Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Adjunkter i retsvidenskab (961169)

Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er to til tre adjunktstillinger i retsvidenskab ledige til besættelse. 
 
Stillingerne som adjunkt er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en tre-årig periode med start efter nærmere aftale.  
 
Et adjunktur er en videreuddannelsesstilling. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 
Jobbeskrivelse  
De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt at I – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet. 
 
De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.  
 
Der er krav om fysisk tilstedeværelse.  
 
Dine kvalifikationer  
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.  
 
Undervisningen der skal varetages vil hovedsageligt være på HA (jur.), cand.jur. og cand.merc. (jur.), og ansøgerne skal derfor kunne undervise på dansk. 
 
Hvem er vi?  
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.  
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.  
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.  
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/
 
Yderligere information  
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, Tlf.: +45 87153551, E-mail: rhb@au.dk
 
Arbejdssted  
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C 
 
Ansættelsesgrundlag  
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179752&)
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476)
 
Ansøgningsprocedure  
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling: 

 • Ansøgning  
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid  
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)  
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)  
 • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet  http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/
 
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.  
 
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her  http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/
 
Bedømmelsesprocessen  
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS  http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/
 
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 21/2/2018 
 
Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/961169/5285/


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329756859Phoenix-c470768c12018-02-07T15:12:57.603Adjunkter i retsvidenskab (961169)Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er to til tre adjunktstillinger i retsvidenskab ledige til besættelse. 
 
Stillingerne som adjunkt er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en tre-årig periode med start efter nærmere aftale.  
 
Et adjunktur er en videreuddannelsesstilling. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 
Jobbeskrivelse  
De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt at I – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet. 
 
De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.  
 
Der er krav om fysisk tilstedeværelse.  
 
Dine kvalifikationer  
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.  
 
Undervisningen der skal varetages vil hovedsageligt være på HA (jur.), cand.jur. og cand.merc. (jur.), og ansøgerne skal derfor kunne undervise på dansk. 
 
Hvem er vi?  
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.  
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.  
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.  
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/
 
Yderligere information  
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, Tlf.: +45 87153551, E-mail: rhb@au.dk
 
Arbejdssted  
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C 
 
Ansættelsesgrundlag  
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179752&)
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476)
 
Ansøgningsprocedure  
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling: 
 • Ansøgning  
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid  
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)  
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)  
 • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet  http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/
 
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.  
 
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her  http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/
 
Bedømmelsesprocessen  
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS  http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/
 
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 21/2/2018 
 
Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/961169/5285/
2018-02-22T01:03:17.257 Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er to til tre adjunktstillinger i retsvidenskab ledige til besættelse. Stillingerne som adjunkt er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en tre-årig periode med start efter nærmere aftale. Et adjunktur er en videreuddannelsesstilling. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Jobbeskrivelse De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt at I selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet. De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering. Der er krav om fysisk tilstedeværelse. Dine kvalifikationer Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Undervisningen der skal varetages vil hovedsageligt være på HA (jur.), cand.jur. og cand.merc. (jur.), og ansøgerne skal derfor kunne undervise på dansk. Hvem er vi? Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer. Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet. På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring. Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http: law.au.dk Yderligere information Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: 45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, Tlf.: 45 87153551, E-mail: rhb@au.dk Arbejdssted Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C Ansættelsesgrundlag Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https: www.retsinformation.dk forms R0710.aspx?id 172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 179752&) Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 174476) Ansøgningsprocedure Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling: Ansøgning Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad) Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten) Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet http: medarbejdere.au.dk fileadmin www.medarbejdere.au.dk hovedomraader Business_and_Social_Sciences HR_paa_BS Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her http: medarbejdere.au.dk fakulteter bs ansaettelse-og-karriere vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger vejledning-til-undervisningsporfolio Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C. Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her http: medarbejdere.au.dk fakulteter bs ansaettelse-og-karriere vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss Bedømmelsesprocessen Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS http: bss.au.dk om-aarhus-bss ledige-stillinger retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. Ansøgningsfrist Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 21 2 2018 Søg online her http: www.au.dk om stillinger videnskabelige-stillinger stillinger Vacancy show 961169 528511Jobnetc470768c100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-21T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1314&ProjectId=145671&DepartmentId=18971&MediaId=4628&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3104363Aarhus BSS11Bartholins Allé 168000Aarhus CDKDanmark156.1708823010.20292700
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent522195JobNet47655631000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c470768chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=c470768chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c470768c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c470768c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/8.jpgSom Institutleder hos Aarhus BSS bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12007901Dansk3Læse/ tale251Institutleder6Ledelse9Undervisning og pædagogik352877799importimport_c470768cDKDanmarkDKDanmarkda-DK