2 projektstillinger til ambitiøst KOL-projekt i Haderslev Kommune

Til projekt ”Styrkelse af tilbud til borgere med KOL” søger Haderslev Kommune to dygtige medarbejdere, en projektleder og en projektmedarbejder. Begge stillinger er fuldtidsstillinger, men begrænset til 31. december 2019, hvor projektet stopper.  Projektet, der er støttet af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, er sat i gang i december 2017.
 
Formålet med projekt ”Styrkelse af tilbud til borgere med KOL” er, at udvikle samarbejdet omkring borgere med KOL såvel internt i kommunen som eksternt. De interne samarbejdsparter omkring indsatsen er primært afdelingerne Træning og Rehabilitering, Sygeplejen samt Sundhed- og Forebyggelse, hvor terapeuter, sygeplejersker, diætist og sundhedskonsulenter samarbejder omkring indsatsen for borgere med KOL. De eksterne samarbejdsparter er praktiserende læger, Region Syddanmark i form af sygehuse og Sundhedscenter Haderslev, patientforeninger, idrætsforeninger og frivillige.
 
Helt konkret ønsker vi i projektet, at udvikle en ny og fælles model for en tværfaglig, afklarende samtale, som skal implementeres i organisationen indenfor trænings- og rehabiliteringsområdet og på sundhedsområdet. Ligeledes skal der udvikles en ”stratificeringsmodel”, der sikrer, at borgere med KOL visiteres til de rette tilbud (kommunale og/eller tilbud udenfor kommunalt regi), der er tilpasset borgerens sygdomskompleksitet og mestringsevne. Tanken er, at såvel modellen for den afklarende samtale og stratificeringsmodellen skal kunne anvendes bredt til borgere med kronisk sygdom.
 
Sundhedscenter Haderslev, der står indflytningsklart i sommeren 2018, er et samarbejde imellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark, hvor der sættes et specielt fokus på samarbejdet omkring sårbare borgere – borgere med såvel mentale udfordringer som kronisk sygdom/ livsstilssygdomme. Sundhedscenter Haderslev er derfor en oplagt arena for etablering af et velkoordineret samarbejde omkring borgere, ligesom centret oplagt skaber rammer for at tænke eksterne aktører tættere ind i samarbejdet. Det skal udfordres!
 
Vores projektleder:

 • Har en sundhedsfaglig baggrund med kendskab til fagområdet
 • Har uddannelse og erfaring indenfor projektledelse, herunder facilitering af udviklingsprocesser, evaluering og afrapportering
 • Er selvstændig og kan selv varetage opgaver - fra planlægning til udførelse og evaluering
 • Kan udvikle såvel model for afklarende samtale som stratificeringsmodel i samarbejde med projektmedarbejderen
 • Har erfaring indenfor tværgående samarbejde
 • Er udadvendt, imødekommende og i stand til at arbejde tværfagligt
 • Kan skabe team-/gruppedynamikker
 • Har pondus til at stå foran en leder-/medarbejdergruppe – og vise dem retning
 • Er stærk kommunikativ – kan arbejde aktivt med formidling af budskaber og feedback
 • Udviser anerkendende og positiv tilgang i opgaveløsninger og i samarbejdet med andre
 • Kan begå sig i IT-systemer som Acadre, Outlook og Windows-programmer
Vores projektmedarbejder:
 • Har en sundhedsfaglig baggrund med kendskab til området – meget gerne med erfaring indenfor KOL-rehabilitering fra både kommunalt og sygehusmæssigt regi
 • Kan udvikle såvel model for afklarende samtale og stratificeringsmodel i samarbejde med projektlederen
 • Er udadvendt, imødekommende og i stand til at arbejde tværfagligt
 • Kan arbejde selvstændigt, men befinder sig også vel i samarbejdet med kollegaerne i et tværfagligt team omkring borgeren med KOL
 • Kan indgå som ”faglig praktiker” i afvikling af den tværfaglige afklarende samtale med borgeren
 • Kan arbejde samskabende og udviklende sammen med både interne og eksterne aktører
 • Udviser anerkendende og positiv tilgang i opgaveløsninger og i samarbejdet med andre
 • Kan begå sig i IT-systemer som Acadre, Outlook og Windows-programmer
Vi kan tilbyde:
 • Et udfordrende job, hvor du selv er med til at forme opgaverne ud fra det tværfaglige samarbejde omkring projektet
 • Sparring og konstruktiv feedback
 • Et godt arbejdsklima i et uhøjtideligt miljø og gode kolleger i et tværfagligt team
 • En høj grad af selvtilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid
 • Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer
Vigtigt at vide:
 • Ansøgningen skal være mærket ”Projektleder” eller ”Projektmedarbejder”
 • Ansøgningsfrist er den 18. februar
 • Ansættelsessamtaler afholdes den 23. februar
 
Få flere oplysninger hos teamleder Janni Mikkelsen Fovsing, telefon: 74 34 03 09, mobil: 22 36 37 83 eller hos AC-konsulent Martin Lund Nielsen, telefon: 74 34 03 15.
 
Send din ansøgning, CV og bilag via knappen ’’Send ansøgning’’, senest søndag den 18. februar 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 23. februar 2018.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her