Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2 pædagog stillinger til Nyborg kommunes STU - den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.


Har du lyst til at understøtte Nyborg kommunes STU-tilbud med at skabe positive læringsforløb og fællesskaber for unge med særlige behov. Kunne du tænke dig at blive en del af Nyborg kommunes STU-tilbud, hvor vi arbejder med unge, som lærer bedst gennem prak-
tiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte læringsforløb? Er du fagligt velfunderet, kan tænke nyt og trives i et tværfagligt miljø. Kan du tænde gnisten hos såvel STU elever som kommende kolleger gennem engagement, kreativitet, faglighed og vedholdenhed?
Så er du måske vores nye kollega! 

STU er en del af en nyetableret uddannelsesinstitution i Nyborg kommune, hvor STU, VSU, Klub 17, og  Nyborgværkstedet (beskyttet beskæftigelse), Cafe Danehof (skånejobsprojekt) og Carlsminde Kollegiet organisatorisk samles.

Vi søger 2 socialpædagoger til hhv. livsduelighed teamet og på-vej teamet til ansættelse 4. januar 2021. 

Formål med den nyetableret uddannelsesinstitution er at:

 • Styrke og kvalificere en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til gavn for borgere med særlige behov i Nyborg kommune.
 • Arbejde for det rummelige samfund og arbejdsmarked, så alle har mulighed for et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv med fokus på individuel udvikling, kvalitet og nærvær.
 • Levere uddannelses-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud af høj kvalitet til den enkelte borger for derigennem at øge den enkeltes livskvalitet.
 • Levere uddannelses-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som understøtter borgerens oplevelse af sammenhæng i eget liv og derigennem opretholde eller genoprette den enkeltes sundhed.
 • Hjælpe borgere med særlige behov til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i eget liv som muligt.
 • Levere uddannelses-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud som understøtter udviklingen af mestringsstrategier gennem hele livet.
 • Sikre sammenhæng mellem overgange.
 • Udvikle nye tilbud til gavn for borgere med særlige behov og lokalsamfundet.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Vi har fokus på de unges faglige, personlige og sociale kompetencer og vi arbejder målrettet med at give de unge ballast til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Som medarbejder på STU vil du, i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen, varetage udviklings- og undervisningsopgaver indenfor personlige, sociale og faglige kompetencer samt gennemførelse af forskellige læringsforløb og dokumentation heraf. Nyborg kommunes STU tilbud har et stærkt beskæftigelsesorienteret mindset, hvorfor et tæt samarbejde med Jobcenteret er væsentligt. 
  
Stillingerne:
37 timers stilling mrkt. Livsduelighed:

Målgruppen er udviklingshæmmede unge, nogle har andre tillægsdiagnoser. Der arbejdes bl.a. med ADL, bo-træning, økonomi, fællesskaber, indkøb, og fritidsaktiviteter. Du kommer til at blive en del af et velfungerende team, der i alt består af 3 personer; 2 lærer og 1 pædagog. Teamet understøtter udviklingen af elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Du er uddannet socialpædagog med erfaring fra målgruppen. Du vil få ansvaret for at udvikle, planlægge og gennemføre pædagogiske læringsforløb.

37 timers stilling mrkt. STU På vej: 
Målgruppen er kendetegnet ved ikke at være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Gruppen har forskellige udfordringer bl.a. tilknytningsforstyrrelse (Tid-ligt følelsesmæssigt skadede), autismespektrumforstyrrelse, skrøbelige og angstfulde, fagligt svage, sociale indlæringsvanskeligheder og andre psykiske problemer.

Du vil få ansvaret for at udvikle, planlægge og gennemføre pædagogiske læringsforløb. Du er uddannet socialpædagog med erfaring fra målgruppen. Du har erfaring med at tilrettelægge læringsforløb for en målgruppe, som grundet store personlige og sociale udfordringer har svært ved at finde en indre motivation.

Din profil - Vi forventer af dig, at du: 
 • Har en høj mentaliserings- og relationskompetence.
 • Tænker innovativt i forhold til at implementere og udvikle tiltag, der fremmer læring af personlige, social og faglige kompetencer. 
 • Er systematiske og er stærk i skriftlig progressionsdokumentation i forhold til at afklare og dokumentere elevernes kompetencer, støttebehov og skånehensyn.
 • Er i stand til at planlægge og prioritere blandt mange opgaver i en til tider travl hverdag. 
 • Er dygtig til at omsætte og formidle dit faglige perspektiv på flere niveauer.
 • Har interesse og handlekraft i forhold til samspil med pårørende, bosteder og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Har erfaring med undervisning gennem praksisnært pædagogisk arbejde.
 • Er handlekraftig og initiativrig så organisationen kan gøre godt bedre!
 • Har mod på og lyst til at udfordre selvfølgeligheder og for-forståelser – på en anerkendende måde.
 • Kan planlægge og undervise selvstændigt og i teams.

Vi tilbyder: 
 • Et arbejdsfelt i bevægelse. Vi varetager meningsfulde, afvekslende opgaver og er efterspurgte samarbejdspartnere. Samtidig stilles der også krav til nye måder, hvorpå vi bringer viden i spil i samarbejdet med jobcenteret og socialafdelingen – til gavn for unges fremtidige muligheder, læring og kreativitet.
 • Et stærkt fagligt miljø med engagerede kollegaer, der møder hinanden med tillid, anerkendelse, engagement og humor.
 • En høj grad af tværfagligt samarbejde, hvor mangfoldighed og flerstemmighed betragtes som en styrke. 
 • Fokus på personlig og faglig udvikling og læring, herunder efteruddannelse. 
 • Stor selvstændighed og teamorganisering i en organisation, hvor du har mulighed for at påvirke udviklingen.
 • En skoleform med højt til loftet og plads til kreative løsningsforslag. 

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 4. januar 2021. Arbejdstiden vil fortrinsvis være mellem kl. 8-17 med fyraftensmøder, møder med forældre ind imellem og i nødstilfælde tilgængelighed ift. elevernes telefonopkald.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse.

Pr. 1. august 2020 har Nyborg Kommune indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og fra denne dato, er det ikke muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Vil du vide mere så læs om STU på Nyborg Ungdomsskoles hjemmeside https://nyborgungdomsskole.dk/ eller ring til leder Daniel Kielberg-Larsen på tlf. 6177 4403.

Ansøgningsfrist søndag 22. november 2020, kl. 12.00
Ansættelsessamtaler onsdag 25. november 2020 i tidsrummet kl. 8.30 til 14.00 


Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.
 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.