Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Adjunkt i menneskerettigheder

Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger en adjunkt i folkeret med særligt fokus på internationale menneskerettigheder.

Stillingen som adjunkt er en tidsbegrænset fuldtidsstilling, der opslås for en periode på tre år med start 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale.

Stillingen som adjunkt er en videreuddannelsesstilling. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle ansøgerens undervisningsmæssige kvalifikationer.

Jobbeskrivelse og kvalifikationer
Det til stillingen knyttede forskningsområde omfatter navnlig internationale menneskerettigheder og international humanitær ret. Også tilgrænsende områder – herunder international strafferet samt international og europæisk asylret – er dog omfattet. Juridisk Institut ønsker at styrke forskningsindsatsen på området.

Den, som ansættes i stillingen, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forskning og undervisning inden for det menneskeretlige område og til fakultetets overordnede forskningsstrategi.

Det forventes, at undervisning og vejledning af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau varetages, samt at der – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrages til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet.

Undervisningen, der skal varetages, vil hovedsageligt være på BA(jur.), HA(jur.), cand.jur. og cand.merc.(jur.), og ansøgeren skal derfor kunne undervise på dansk. Der vil dog også blive lagt vægt på gode kundskaber i fremmedsprog, navnlig engelsk.

Den, som ansættes i stillingen, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Der er krav om fysisk tilstedeværelse på instituttet.

Hvem er vi
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS - et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 20-25 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder, professor Torsten Iversen, tlf.: 87165656, e-mail: ti@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Louise Lund Pedersen, tlf.: 87152516, e-mail: mllp@au.dk.

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning

  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Frist: 13. maj 2021

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.