Adjunkt/lektor i psykologi og psykiatri

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Vejle søges en adjunkt/lektor til en 25-timers fast stilling inden for psykologi og psykiatri. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2021.

De primære opgaver er undervisning på og udvikling af Socialrådgiveruddannelsen i Vejle. Uddannelsen i Vejle er organiseret med et fast team på 11 undervisere, som i tæt samarbejde varetager undervisning på alle uddannelsens semestre. Socialrådgiveruddannelsen udbydes også i Odense og som net-baseret, hvorfor der må påregnes mødeaktivitet på campus i Odense.

Ud over teamet i Vejle bliver du en del af faggruppen for psykologi på Socialrådgiveruddannelsen sammen med kolleger i Odense. Faggruppen består af erfarne undervisere, og du indgår i et fagligt fællesskab med mulighed for gensidig kollegial sparring. Adjunkter vil tilmed indgå i et forløb under UCL, som retter sig mod at opnå lektorgodkendelse.

Stillingen omfatter undervisning på grunduddannelsen i relevante psykologiske og psykiatriske emner i relation til henholdsvis socialt arbejde og de studerendes læreprocesser. Stillingen vil derudover også omfatte opgaver tilknyttet videreuddannelsen.

Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen, ligesom stillingen indeholder en del administrativt arbejde og mødedeltagelse.

Stillingen forudsætter viden om og interesse indenfor det psykologiske og psykiatriske område samt lyst til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. Ved stillingens besættelse lægges vægt på:

 • Relevant faglig uddannelse: Cand. psych., cand. pæd. psych. eller cand pæd. i pæd. psyk.
 • Viden om og erfaring fra socialt arbejde.
 • Pædagogisk og didaktisk erfaring med og interesse for undervisning
 • Interesse for de studerendes læring og fagprofessionelle udvikling
 • Interesse for områder som udviklingspsykologi, social psykologi, psykiatri, handicappsykologi, arbejdspsykologi og pædagogisk psykologi.

Udover ovennævnte lægger vi også vægt på, at du er:

 • Fagligt engageret og har lyst til at arbejde i et uddannelsesmiljø
 • God til samarbejde, herunder på tværs af faggrupper
 • Fleksibel, robust og tåler en til tider hektisk og omskiftelig hverdag
 • Interesseret i at anvende og udvikle brug af læringsteknologiske værktøjer i undervisningen
 • Kan arbejde selvstændigt og har mod på at indgå i det tværgående samarbejde

Om os

Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med Lærer- og Pædagoguddannelsen i Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Der er ca. 40 undervisere på uddannelsen heraf 11 i Vejle, hvor vi deler campus med sygeplejerskeuddannelsen.

Underviserne er en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, jurister og samfundsvidenskabelige adjunkter og lektorer, som sammen har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler og semestre. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af semestrenes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.

Ansættelsen

Stillingerne ønskes besat d. 1.november 2021. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansmini4steriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år. I adjunktperioden vil du skulle løse opgaver indenfor følgende kategorier: ?

 • undervisning og opgaver forbundet med undervisning ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse
 • interne og eksterne forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • samarbejde med relevante forskningsmiljøer samt
 • øvrige opgaver inden for institutionen.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.

Har du en anden uddannelsesbaggrund ansættes du efter den pågældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22. september 2021.

Du kan finde flere informationer om ucl på ucl.dk.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte lektor i psykologi Reza Javid, moja@ucl.dk, tlf 2482 5144 eller uddannelsesleder Line Dudal Lauridsen, ldla@ucl.dk, tlf. 5194 3899.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag uploades via www.ucl.dk/job, så den er os i hænde senest den 15. september 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Adjunkt/lektor i psykologi og psykiatri

Til Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Vejle søges en adjunkt/lektor til en 25-timers fast stilling inden for psykologi og psykiatri. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2021.

De primære opgaver er undervisning på og udvikling af Socialrådgiveruddannelsen i Vejle. Uddannelsen i Vejle er organiseret med et fast team på 11 undervisere, som i tæt samarbejde varetager undervisning på alle uddannelsens semestre. Socialrådgiveruddannelsen udbydes også i Odense og som net-baseret, hvorfor der må påregnes mødeaktivitet på campus i Odense.

Ud over teamet i Vejle bliver du en del af faggruppen for psykologi på Socialrådgiveruddannelsen sammen med kolleger i Odense. Faggruppen består af erfarne undervisere, og du indgår i et fagligt fællesskab med mulighed for gensidig kollegial sparring. Adjunkter vil tilmed indgå i et forløb under UCL, som retter sig mod at opnå lektorgodkendelse.

Stillingen omfatter undervisning på grunduddannelsen i relevante psykologiske og psykiatriske emner i relation til henholdsvis socialt arbejde og de studerendes læreprocesser. Stillingen vil derudover også omfatte opgaver tilknyttet videreuddannelsen.

Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen, ligesom stillingen indeholder en del administrativt arbejde og mødedeltagelse.

Stillingen forudsætter viden om og interesse indenfor det psykologiske og psykiatriske område samt lyst til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. Ved stillingens besættelse lægges vægt på:

 • Relevant faglig uddannelse: Cand. psych., cand. pæd. psych. eller cand pæd. i pæd. psyk.
 • Viden om og erfaring fra socialt arbejde.
 • Pædagogisk og didaktisk erfaring med og interesse for undervisning
 • Interesse for de studerendes læring og fagprofessionelle udvikling
 • Interesse for områder som udviklingspsykologi, social psykologi, psykiatri, handicappsykologi, arbejdspsykologi og pædagogisk psykologi.

Udover ovennævnte lægger vi også vægt på, at du er:

 • Fagligt engageret og har lyst til at arbejde i et uddannelsesmiljø
 • God til samarbejde, herunder på tværs af faggrupper
 • Fleksibel, robust og tåler en til tider hektisk og omskiftelig hverdag
 • Interesseret i at anvende og udvikle brug af læringsteknologiske værktøjer i undervisningen
 • Kan arbejde selvstændigt og har mod på at indgå i det tværgående samarbejde

Om os

Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med Lærer- og Pædagoguddannelsen i Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Der er ca. 40 undervisere på uddannelsen heraf 11 i Vejle, hvor vi deler campus med sygeplejerskeuddannelsen.

Underviserne er en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, jurister og samfundsvidenskabelige adjunkter og lektorer, som sammen har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler og semestre. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af semestrenes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.

Ansættelsen

Stillingerne ønskes besat d. 1.november 2021. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansmini4steriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år. I adjunktperioden vil du skulle løse opgaver indenfor følgende kategorier: ?

 • undervisning og opgaver forbundet med undervisning ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse
 • interne og eksterne forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • samarbejde med relevante forskningsmiljøer samt
 • øvrige opgaver inden for institutionen.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.

Har du en anden uddannelsesbaggrund ansættes du efter den pågældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22. september 2021.

Du kan finde flere informationer om ucl på ucl.dk.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte lektor i psykologi Reza Javid, moja@ucl.dk, tlf 2482 5144 eller uddannelsesleder Line Dudal Lauridsen, ldla@ucl.dk, tlf. 5194 3899.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag uploades via www.ucl.dk/job, så den er os i hænde senest den 15. september 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.