A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021

A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021.

We are looking for a specialist in breast surgery, with a broad international experience in oncoplastic techniques and research. The main task will be to supervise experienced specialists in the field.

The Department of Breast Surgery is headed by a breast surgeon, who reports directly to the managing director. The department has two sections. One placed at Herlev Hospital and one places at Rigshospitalet. At both units we have trained breast-care nurses. A physical fusion of the two sections is planned to take place in 2021.

All collaborative functions are available at both Herlev and Rigshospitalet, with dedicated breast radiologists, pathologists, plastic surgeons and oncologists. The department has a highly specialized function within breast surgery and treats only patients with diseases in the breast. We have oncoplastic and reconstruction surgery in collaboration with the departments of Plastic surgery at both Herlev and Rigshospitalet.

The plan is, that you within a year will be able to work in a fixed alternation between outpatient clinic and surgical procedures. Typical two days each place and one day with ad hoc functions. You will be part of a team of experienced specialists, with both surgeons and trained breast-care nurses. There is MDT every morning and time is set aside for preparation. We expect involvement in the research in the department.

The department is characterized by a good working environment and an innovative quality culture. We want to be open and developing in the field of breast cancer. You will therefore have the opportunity to emboss the department with ideas and improvements.

We are looking for an international capacity in the field, and therefor only expect that you can read and speak Danish at "level 2" when you start. During the first year we will expect that your Danish knowledge will improve so much, that you after a year independently can handle the complete patient treatment. You need Danish authorization. The department is fully digitized, and you must be able to learn and master the electronic patient record from Epic® called SP (Sundhedsplatformen).

You will be employed at Herlev and Gentofte Hospital with Rigshospitalet as a sub function. You workplace can be both the RH section and the Herlev section since you should supervise the surgeons in both places. The working hours are calculated at 38.5 hours per week and there are occasional operations until 6 pm. This allows for hours for time off.

Our vision is to create the best breast surgery department at an international level, where the treatment and care provided to patients is on a par with the best international standard.

We wish:

• That everyone should feel well treated

• To combine high professional quality and patients' perception of quality in connection with contact with the department.

• Creating results through commitment, development and professionalism

• To be experienced as an attractive workplace with open dialogue, teamwork, good manners and security.You get responsibility for and influence on:

• That the department can offer patients a treatment at a highly specialized professional level.

• To optimize the collaboration with our internal and external partners.

• To support research and development activities.

Our expectation to you is good communication, collaboration skills, ability to overview patient histories and a focus on well-being and competence development. We expect you to profile the department professionally internally and externally through your personality and professionalism, and that you show drive. In all contexts, you show great respect for patient care and the many challenges in the field.

The department is affiliated with the University of Copenhagen and has students in clinical residence. A professor and two clinical associate professors are attached to carry out this teaching. The department is also part of the teaching department for the specialist medical education in surgery and plastic surgery.

Application: Your application must be designed within the 7 medical roles (https://www.laeger.dk/de-syv-laegeroller-yngre-laeger), so that it is possible to assess your experience and education within the areas of competence; communication, collaboration, management / administration, health promotion, the academic role and professionalism. The application must also be accompanied by your specialist authorization and a CV containing a list of publications.

Application is completed in Region H Recruiter

Application deadline: 14 December 2020 before 12.00

If you have any questions about the position, you are very welcome to contact Head of Department chief physician Henrik Flyger on telephone + 45 2720 6027. A job description can also be requested here. For general information about the department, see the department's website www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/Brystkirurgisk_Afdeling/

Questions can also be answered by senior medical secretary Lone Gry Schäfer, Department of Breast Surgery F118, email lone.gry.schaefer@regionh.dk phone +45 3868 4290

The applicant is employed on salary and terms of employment in accordance with the collective agreement for chief physicians between “Foreningen af speciallæger” (FAS) and Region Hovedstaden. That is approximately 75.000 dkr. per month. Salary supplement will be after negotiation and depending on your skills.En stilling som overlæge, ved Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital, er ledig til besættelse 01. March 2021.

Der ønskes en erfaren speciallæge inden for brystkirurg, som ønsker arbejde i en selvstændig mammakirurgisk afdeling. Du skal have erfaring med onkoplastik og forskning. Du skal indgå som supervisor for erfarne speciallæger og have en bred og international erfaring.

Afdelingen er en selvstændig brystkirurgisk afdeling ledet af en brystkirurg, der referer direkte til direktionen. Afdelingen er per 1.6.2017 fusioneret med den Brystkirurgiske funktion på Rigshospitalet. Brystkirurgien på Rigshospitalet skal forblive på Rigshospitalet som udefunktion af Herlev Hospital indtil, der an ske en fysisk sammenlægning, denne er planlagt til 2021. Alle samarbejdende funktioner findes på både Herlev og Rigshospitalet. Afdelingen har højt specialiseret funktion inden for mammakirurgi og behandler alle patienttyper. Vi har onkoplastik og rekonstruktioner i samarbejde med de plastikkirurgiske afdelinger.

Det er planen, at du inden for et år i stillingen kan arbejde i en fast vekslen mellem ambulatorie og operationsgang. Typisk 2 dage hvert sted og en dag med ad hoc funktioner. Du vil indgå i et team med erfarne speciallæger. Du skal samarbejde med faste ”breast-care” sygeplejersker. Afdelingen er karakteriseret ved et godt arbejdsmiljø. Der er hver morgen MDT og der er afsat tid til forberedelse. Du kan blive involveret i forskning i det omfang du ønsker. Afdelingen har en innovativ kvalitetskultur og vil gerne fremstå åbne og udviklende inden for brystkræftområdet. Du får derfor mulighed for at præge afdelingen med ideer og forbedringer. Vi har et tæt formaliseret samarbejde med især røntgen, patologer, plastikkirurger og onkologer.

Da vi søger en international kapacitet på området, forventer vi, at du kan læse og tale dansk på ”level 2” og, at dine dansk kundskaber vil være så gode, at du efter det første år i stillingen kan varetage den komplette patientbehandling. Afdelingen er fuldt digitaliseret og du skal kunne beherske den elektroniske patientjournal fra Epic® kaldet SP (Sundhedsplatformen).

Du bliver ansat på Herlev og Gentofte Hospital med Rigshospitalet som udefunktion, og dit primære arbejdssted vil enten være på RH-afsnittet eller Herlev afsnittet. Arbejdstiden beregnes til 38,5 time om ugen og der er lejlighedsvis operationer til klokken 18. Dette giver mulighed for timer til afspadsering.

Vores vision er at skabe den bedste brystkirurgiske afdeling på internationalt niveau, hvor den behandling og pleje patienterne ydes er på højde med den bedste internationale standard.

Vi ønsker:

  • At alle skal opleve sig godt behandlet
  • At kombinere høj faglig kvalitet og patienternes opfattelse af kvalitet i forbindelse med kontakten med Brystkirurgisk afdeling
  • At udvikle og skabe sammenhænge i patienternes forløb
  • At skabe resultater via engagement, udvikling og professionalisme
  • At blive oplevet som en attraktiv arbejdsplads med åben dialog, teamarbejde, god omgangstone og tryghed
Du får blandt andet ansvar for og indflydelse på:

  • At afdelingen kan tilbyde patienter en behandling på et højt specialiseret fagligt niveau
  • At optimere samarbejdet med vores interne og eksterne samarbejdspartnere
  • At understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteter
Vi forventer ,at du som person har overblik, gode kommunikations- og samarbejdsevner og fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi forventer, at du via din personlighed og faglighed profilerer afdelingen professionelt internt og eksternt samt, at du udviser handlekraft. Du udviser i alle sammenhænge stor respekt for patientbehandlingen og de mange udfordringer på området.

Afdelingen er tilknyttet Københavns Universitet og har studenter i klinisk ophold. Til varetagelse af denne undervisning er tilknyttet en professor og to kliniske lektorer. Afdelingen indgår desuden som undervisningsafdeling for speciallægeuddannelsen i kirurgi og plastikkirurgi.


Ansøgning: Din ansøgning skal udformes inden for de 7 lægeroller, så det er muligt at vurdere din erfaring og uddannelse inden for kompetenceområderne; kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrollen og professionalisme. Ansøgningen skal desuden vedlægges din speciallægeautorisation samt et CV, der indeholder en publikationsliste.


Ansøgning udfyldes i Region H Recruiter


Ansøgningsfrist: 14. december 2020 inden kl. 12.00


Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Henrik Flyger på telefon + 45 2720 6027. Her kan også rekvireres en stillingsbeskrivelse. For generelle oplysninger om afdelingen se afdelingens hjemmeside www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/Brystkirurgisk_Afdeling/
Spørgsmål kan også besvares af ledende lægesekretær Lone Gry Schäfer, Brystkirurgisk afdeling F118, mail lone.gry.schaefer@regionh.dk telefon 3868 4290
Ansøger ansættes med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for overlæger mellem Danske Regioner og Foreningen af Special Læger (FAS).
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Udviklingschef til Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager

København S
Vil du være med til at sætte retning for den ambulante behandling og sikre høj kvalitet og sammenhæng i patientforløb på Psykiatrisk Center Amager?På Psykiatrisk Center Amager (PCA) har vi besluttet at udvide vores centerledelse med en udviklingsche...
Indrykket:25. november 2020

Mama Rosa søger en dygtig restaurantmanager/supervisor

MAMA ROSA COPENHAGEN APS

København K
Mama Rosa - vi er en meget kendt, international travl restaurant på Strøget - søger en dygtig restaurantmanager supervisor. Din fornemmeste opgave er at sikre, at alle gæster får en god madoplevelse i hyggelige omgivelser og samtidig at skabe en att...
Indrykket:19. november 2020

A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021

Herlev Hospital

Herlev
A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021. We are looking for a specialist in breast surgery, with a broad international experience in oncoplastic techniques and rese...
Indrykket:19. november 2020

Overlæge til Afdeling for Røntgen og Skanning (neuroradiologi), Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Rigshospitalet

København Ø
En stilling som overlæge i Region Hovedstaden med tjeneste ved Rigshospitalet, Diagnostisk Center, Afdeling for Røntgen og Skanning, neuroradiologisk sektor er ledig til besættelse snarest. Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver Afdeling for Røntgen...
Indrykket:9. november 2020

Part time (50%) consultancy in haematology combined with a professorship in clinical epidemiology and laboratory medicine in primary health care at the Department of Public Health (50% time), University of Copenhagen.

Rigshospitalet

København Ø
A clinical position as part-time (50 ) consultant of haematology at the Department of Haematology at Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet is open for appointment from 1st of March, 2021. The clinical function will cover aspects of benign h...
Indrykket:19. november 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Udviklingschef til Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager

København S
Vil du være med til at sætte retning for den ambulante behandling og sikre høj kvalitet og sammenhæng i patientforløb på Psykiatrisk Center Amager?På Psykiatrisk Center Amager (PCA) har vi besluttet at udvide vores centerledelse med en udviklingsche...
Indrykket:25. november 2020

Mama Rosa søger en dygtig restaurantmanager/supervisor

MAMA ROSA COPENHAGEN APS

København K
Mama Rosa - vi er en meget kendt, international travl restaurant på Strøget - søger en dygtig restaurantmanager supervisor. Din fornemmeste opgave er at sikre, at alle gæster får en god madoplevelse i hyggelige omgivelser og samtidig at skabe en att...
Indrykket:19. november 2020

A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021

Herlev Hospital

Herlev
A position as chief physician, at the Department of Breast Surgery, Herlev Hospital, is vacant for occupation 01. March 2021. We are looking for a specialist in breast surgery, with a broad international experience in oncoplastic techniques and rese...
Indrykket:19. november 2020

Overlæge til Afdeling for Røntgen og Skanning (neuroradiologi), Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Rigshospitalet

København Ø
En stilling som overlæge i Region Hovedstaden med tjeneste ved Rigshospitalet, Diagnostisk Center, Afdeling for Røntgen og Skanning, neuroradiologisk sektor er ledig til besættelse snarest. Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver Afdeling for Røntgen...
Indrykket:9. november 2020

Part time (50%) consultancy in haematology combined with a professorship in clinical epidemiology and laboratory medicine in primary health care at the Department of Public Health (50% time), University of Copenhagen.

Rigshospitalet

København Ø
A clinical position as part-time (50 ) consultant of haematology at the Department of Haematology at Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet is open for appointment from 1st of March, 2021. The clinical function will cover aspects of benign h...
Indrykket:19. november 2020