Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Adjunkt i Praktisk Teologi

Under forudsætning af de fornødne bevillinger er en 3-årig stilling som adjunkt i Praktisk Teologi med ansvar for udvikling af Center for Kirkeforskning ledig ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet til besættelse den 15. august 2021.

Stillingen indbefatter undervisning i Praktisk Teologi, BA-projektseminar, valgfag for studerende og den teologiske efteruddannelse, vejledning af studerende på alle niveauer samt udvikling og gennemførsel af nye forskningsprojekter i tilknytning til Center for Kirkeforskning.

Kvalifikationer
Ansøgere skal leve op til kvalifikationskrav samt overordnende kriterier for adjunktansættelse, have ph.d.-grad i teologi, fremvise forskningsindsats inden for et eller flere områder af den praktiske teologi, samt have indgående kendskab til dansk teologi og danske kirkeforhold og undervisningskompetence på universitetsniveau. Desuden vil der blive lagt vægt på ansøgers evne til at formidle forskningsresultater og lyst til at bidrage til afdelingens fagmiljø.

Kvalifikationskravene til stillingen fremgår af Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6039

For at blive bedømt kvalificeret til en adjunktstilling på Københavns Universitet, skal kandidaten opfylde universitetets kriterier for akademisk merit https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/dokumenter-til-meritering/Introduktion_til_kriterier_for_meritering_til_medarbejdere.pdf

Der gælder seks overordnede kriterier for adjunktansættelser ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig gennemslagskraft, organisatorisk tilskud, eksterne midler og ledelse) betragtes som en ramme for den samlede bedømmelse af kandidaterne. Desuden skal hver enkelt kandidat bedømmes efter de specifikke krav, der fremgår af stillingsopslaget. Du kan læse mere om kriterierne for meritering af adjunkter her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/dokumenter-til-meritering/5a_Criteria_for_recognising_merit_-Assistant_professors.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 3 år og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Lønnen er 34.622 kr. pr. måned. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning
Da et særligt ansvarsområde for stillingen er videreudviklingen af Center for Kirkeforskning, må ansøgningen indeholde en vision for dette, dvs. en redegørelse for, hvilke forestillinger ansøger gør sig herom, og i sammenhæng hermed, hvilke forskningsprojekter ansøger især ønsker at varetage, evt. søge fondsmidler til eller på anden vis igangsætte. Undervisningskvalifikationer må dokumenteres i form af undervisningsportefølje eller lignende. Desuden ønskes korte forslag til to fremtidige undervisningsforløb, der henvender sig til både teologistuderende og kursister på den teologiske efteruddannelse.

Ansøgningen, som skal skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde:

  • Ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis, samt Ph.d.votum)
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 5 publikationer til bedømmelse. De påberåbte værker skal være tydeligt markeret på publikationslisten og uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5
  • Dokumentation for undervisningskvalifikationer (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning, to forslag til fremtidige undervisningsforløb)
  • Vision for Center for Kirkeforskning samt udkast til forskningsprojekter
Ansøgningen skal fremsendes elektronisk via linket "Søg online" nederst på siden i Adobe PDF format senest den 15. april 2021.

Vær opmærksom på, at hvert felt i ansøgningsformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at gøre indsigelse mod den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Dekanen nedsætter også et ansættelsesudvalg med dekan, studieleder, faggrupperepræsentant, formand for bedømmelsesudvalg og afdelingsleder og en student som medlemmer. Efter den fagkyndige bedømmelse tilrettelægger ansættelsesudvalget den videre procedure, der vil indeholde flere samtaler inklusiv konkrete opgaver.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Lektor i Praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning, Marlene Ringgaard Lorensen: mrl@teol.ku.dk eller afdelingsleder Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen: jst@teol.ku.dk

Vedrørende ansættelsesprocedure kan sekretariatschef Torben Rytter Kristensen: trk@teol.ku.dk kontaktes.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Lykke Paulsen HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0185/21-2A #1 ved henvendelse.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.