2 Ph.d.-stipendier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH), Roskilde Universitet, søger 2 ph.d.-studerende fra 1. september 2018. Stillingerne er tidsbegrænsede til 3 år.

IKH samler RUCs kommunikationsfag (Kommunikation, Journalistik og Performance design) og kulturfag (dansk, filosofi, historie, kultur-og sprogmødestudier).
På Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) har vi ambitioner om at være nationalt såvel som internationalt førende inden for instituttets forskningsområder. Vi lægger vægt på at have og udvikle lokale, regionale, nationale og internationale forskernetværk, med det mål at sikre den højeste kvalitet i alle vores forskningsmæssige aktiviteter.
IKH har som ambition at udvikle en ny tværfaglig forskningsprofil i krydsfeltet mellem kommunikations-, kultur-, samfunds- og humanistisk forskning. IKHs forskning er karakteriseret ved dobbelt gennemslag, dvs. ved højeste videnskabelige kvalitet og ved direkte samspil med både offentlige, private og civilsamfundsaktører.

Vi søger efter ph.d.-forskningsprojekter, hvor emnet for forskningsprojektet er frit formuleret af ansøgeren. Vi ser dog gerne at forskningsprojektet ligger i krydsfeltet mellem kommunikation-, kultur-, samfunds og humanistiske forskning.
Stipendiet er tilknyttet Ph.d.-skolen ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, og stipendiatens daglige arbejdsplads vil være på RUC i tilknytning til den forskningsgruppe, hvor hovedvejleder er medlem. Der lægges vægt på ansøgerens evne til at indgå i kollektive forskningsprocesser.

Ansvar og opgaver:
Ph-d.-stiilingerne er uddannelsesstillinger, og hovedopgaverne i stillingerne er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer:
For at komme i betragtning til indskrivning og ansættelse som ph.d.'er skal du have gennemført et kandidatstudium og opnået kandidatgraden.

Bedømmelse:
I bedømmelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på;

 • Faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for instituttet.

Mere information:
For yderligere spørgsmål kontakt ph.d-skoleleder, professor MSO Ida Willig (idaw@ruc.dk).

Ansættelsesvilkår:
Der er tale om en ansættelse på 37 timer pr. uge. Du bliver ansat i henhold til overenskomsten mellem finansministeriet og AC.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i midten af juni 2018, og stipendierne vil være til besættelse pr. 1. september 2018.
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
 1. Ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende
 4. Specialeudtalelse(r)
 5. Din beskrivelse af ph.d.-projektet (max. 5 sider)
 6. Din tidsplan for ph.d.-projektet
 7. Evt. dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Projektbeskrivelsen skitserer for det første projektets genstandsfelt, for det andet de metoder, der tænkes anvendt, og for det tredje de teoretiske tilgange, der bringes i spil. Formålet med projektbeskrivelsen er at give ph.d.-skolen mulighed for at vurdere kvaliteten af projektet, herunder hvilke vejledningsmuligheder, det rummer, og hvorvidt det kan gennemføres indenfor de tids- og ressourcemæssige rammer, der knytter sig til en treårig ph.d.-uddannelse. Tidsplanen spiller i denne forbindelse en særlig rolle som grundlag for at afgøre, om ansøgeren har en realistisk vurdering af, hvad der kan nås på tre år.

Vi accepterer ansøgninger der er skrevet på enten engelsk eller dansk.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Ph.d.-projektet er inden for rammerne af Region Sjællands projekt "Tidlig opsporing af kræft" (genopslag)

Roskilde Universitet

Roskilde
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1.september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.Titlen på ph.d.-projektet er: Tidlig opsporing af...
Indrykket:16. marts 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Pædagogisk leder til Jægerspris Skole

Frederikssund Kommune

Frederikssund
Jægerspris Skole søger en pædagogiske leder med en stærk faglig profil, der har lyst til at være med til at udvikle Jægerspris Skole, som brænder for at skabe faglige såvel som trivselsmæssige resultater og skaber følgeskab hos medarbejdere og foræl...
Indrykket:16. april 2018
Udløbsdato:26. april 2018

Hedegårdenes Skole i Roskilde søger en kompetent og nærværende viceskoleleder

Roskilde Kommune - Hedegårdenes Skole

Roskilde
Hvis ledelse i teamsamarbejde med autencitet, tillid, ansvarlighed og humor vækker din nysgerrighed, så skal du læse videre nu! Baggrund, kvalifikationer og kompetencer Du er uddannet lærer og har solid erfaring fra skoleverdenen gerne med specialpæ...
Indrykket:16. april 2018
Udløbsdato:16. maj 2018

Souschef til Slagelse Musikskole - Genopslag

Slagelse Kommune

Musikskolens souschef gennem de seneste 10 år har fået ansættelse tættere på familien, hvorfor vi søger en ny dygtig, kreativ og engageret souschef, der vil være med til fortsat at udvikle musikskolen med sans for nytænkning og samtidig bevaring af ...
Indrykket:23. februar 2018
Udløbsdato:24. april 2018