Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Adjunkt/lektor inden for samfundsfag, VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Stilling som adjunkt/lektor inden for samfundsfag, VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus


Der søges en adjunkt/lektor til det samfundsvidenskabelige område på Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College, Aarhus med tiltrædelse 1. april 2018, eller efter aftale. 


Dine opgaver og kompetencer
Som adjunkt/lektor varetages - i relation til de to uddannelsestyper (fremmøde og netuddannelse) - undervisnings- vejlednings- og eksamensopgaver samt planlægning på grunduddannelsen. Adjunkter/lektorer medvirker i uddannelsens udviklingsaktiviteter.


Som led i stillingen forventes man endvidere at undervise inden for VIAs efter- videreuddannelse samt at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde, hvor dette er muligt, jf. stillingsstruktur.


Ud over undervisning og udviklingsarbejde omfatter stillingen deltagelse i Socialrådgiveruddannelsens organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde.


Ved stillingens besættelse ønskes følgende kvalifikationer og erfaringer:   • Relevant kandidatuddannelse (f.eks. sociolog, statskundskab, økonom, kandidat i socialt arbejde, antropolog)

  • Gerne relevant ph.d. eller relevant forsknings- og udviklingserfaring

  • Der lægges vægt på kompetencer til undervisning inden for feltet organisation. Herudover kan kompetencer og erfaring inden for felter som udsatte voksne, udsatte børn, unge og familier være relevant

  • Gerne undervisningserfaring og pædagogisk/didaktiske kompetencer samt interesse for at indgå i dynamisk uddannelsesudvikling samt didaktisk udvikling

  • Der kan blive tale om opgaver med undervisning på engelsk samt undervisning på netuddannelse, anvendelse af e-didaktiske studieaktiviteter, så kompetencer og erfaring inden for dette er en fordel.

  • Endelig har vi brug for personer, der kan supplere uddannelsens samlede profil og kompetencer, så særlige metodiske, teoretiske eller erfaringsmæssige styrkefelter tæller med i en samlet vurdering


Der vil således blive lagt vægt på ansøgere, som har spidskompetencer ift. organisation samt kender til sociale problemstillinger og socialt arbejde, kan omsætte og relatere samfundsvidenskabeligt stof til socialrådgiverprofessionen samt løbende kan tilegne sig og bidrage til ny viden. Der vægtes ansøgere, der formår at bidrage til - for de studerende - værdifulde læreprocesser i spændingsfeltet mellem teorier og den socialfaglige praksis.


Alle adjunkter/lektorer er tilknyttet et tværfagligt team, hvoraf der p.t. er fem på Socialrådgiveruddannelsen. Hvert team har ansvaret for bestemte dele af uddannelsen og varetager primært undervisningen og udviklingsarbejdet inden for dette område.


Socialrådgiveruddannelsens studieordning er tværfaglig i sine læringsmål, baseret på følgende fire perspektiver:  • Socialrådgivning og socialt arbejde

  • Psykologi og psykiatri

  • Jura

  • Samfundsfag/samfundsvidenskab


Se desuden uddannelsens studieordning og bekendtgørelse på uddannelsens hjemmeside.


Undervisningen tilrettelægges med mest mulig indbyrdes sammenhæng, og undervisningen gennemføres i størst mulig udstrækning i flerfagligt eller tværfagligt samarbejde som tematiseret undervisning med inddragelse af de forskellige perspektiver.


Undervisningsformer må kunne tilpasses og varieres efter undervisningens og de studerendes behov samt ud fra de pædagogisk/didaktiske strategier og mål, vi sammen på uddannelsen aftaler.


Ansættelsessted


Uddannelsens aktuelle adresse er på Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.


Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.


Der er tale om fastansættelse på fuld tid.


Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. nr. 990 af 28. august 2015.

Se link til stillingsstruktur

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til lektorkvalificering


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174119


Er du interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Bente V. Lauridsen, e-mail: bvl@via.dk, telefon: 8755 3367 eller lektor og  vidensområdetovholder Anders Bøggild Christensen abc@via.dk. telefon 8755 3305.


Ansøgning
Søg stillingen via vores online rekrutteringssystem, hvor relevant dokumentation for kvalifikationer samt erfaringer ligeledes skal uploades.


Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være Socialrådigiveruddannelsen i hænde senest den 23. februar 2018.


Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger


VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk


 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her