Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2 pædagoger til Vega boliger og dagcenter

Vega søger 2 pædagoger, hhv. 30 timer og 37 timer ugentligt.

Om dig
Vi har brug for en pædagog, som har lyst til at arbejde med voksne med autisme på et døgntilbud.

Du skal hvile i dig selv og kunne udstråle den ro som er nødvendig, når vores borgere har det svært. Jobbet kræver, at du har en god fornemmelse for borgernes individuelle behov. At du er empatisk og anerkendende i din tilgang betragter vi som en selvfølge.

Du kommer til at være en del af et engageret og fagligt stærkt team, hvorfor vi forventer, at du bidrager energisk i teamets samarbejde og med et højt fagligt niveau. Humor og opmærksomhed er også nøgleord i vores samarbejde.

Det er vigtigt for os at du er god til at skelne mellem privat, personlig og professionel, og at du naturligt bidrager til at vi som organisation hele tiden holder dette for øje.

Vi arbejder konstant på at øge kvaliteten i vores faglige arbejde med borgerne, herunder den vidensdeling og dokumentation som er nødvendig for at gøre dette. Derfor er det vigtig for os, at du er både nysgerrig og åben i dine faglige refleksioner. Vi forventer, at du kan arbejde systematisk og metodisk, og at du kan omsætte dette i din pædagogiske praksis.

Om jobbet
Vegas borgere er voksne i aldersgruppen 27 – 57 år, og de har alle Autisme-spektrum diagnoser. I vores boliger bor der 10 beboere i hver deres lejlighed med tilhørende fælles opholdsrum. På vores dagcenter er der 18 brugere, hvoraf de 10 er fra boligerne. Vi er 25 medarbejdere inkl. administration, nattevagter og ledelse.

Vega har 3 teams, 1 på dagcenteret og 2 i boligerne. Teamet på dagcentret spænder vidt over de forskellige aktiviteter og Vegas praktiske opgaver. De 2 teams i boligerne har hver især ansvaret for 5 beboere. I praksis arbejder vi dog i alle teams.

Vi samarbejder tæt mellem boliger og dagcenter, og hovedparten af medarbejderne arbejder kontinuerligt begge steder.

På hverdage kører borgerne og medarbejdere fra boligen i Helsinge til dagcenteret i Tisvilde, hvor vi fordeler os i de forskellige aktivitetstilbud. På dagcenteret er der forskellige temaer for mange af årets aktiviteter, som vi ofte afslutter med fælles arrangementer. De enkelte aktivitetstilbud har også forskellige ture og aktiviteter i løbet af ugen. Herudover arrangerer dagcenteret også ture for hele dagcenteret til fx Dyrehavsbakken, sejltur på Arresø osv.
I boligerne er der også forskellige arrangementer i løbet af året, så som besøg i Zoologisk have, Tivoli, biograf mm. Som teammedarbejder på Bryggervej er du også med til at planlægge, og deltage i, disse arrangementer. Borgerne er på ferie hvert år i 3-6 dage, hvor vi typisk tager afsted i mindre grupper af 2-3 borgere og personaler.

Det enkelte team på Bryggervej varetager alle borgerens forhold i samarbejde med borgeren og/eller dennes pårørende, afhængigt af hvad det omhandler. Til hverdag laver vi mad sammen med borgerne, som vi motiverer til størst mulig indflydelse på egne valg. Dette gælder også i andre henseender.

Selve stillingerne
Stillingen på 37 timer pr. uge er primært bestående af aftenvagter, og stillingen på 30 timer pr. uge er blandet dag- og aftenvagter. For begge stillinger gælder, at man arbejder hver anden weekend. Vi har i nogen grad mulighed for at være fleksible med arbejdsplanen, hvis man for eksempel har behov for fri en særlig ugedag(-e).

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst med forventet ansættelsesdato 1. maj.

Arbejdsstedet er Vega boliger, Bryggervej i Helsinge, hvor man typisk møder ind. Vegas dagcenter er beliggende i Tisvilde. Du skal have kørekort, da vi anvender vores egne busser.

Om arbejdsstedet
Vega boliger og dagcenter er i tidernes morgen blevet skabt af borgernes pårørende, og først senere overgået til kommunalt regi. Den positive ånd og det fællesskab som de pårørende dengang byggede Vega på, er stadig en stor og vigtig del af vores kultur.

Vi arbejder løbende med medarbejdernes trivsel og fællesskabets udvikling, hvilket kommer til udtryk i dagligdagen, såvel som på vores personaledage og vores team- og virksomhedsinternater.

På Vega er vores tilgang og menneskesyn dybt forankret i "Det kan nytte" referencerammen. Denne er i et tværkommunalt projekt videreudviklet, og kaldes nu for "Kvalikombo referencerammen" og indeholder:
Menneskesyn
Et menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne.
Professionsberedskab
Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser.
Værdigrundlag
Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave, og den må komme til syne i alle pædagogiske handlinger.

I praksis arbejder vi relations baseret med udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder. Vi tilstræber, at møde borgeren der hvor de er, og med forståelse og respekt for deres udvikling og eventuelle forandringer. Afsættet for relationen er løbende mål for faglige drøftelser med det formål, at vi bliver bedre til at læse borgerens behov og ønsker. Med andre ord tilpasser vi vores tilgang til den enkelte, under de nødvendige hensyn der skal tages, når man bor og lever i et fællesskab.

Vi tilstræber at anvende de kommunikationsmuligheder der er til rådighed, og som er egnede til den enkelte borger. Til de borgere som kun har lidt, eller intet, verbalt sprog anvender vi tegn-til-tale med afsæt i tilpasning i forhold til den enkelte borgers individuelle og tillærte tegn. Herudover visualiserer vi gennem board-marker/tavle/IBG skærme.

En stor del af vores arbejde omhandler etablering af tydelighed og regelmæssighed, som gør hverdagen overskuelig og forudsigelig for den enkelte borger.
Vi arbejder med neuropædagogik hvor det er relevant, og vi har et lille team af neuropædagoger som sparrer med teamene ved særlige forhold, hvor nye perspektiver ønskes inddraget i vores faglige drøftelser.

Vi anvender KMD Nexus som borgerjournalsystem og i henhold til VUM (Voksen Udrednings-Metoden).

Vi har et fremragende samarbejde med vores pårørende, som vi også løbende hygger os sammen med ved forskellige lejligheder, fx høstfest og julemarked.
Du kan læse mere om os på http://www.vega-vega.dk

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Claus Christensen på telefon 7249 6217 eller områdeleder Annette Crillesen på telefon 7249 6944.

Vi tilbyder ikke rundvisning på Vega af hensyn til vores borgere.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 21. februar.

Ansættelsessamtaler for stillingerne forventes afholdt den 6. marts, med en evt. 2. samtale den 8. marts .

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329756485Phoenix-63d2948a12018-02-07T13:02:46.6702 pædagoger til Vega boliger og dagcenterVega søger 2 pædagoger, hhv. 30 timer og 37 timer ugentligt.

Om dig
Vi har brug for en pædagog, som har lyst til at arbejde med voksne med autisme på et døgntilbud.

Du skal hvile i dig selv og kunne udstråle den ro som er nødvendig, når vores borgere har det svært. Jobbet kræver, at du har en god fornemmelse for borgernes individuelle behov. At du er empatisk og anerkendende i din tilgang betragter vi som en selvfølge.

Du kommer til at være en del af et engageret og fagligt stærkt team, hvorfor vi forventer, at du bidrager energisk i teamets samarbejde og med et højt fagligt niveau. Humor og opmærksomhed er også nøgleord i vores samarbejde.

Det er vigtigt for os at du er god til at skelne mellem privat, personlig og professionel, og at du naturligt bidrager til at vi som organisation hele tiden holder dette for øje.

Vi arbejder konstant på at øge kvaliteten i vores faglige arbejde med borgerne, herunder den vidensdeling og dokumentation som er nødvendig for at gøre dette. Derfor er det vigtig for os, at du er både nysgerrig og åben i dine faglige refleksioner. Vi forventer, at du kan arbejde systematisk og metodisk, og at du kan omsætte dette i din pædagogiske praksis.

Om jobbet
Vegas borgere er voksne i aldersgruppen 27 – 57 år, og de har alle Autisme-spektrum diagnoser. I vores boliger bor der 10 beboere i hver deres lejlighed med tilhørende fælles opholdsrum. På vores dagcenter er der 18 brugere, hvoraf de 10 er fra boligerne. Vi er 25 medarbejdere inkl. administration, nattevagter og ledelse.

Vega har 3 teams, 1 på dagcenteret og 2 i boligerne. Teamet på dagcentret spænder vidt over de forskellige aktiviteter og Vegas praktiske opgaver. De 2 teams i boligerne har hver især ansvaret for 5 beboere. I praksis arbejder vi dog i alle teams.

Vi samarbejder tæt mellem boliger og dagcenter, og hovedparten af medarbejderne arbejder kontinuerligt begge steder.

På hverdage kører borgerne og medarbejdere fra boligen i Helsinge til dagcenteret i Tisvilde, hvor vi fordeler os i de forskellige aktivitetstilbud. På dagcenteret er der forskellige temaer for mange af årets aktiviteter, som vi ofte afslutter med fælles arrangementer. De enkelte aktivitetstilbud har også forskellige ture og aktiviteter i løbet af ugen. Herudover arrangerer dagcenteret også ture for hele dagcenteret til fx Dyrehavsbakken, sejltur på Arresø osv.
I boligerne er der også forskellige arrangementer i løbet af året, så som besøg i Zoologisk have, Tivoli, biograf mm. Som teammedarbejder på Bryggervej er du også med til at planlægge, og deltage i, disse arrangementer. Borgerne er på ferie hvert år i 3-6 dage, hvor vi typisk tager afsted i mindre grupper af 2-3 borgere og personaler.

Det enkelte team på Bryggervej varetager alle borgerens forhold i samarbejde med borgeren og/eller dennes pårørende, afhængigt af hvad det omhandler. Til hverdag laver vi mad sammen med borgerne, som vi motiverer til størst mulig indflydelse på egne valg. Dette gælder også i andre henseender.

Selve stillingerne
Stillingen på 37 timer pr. uge er primært bestående af aftenvagter, og stillingen på 30 timer pr. uge er blandet dag- og aftenvagter. For begge stillinger gælder, at man arbejder hver anden weekend. Vi har i nogen grad mulighed for at være fleksible med arbejdsplanen, hvis man for eksempel har behov for fri en særlig ugedag(-e).

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst med forventet ansættelsesdato 1. maj.

Arbejdsstedet er Vega boliger, Bryggervej i Helsinge, hvor man typisk møder ind. Vegas dagcenter er beliggende i Tisvilde. Du skal have kørekort, da vi anvender vores egne busser.

Om arbejdsstedet
Vega boliger og dagcenter er i tidernes morgen blevet skabt af borgernes pårørende, og først senere overgået til kommunalt regi. Den positive ånd og det fællesskab som de pårørende dengang byggede Vega på, er stadig en stor og vigtig del af vores kultur.

Vi arbejder løbende med medarbejdernes trivsel og fællesskabets udvikling, hvilket kommer til udtryk i dagligdagen, såvel som på vores personaledage og vores team- og virksomhedsinternater.

På Vega er vores tilgang og menneskesyn dybt forankret i "Det kan nytte" referencerammen. Denne er i et tværkommunalt projekt videreudviklet, og kaldes nu for "Kvalikombo referencerammen" og indeholder:
Menneskesyn
Et menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne.
Professionsberedskab
Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser.
Værdigrundlag
Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave, og den må komme til syne i alle pædagogiske handlinger.

I praksis arbejder vi relations baseret med udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder. Vi tilstræber, at møde borgeren der hvor de er, og med forståelse og respekt for deres udvikling og eventuelle forandringer. Afsættet for relationen er løbende mål for faglige drøftelser med det formål, at vi bliver bedre til at læse borgerens behov og ønsker. Med andre ord tilpasser vi vores tilgang til den enkelte, under de nødvendige hensyn der skal tages, når man bor og lever i et fællesskab.

Vi tilstræber at anvende de kommunikationsmuligheder der er til rådighed, og som er egnede til den enkelte borger. Til de borgere som kun har lidt, eller intet, verbalt sprog anvender vi tegn-til-tale med afsæt i tilpasning i forhold til den enkelte borgers individuelle og tillærte tegn. Herudover visualiserer vi gennem board-marker/tavle/IBG skærme.

En stor del af vores arbejde omhandler etablering af tydelighed og regelmæssighed, som gør hverdagen overskuelig og forudsigelig for den enkelte borger.
Vi arbejder med neuropædagogik hvor det er relevant, og vi har et lille team af neuropædagoger som sparrer med teamene ved særlige forhold, hvor nye perspektiver ønskes inddraget i vores faglige drøftelser.

Vi anvender KMD Nexus som borgerjournalsystem og i henhold til VUM (Voksen Udrednings-Metoden).

Vi har et fremragende samarbejde med vores pårørende, som vi også løbende hygger os sammen med ved forskellige lejligheder, fx høstfest og julemarked.
Du kan læse mere om os på http://www.vega-vega.dk

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Claus Christensen på telefon 7249 6217 eller områdeleder Annette Crillesen på telefon 7249 6944.

Vi tilbyder ikke rundvisning på Vega af hensyn til vores borgere.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 21. februar.

Ansættelsessamtaler for stillingerne forventes afholdt den 6. marts, med en evt. 2. samtale den 8. marts .

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet
2018-02-22T01:03:15.157 Vega søger 2 pædagoger, hhv. 30 timer og 37 timer ugentligt.Om digVi har brug for en pædagog, som har lyst til at arbejde med voksne med autisme på et døgntilbud.Du skal hvile i dig selv og kunne udstråle den ro som er nødvendig, når vores borgere har det svært. Jobbet kræver, at du har en god fornemmelse for borgernes individuelle behov. At du er empatisk og anerkendende i din tilgang betragter vi som en selvfølge.Du kommer til at være en del af et engageret og fagligt stærkt team, hvorfor vi forventer, at du bidrager energisk i teamets samarbejde og med et højt fagligt niveau. Humor og opmærksomhed er også nøgleord i vores samarbejde.Det er vigtigt for os at du er god til at skelne mellem privat, personlig og professionel, og at du naturligt bidrager til at vi som organisation hele tiden holder dette for øje.Vi arbejder konstant på at øge kvaliteten i vores faglige arbejde med borgerne, herunder den vidensdeling og dokumentation som er nødvendig for at gøre dette. Derfor er det vigtig for os, at du er både nysgerrig og åben i dine faglige refleksioner. Vi forventer, at du kan arbejde systematisk og metodisk, og at du kan omsætte dette i din pædagogiske praksis.Om jobbetVegas borgere er voksne i aldersgruppen 27 57 år, og de har alle Autisme-spektrum diagnoser. I vores boliger bor der 10 beboere i hver deres lejlighed med tilhørende fælles opholdsrum. På vores dagcenter er der 18 brugere, hvoraf de 10 er fra boligerne. Vi er 25 medarbejdere inkl. administration, nattevagter og ledelse.Vega har 3 teams, 1 på dagcenteret og 2 i boligerne. Teamet på dagcentret spænder vidt over de forskellige aktiviteter og Vegas praktiske opgaver. De 2 teams i boligerne har hver især ansvaret for 5 beboere. I praksis arbejder vi dog i alle teams.Vi samarbejder tæt mellem boliger og dagcenter, og hovedparten af medarbejderne arbejder kontinuerligt begge steder.På hverdage kører borgerne og medarbejdere fra boligen i Helsinge til dagcenteret i Tisvilde, hvor vi fordeler os i de forskellige aktivitetstilbud. På dagcenteret er der forskellige temaer for mange af årets aktiviteter, som vi ofte afslutter med fælles arrangementer. De enkelte aktivitetstilbud har også forskellige ture og aktiviteter i løbet af ugen. Herudover arrangerer dagcenteret også ture for hele dagcenteret til fx Dyrehavsbakken, sejltur på Arresø osv.I boligerne er der også forskellige arrangementer i løbet af året, så som besøg i Zoologisk have, Tivoli, biograf mm. Som teammedarbejder på Bryggervej er du også med til at planlægge, og deltage i, disse arrangementer. Borgerne er på ferie hvert år i 3-6 dage, hvor vi typisk tager afsted i mindre grupper af 2-3 borgere og personaler.Det enkelte team på Bryggervej varetager alle borgerens forhold i samarbejde med borgeren og eller dennes pårørende, afhængigt af hvad det omhandler. Til hverdag laver vi mad sammen med borgerne, som vi motiverer til størst mulig indflydelse på egne valg. Dette gælder også i andre henseender.Selve stillingerneStillingen på 37 timer pr. uge er primært bestående af aftenvagter, og stillingen på 30 timer pr. uge er blandet dag- og aftenvagter. For begge stillinger gælder, at man arbejder hver anden weekend. Vi har i nogen grad mulighed for at være fleksible med arbejdsplanen, hvis man for eksempel har behov for fri en særlig ugedag(-e).Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forventet ansættelsesdato 1. maj.Arbejdsstedet er Vega boliger, Bryggervej i Helsinge, hvor man typisk møder ind. Vegas dagcenter er beliggende i Tisvilde. Du skal have kørekort, da vi anvender vores egne busser.Om arbejdsstedetVega boliger og dagcenter er i tidernes morgen blevet skabt af borgernes pårørende, og først senere overgået til kommunalt regi. Den positive ånd og det fællesskab som de pårørende dengang byggede Vega på, er stadig en stor og vigtig del af vores kultur.Vi arbejder løbende med medarbejdernes trivsel og fællesskabets udvikling, hvilket kommer til udtryk i dagligdagen, såvel som på vores personaledage og vores team- og virksomhedsinternater.På Vega er vores tilgang og menneskesyn dybt forankret i Det kan nytte referencerammen. Denne er i et tværkommunalt projekt videreudviklet, og kaldes nu for Kvalikombo referencerammen og indeholder:MenneskesynEt menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne.ProfessionsberedskabEthvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser.VærdigrundlagAgtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave, og den må komme til syne i alle pædagogiske handlinger.I praksis arbejder vi relations baseret med udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder. Vi tilstræber, at møde borgeren der hvor de er, og med forståelse og respekt for deres udvikling og eventuelle forandringer. Afsættet for relationen er løbende mål for faglige drøftelser med det formål, at vi bliver bedre til at læse borgerens behov og ønsker. Med andre ord tilpasser vi vores tilgang til den enkelte, under de nødvendige hensyn der skal tages, når man bor og lever i et fællesskab.Vi tilstræber at anvende de kommunikationsmuligheder der er til rådighed, og som er egnede til den enkelte borger. Til de borgere som kun har lidt, eller intet, verbalt sprog anvender vi tegn-til-tale med afsæt i tilpasning i forhold til den enkelte borgers individuelle og tillærte tegn. Herudover visualiserer vi gennem board-marker tavle IBG skærme.En stor del af vores arbejde omhandler etablering af tydelighed og regelmæssighed, som gør hverdagen overskuelig og forudsigelig for den enkelte borger.Vi arbejder med neuropædagogik hvor det er relevant, og vi har et lille team af neuropædagoger som sparrer med teamene ved særlige forhold, hvor nye perspektiver ønskes inddraget i vores faglige drøftelser.Vi anvender KMD Nexus som borgerjournalsystem og i henhold til VUM (Voksen Udrednings-Metoden).Vi har et fremragende samarbejde med vores pårørende, som vi også løbende hygger os sammen med ved forskellige lejligheder, fx høstfest og julemarked.Du kan læse mere om os på http: www.vega-vega.dkYderligere oplysningerHvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Claus Christensen på telefon 7249 6217 eller områdeleder Annette Crillesen på telefon 7249 6944.Vi tilbyder ikke rundvisning på Vega af hensyn til vores borgere.AnsøgningsfristVi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 21. februar.Ansættelsessamtaler for stillingerne forventes afholdt den 6. marts, med en evt. 2. samtale den 8. marts .Gribskov Kommunes værdierÅbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet11Jobnet63d2948a100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-21T00:00:000010https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=2079&ERId=256690EuropaDanmarkSjælland & øerNordsjællandGribskov3103984Gribskov Kommune11Bryggervej 83200Helsinge72496000DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent522020JobNet47646371000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=63d2948ahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=63d2948ahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=63d2948a&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=63d2948a&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/11.jpgEr Undervisning og pædagogik noget for dig? Søg jobbet som Pædagog i dag.12007991Dansk3Læse/ tale332003Pædagog9Undervisning og pædagogik352877373importimport_63d2948aDKDanmarkDKDanmarkda-DK