderligere 2 afdelingsledere,
som du skal arbejde tæt sammen med.

Bifrost har været igennem en turbulent tid. Der arbejdes målrettet med faglig og organisatorisk udvikling og der er behov for at supplere med dygtige ledere til at løfte en væsentlig samfundsopgave til gavn for børn og unge med særlige behov.
En handlingsplan, der rækker frem i tiden, er undervejs og vil give rum og mulighed for en spændende rejse, der vil blive understøttet, så du som leder kan udvikle stedet sammen med engagerede medarbejdere.

Du vil blive mødt af unikke børn med mangeartede behov, store forventninger fra forældre og stor efterspørgsel efter individuelle løsninger fra rådgivere fra såvel Vejle Kommune samt andre kommuner. Der er medarbejdere med såvel pædagogisk som sundhedsfaglig uddannelse, ligesom der er omsorgsmedhjælpere ansat. Indsatsen for den fælles neuropædagogiske uddannelse på Bifrost står overfor at skulle revitaliseres og etableres i en forstærket variant. Alle fastansatte har eller skal i gang med en neuropædagogisk efteruddannelse, så vi kan skabe og fastholde trygge, gode og udviklende rammer for hverdagen. Pædagogik og neuropædagogik er ikke er den eneste nødvendige faglighed på Bifrost. Bifrost har i de senere år har der været arbejdet målrettet på at løfte den sundhedsfaglige indsats og organisering. Det er afgørende, at det sundhedsfaglige niveau fastholdes.
Den ledelsesmæssige opgave er at fastholde en arbejdsplads, hvor begge fagligheder er tilstede med gensidig respekt faglighederne imellem.
Vi søger efter to afdelingsledere, som motiveres af at inspirere og videreudvikle medarbejdernes kompetencer og sikre dem et godt arbejdsmiljø. Ledere, der kan og vil gå foran i kulturskabende processer.  Kultur, som er fundamentet for den videre faglige og organisatoriske udvikling. Så hvis du kan se dig selv i den rolle er du sandsynligvis blevet omtalt som både inddragende, modig, analytisk præcis og tydelig.

Du skal videreføre og videreudvikle det gode pædagogiske fundament, tænke langsigtet på organisationens vegne, og være med til at videreudvikle vore unikke tilbud. Derfor søger vi netop dig, som kender vigtigheden af at lytte og
anerkende. Dig, som med ordentlighed, faglig styrke og en naturlig autoritet, kan opnå følgeskab, få det bedste frem i medarbejderne, og skabe den positive fælles kultur, der skal kendetegne Bifrost.

Om jobbet

Stillingerne er faste fuldtidsstillinger uden højeste tjenestetid. Du ansættes som leder i Bifrost. Du skal lede enten vores aflastningsafdeling Gården, som huser børn med psykiske handicap eller en afdeling på Bygden, som huser børn med fysiske og psykiske handicap.

Det forventes, at du indgår i ”et rul” med dine lederkollegaer, hvor du med jævne mellemrum kan kontaktes uden for almindelig arbejdstid; en akutfunktion (bagvagt) for medarbejdere i tjeneste om aftenen og i weekender.

På Gården er der 33 fastansatte medarbejdere, og din afdeling på Bygden har 14 fastansatte medarbejdere.  Dertil kommer for begge stillinger et større antal vikarer, som er nødvendige, da behovet er svingende. Du vil indgå i et arbejde med at etablere et fast vikarkorps, dækkende hele Bifrost.

Ledergruppe.

Du vil indgå i en ledergruppe med de øvrige ledere på Bifrost. Bifrost ledes af en centerleder – den stilling er vakant og bliver slået op i oktober måned.

I alt er der 8 ledere på Bifrost, som indgår i en fælles ledergruppe, hvor vi gensidig sparrer og bistår hinanden.  Hvor vi spiller hinanden gode.

Der vil, når den nye centerleder er udpeget og tiltrådt, blive iværksat et fælles lederudviklingsforløb for den samlede ledergruppe.

Tiltrædelse 1. december 2021.

Vi forventer af dig

 • At du har nogle års erfaring med et lignende job og gerne med erfaring fra børne- og ungeområdet
 • At du er værdibaseret i din ledelsestilgang
 •  At du har stærke kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt
 • At du er tillidsskabende, empatisk, modig, handlekraftig og tydelig
 • At du har blik for ressourceperspektivet i opgaveløsning og arbejdsgange
 • At du har et skarpt fagligt fokus og kan bevare overblikket uden at glemme detaljen
 • At du er relations skabende og nem at samarbejde med. Du kender dig selv og dine begrænsninger og kan bede om sparring i ledergruppen, når der er behov for det
 • At du er fokuseret på og i stand til at skabe rammerne for et godt og udviklende arbejdsmiljø, som grundlag for rekruttering og fastholdelse.

Dine primære opgaver vil være

At bedrive lige dele faglig ledelse og personaleledelse tæt på opgaven. Du er både tæt på de konkrete opgaver, men det er også dit job at se hele opgaven i sammenhæng og udnytte mulighederne. Du er ansvarlig for at personaleressourcerne udnyttes så kvalificeret, effektivt og fleksibelt som muligt i afdelingen. Konkret er du medansvarlig for at afdelingens budget overholdes. Du sikrer, at den organisatoriske og faglige kvalitet er på det niveau, den skal være.
Du er kort sagt ansvarlig for afdelingens drift og udvikling i naturligt samarbejde med den øvrige ledergruppe og medarbejderne.
Du forventes at udvikle dit lederskab ved at praktisere anerkendende, værdibaseret ledelse i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag. Vi tror på medinddragende, tydelig og relations baseret ledelse. Et væsentligt ledelsesområde er sikringen af en kontinuerlig og respektfuld kommunikation med forældre, pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig

At komme med på en rejse, hvor du bliver del af en ledergruppe i en udviklingsorienteret organisation.
Et afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.
Engagerede medarbejdere, der tilskriver det faglige fællesskab og loyalitet stor betydning.
En systemisk og anerkendende arbejdsplads.
Administrative støttefunktioner til bl.a. arbejdsplanlægning o.a.
Kontinuerlig supervision; individuelt og i grupper.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os

Bifrost - specielle tilbud til børn og unge med handicap, består af Kilden, Bygden og Gården. Kilden er et bo- og aflastningstilbud
til børn med multiple funktionsnedsættelser. Bygden og Gården er aflastningstilbud til hjemmeboende børn med fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser og botilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser.

Flere oplysninger

Flere oplysninger kan fås hos konstitueret centerleder Michael Højer på tlf.: 24 84 99 18 eller på mail mihoj@vejle.dk eller hos chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen  på tlf.: 23 88 58 06 eller på mail anero@vejle.dk
Du kan læse mere om os på www.bifrost.vejle.dk.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest 17. oktober 2021.
Du bedes anføre i din ansøgning om du søger begge stillinger eller kun en af dem.
Vi har ansættelsessamtaler ad to omgange. Første samtalerunde placeres 25. oktober og anden runde den 29. oktober 2021. Begge forventes at finde sted på Hotel Scandic, Jacob Gade, Vejle
Der vil blive indhentet referencer efter 2. samtale.

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale og cases i forbindelse med anden samtale.

Børneattest

Vi indhenter børne- og straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


2 afdelingsledere til Bifrost - fleksible tilbud til børn og unge


Bifrost – fleksible tilbud til børn og unge – 2 afdelingsledere.

Bifrost er en højt specialiseret døgninstitution for børn og unge med vidtgående handicaps.  Bifrost har 3 afdelinger, Kilden, Bygden og Gården.

De 2 vakante afdelingslederstillinger er på hhv. afdeling Gården i Børkop og afdeling Bygden i Vejle.  På Bygden er der yderligere 2 afdelingsledere,
som du skal arbejde tæt sammen med.

Bifrost har været igennem en turbulent tid. Der arbejdes målrettet med faglig og organisatorisk udvikling og der er behov for at supplere med dygtige ledere til at løfte en væsentlig samfundsopgave til gavn for børn og unge med særlige behov.
En handlingsplan, der rækker frem i tiden, er undervejs og vil give rum og mulighed for en spændende rejse, der vil blive understøttet, så du som leder kan udvikle stedet sammen med engagerede medarbejdere.

Du vil blive mødt af unikke børn med mangeartede behov, store forventninger fra forældre og stor efterspørgsel efter individuelle løsninger fra rådgivere fra såvel Vejle Kommune samt andre kommuner. Der er medarbejdere med såvel pædagogisk som sundhedsfaglig uddannelse, ligesom der er omsorgsmedhjælpere ansat. Indsatsen for den fælles neuropædagogiske uddannelse på Bifrost står overfor at skulle revitaliseres og etableres i en forstærket variant. Alle fastansatte har eller skal i gang med en neuropædagogisk efteruddannelse, så vi kan skabe og fastholde trygge, gode og udviklende rammer for hverdagen. Pædagogik og neuropædagogik er ikke er den eneste nødvendige faglighed på Bifrost. Bifrost har i de senere år har der været arbejdet målrettet på at løfte den sundhedsfaglige indsats og organisering. Det er afgørende, at det sundhedsfaglige niveau fastholdes.
Den ledelsesmæssige opgave er at fastholde en arbejdsplads, hvor begge fagligheder er tilstede med gensidig respekt faglighederne imellem.
Vi søger efter to afdelingsledere, som motiveres af at inspirere og videreudvikle medarbejdernes kompetencer og sikre dem et godt arbejdsmiljø. Ledere, der kan og vil gå foran i kulturskabende processer.  Kultur, som er fundamentet for den videre faglige og organisatoriske udvikling. Så hvis du kan se dig selv i den rolle er du sandsynligvis blevet omtalt som både inddragende, modig, analytisk præcis og tydelig.

Du skal videreføre og videreudvikle det gode pædagogiske fundament, tænke langsigtet på organisationens vegne, og være med til at videreudvikle vore unikke tilbud. Derfor søger vi netop dig, som kender vigtigheden af at lytte og
anerkende. Dig, som med ordentlighed, faglig styrke og en naturlig autoritet, kan opnå følgeskab, få det bedste frem i medarbejderne, og skabe den positive fælles kultur, der skal kendetegne Bifrost.

Om jobbet

Stillingerne er faste fuldtidsstillinger uden højeste tjenestetid. Du ansættes som leder i Bifrost. Du skal lede enten vores aflastningsafdeling Gården, som huser børn med psykiske handicap eller en afdeling på Bygden, som huser børn med fysiske og psykiske handicap.

Det forventes, at du indgår i ”et rul” med dine lederkollegaer, hvor du med jævne mellemrum kan kontaktes uden for almindelig arbejdstid; en akutfunktion (bagvagt) for medarbejdere i tjeneste om aftenen og i weekender.

På Gården er der 33 fastansatte medarbejdere, og din afdeling på Bygden har 14 fastansatte medarbejdere.  Dertil kommer for begge stillinger et større antal vikarer, som er nødvendige, da behovet er svingende. Du vil indgå i et arbejde med at etablere et fast vikarkorps, dækkende hele Bifrost.

Ledergruppe.

Du vil indgå i en ledergruppe med de øvrige ledere på Bifrost. Bifrost ledes af en centerleder – den stilling er vakant og bliver slået op i oktober måned.

I alt er der 8 ledere på Bifrost, som indgår i en fælles ledergruppe, hvor vi gensidig sparrer og bistår hinanden.  Hvor vi spiller hinanden gode.

Der vil, når den nye centerleder er udpeget og tiltrådt, blive iværksat et fælles lederudviklingsforløb for den samlede ledergruppe.

Tiltrædelse 1. december 2021.

Vi forventer af dig

 • At du har nogle års erfaring med et lignende job og gerne med erfaring fra børne- og ungeområdet
 • At du er værdibaseret i din ledelsestilgang
 •  At du har stærke kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt
 • At du er tillidsskabende, empatisk, modig, handlekraftig og tydelig
 • At du har blik for ressourceperspektivet i opgaveløsning og arbejdsgange
 • At du har et skarpt fagligt fokus og kan bevare overblikket uden at glemme detaljen
 • At du er relations skabende og nem at samarbejde med. Du kender dig selv og dine begrænsninger og kan bede om sparring i ledergruppen, når der er behov for det
 • At du er fokuseret på og i stand til at skabe rammerne for et godt og udviklende arbejdsmiljø, som grundlag for rekruttering og fastholdelse.

Dine primære opgaver vil være

At bedrive lige dele faglig ledelse og personaleledelse tæt på opgaven. Du er både tæt på de konkrete opgaver, men det er også dit job at se hele opgaven i sammenhæng og udnytte mulighederne. Du er ansvarlig for at personaleressourcerne udnyttes så kvalificeret, effektivt og fleksibelt som muligt i afdelingen. Konkret er du medansvarlig for at afdelingens budget overholdes. Du sikrer, at den organisatoriske og faglige kvalitet er på det niveau, den skal være.
Du er kort sagt ansvarlig for afdelingens drift og udvikling i naturligt samarbejde med den øvrige ledergruppe og medarbejderne.
Du forventes at udvikle dit lederskab ved at praktisere anerkendende, værdibaseret ledelse i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag. Vi tror på medinddragende, tydelig og relations baseret ledelse. Et væsentligt ledelsesområde er sikringen af en kontinuerlig og respektfuld kommunikation med forældre, pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig

At komme med på en rejse, hvor du bliver del af en ledergruppe i en udviklingsorienteret organisation.
Et afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.
Engagerede medarbejdere, der tilskriver det faglige fællesskab og loyalitet stor betydning.
En systemisk og anerkendende arbejdsplads.
Administrative støttefunktioner til bl.a. arbejdsplanlægning o.a.
Kontinuerlig supervision; individuelt og i grupper.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os

Bifrost - specielle tilbud til børn og unge med handicap, består af Kilden, Bygden og Gården. Kilden er et bo- og aflastningstilbud
til børn med multiple funktionsnedsættelser. Bygden og Gården er aflastningstilbud til hjemmeboende børn med fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser og botilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser.

Flere oplysninger

Flere oplysninger kan fås hos konstitueret centerleder Michael Højer på tlf.: 24 84 99 18 eller på mail mihoj@vejle.dk eller hos chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen  på tlf.: 23 88 58 06 eller på mail anero@vejle.dk
Du kan læse mere om os på www.bifrost.vejle.dk.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest 17. oktober 2021.
Du bedes anføre i din ansøgning om du søger begge stillinger eller kun en af dem.
Vi har ansættelsessamtaler ad to omgange. Første samtalerunde placeres 25. oktober og anden runde den 29. oktober 2021. Begge forventes at finde sted på Hotel Scandic, Jacob Gade, Vejle
Der vil blive indhentet referencer efter 2. samtale.

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale og cases i forbindelse med anden samtale.

Børneattest

Vi indhenter børne- og straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.