Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk og Immunologi, afsnittet for Immunologi- og Blodbank, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, SVS

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) er en spændende afdeling, som omfatter specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi, Klinisk Mikrobiologi, Infektionshygiejne samt Molekylærbiologisk laboratorium.

Vi søger en afdelingsbioanalytiker, som vil samarbejdet på tværs af laboratoriehuset, som ser muligheder og har blik for strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse, forandringsledelse og driftsledelse. KDA’s mission er at være grundlaget for det bedste patientforløb, og vi ønsker en leder, som sammen med den øvrige laboratorieledelse vil arbejde mod denne fælles mission, og som i sit arbejde vil underbygge visionen om at være én afdeling med højeste faglighed og begejstrede medarbejdere. (Se afdelingens mission her)

Du skal derfor trives med personalerelationer og have et skarpt fokus på kerneopgaven for derigennem at skabe trivsel og arbejdsglæde i dit afsnit. I afsnittet Klinisk Biokemi og Immunologi er der ca. 90 medarbejdere, og du bliver leder for et team bestående af i alt ca. 35 dygtige medarbejdere, som beskæftiger sig med biokemiske og immunologiske analyser, blodprøvetagning, blodbanksvirksomhed, kvalitetskontrol og meget mere.

Klinisk Biokemi og Immunologi (KBI) er akkrediteret efter ISO 15189, og den årlige analyseproduktion var i 2019 på ca. 5,8 mio. analyser og ca. 280.000 prøvetagninger. I det immunologiske afsnit foretages 8400 tapninger pr. år fra afdelingens blodbus. Til afsnittets opgaver hører også drift og ledelse af laboratorierne i Varde og Grindsted, hvor der i Varde alene udføres ambulatoriefunktion, medens der i Grindsted foruden ambulatorium udføres POCT-analyser og udleveres blod. Der tilhører også ansvar for den udekørende funktion på plejehjem. I Grindsted er ansat ca. 10 medarbejdere.

Du bliver en del af specialeledelsen, og skal arbejde tæt sammen den specialeansvarlige overlæge og to afdelingsbioanalytikere inden for området. Derudover bliver du en del af laboratorieledelsen, hvor du i tæt samarbejde med afdelingsledelsen også får unik mulighed for at samarbejde med de øvrige specialeledelser på KDA. Her får du mulighed for at bidrage til KDA’s fortsatte udvikling og fremme samarbejdet på tværs. Du skal være indstillet på, at fremme samarbejdet på tværs af det Klinisk Biokemiske og Immunologiske speciale, og bidrage aktivt til at bryde grænserne ned mellem specialerne, så der opnås synergi og bedst mulige vilkår for driften i KBI.

KDA flyttede i 2013 ind i et helt nyt laboratoriehus på SVS i Esbjerg. Det nye laboratoriehus er højt automatiseret og med avanceret teknologi på et højt niveau, som har betydet helt nye standarder for patientsikkerhed samt effektive analyser og ydelser. Afdelingen er desuden kendt for et aktivt forskningsmiljø. Afdelingen betjener SVS samt primærsektoren i det sydvestjyske optageområde fra matriklerne i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Varde samt psykiatrien. Der er i alt ca. 200 medarbejdere i KDA bestående af læger, bioanalytikere/laboranter, akademiske medarbejdere, lægesekretærer, kapelbetjente og sygeplejersker. 

 Vi tilbyder 

 • En stilling med stor selvstændighed og ansvarlighed
 • En spændende, men til tider travl hverdag blandt hjælpsomme, dygtige og engagerede kollegaer
 • Et energisk og stærkt ledelsesteam med høje ambitioner, som både kan og vil hjælpe dig og afsnittet til fortsat udvikling
 • En udviklende arbejdsplads såvel fagligt som personligt
 • En stilling i et moderne laboratorium, hvor patienten er i centrum

Dine primære opgaver som afdelingsbioanalytiker bliver blandt andet at 

 • Tage medansvar for specialernes og KDA’s udvikling
 • Varetage personaleledelsen af ca. 35 bioanalytikere/laboranter
 • Varetage de opgaver der p.t. hører til funktionen – se funktionsbeskrivelsen.
 • Have høj fokus på personalets trivsel og opgaver
 • Udarbejde arbejds-, vagt- og ferieplaner i samarbejde med dine ledelseskolleger
 • Udarbejde og implementere introduktionsplaner for nyansatte
 • Udvikle og gennemføre kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Gennemføre medarbejderudviklingssamtaler
 • Afholde personalemøder og andre relevante møder
 • Være sikkerhedsleder for dit afsnit
 • Være rollemodel i forhold til at gennemføre forandringsprocesser og drive forbedringsarbejdet
 • Tage medansvar for implementering af nyt apparatur og nye metoder
 • Understøtte god kommunikation og samarbejde med eksterne leverandører og rekvirenter
 • Deltage aktivt i diverse ledelses- og medarbejderfora
 • Koordinere og deltage i løsningen af faglige problemstillinger i det daglige arbejde

Se funktionsbeskrivelse her.

Vi forventer, at du 

 • Er uddannet bioanalytiker med minimum 2 års erfaring
 • Har interesse og erfaring med ledelse på mellemlederniveau
 • Har lederevner, som kan inspirere, begejstre og motivere
 • Har kendskab til kvalitetssikring og akkreditering
 • Er struktureret, fleksibel og selvdisciplineret og god til at overholde deadlines
 • Er nysgerrig og troværdig i din væremåde og i samarbejdet med personalet
 • Er serviceminded og har en positiv indstilling til arbejdet samt besidder humor og et godt humør
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Har et godt overblik - også i travle tider
 • Er engageret, resultatorienteret og kan drive forandringsprocesser i mål

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling afhængig af kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftschef Brian Faurskov, tlf. 2014 2642

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 25. juni 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 2021.

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk og Immunologi, afsnittet for Immunologi- og Blodbank, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, SVS

Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) er en spændende afdeling, som omfatter specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi, Klinisk Mikrobiologi, Infektionshygiejne samt Molekylærbiologisk laboratorium.

Vi søger en afdelingsbioanalytiker, som vil samarbejdet på tværs af laboratoriehuset, som ser muligheder og har blik for strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse, forandringsledelse og driftsledelse. KDA’s mission er at være grundlaget for det bedste patientforløb, og vi ønsker en leder, som sammen med den øvrige laboratorieledelse vil arbejde mod denne fælles mission, og som i sit arbejde vil underbygge visionen om at være én afdeling med højeste faglighed og begejstrede medarbejdere. (Se afdelingens mission her)

Du skal derfor trives med personalerelationer og have et skarpt fokus på kerneopgaven for derigennem at skabe trivsel og arbejdsglæde i dit afsnit. I afsnittet Klinisk Biokemi og Immunologi er der ca. 90 medarbejdere, og du bliver leder for et team bestående af i alt ca. 35 dygtige medarbejdere, som beskæftiger sig med biokemiske og immunologiske analyser, blodprøvetagning, blodbanksvirksomhed, kvalitetskontrol og meget mere.

Klinisk Biokemi og Immunologi (KBI) er akkrediteret efter ISO 15189, og den årlige analyseproduktion var i 2019 på ca. 5,8 mio. analyser og ca. 280.000 prøvetagninger. I det immunologiske afsnit foretages 8400 tapninger pr. år fra afdelingens blodbus. Til afsnittets opgaver hører også drift og ledelse af laboratorierne i Varde og Grindsted, hvor der i Varde alene udføres ambulatoriefunktion, medens der i Grindsted foruden ambulatorium udføres POCT-analyser og udleveres blod. Der tilhører også ansvar for den udekørende funktion på plejehjem. I Grindsted er ansat ca. 10 medarbejdere.

Du bliver en del af specialeledelsen, og skal arbejde tæt sammen den specialeansvarlige overlæge og to afdelingsbioanalytikere inden for området. Derudover bliver du en del af laboratorieledelsen, hvor du i tæt samarbejde med afdelingsledelsen også får unik mulighed for at samarbejde med de øvrige specialeledelser på KDA. Her får du mulighed for at bidrage til KDA’s fortsatte udvikling og fremme samarbejdet på tværs. Du skal være indstillet på, at fremme samarbejdet på tværs af det Klinisk Biokemiske og Immunologiske speciale, og bidrage aktivt til at bryde grænserne ned mellem specialerne, så der opnås synergi og bedst mulige vilkår for driften i KBI.

KDA flyttede i 2013 ind i et helt nyt laboratoriehus på SVS i Esbjerg. Det nye laboratoriehus er højt automatiseret og med avanceret teknologi på et højt niveau, som har betydet helt nye standarder for patientsikkerhed samt effektive analyser og ydelser. Afdelingen er desuden kendt for et aktivt forskningsmiljø. Afdelingen betjener SVS samt primærsektoren i det sydvestjyske optageområde fra matriklerne i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Varde samt psykiatrien. Der er i alt ca. 200 medarbejdere i KDA bestående af læger, bioanalytikere/laboranter, akademiske medarbejdere, lægesekretærer, kapelbetjente og sygeplejersker. 

 Vi tilbyder 

 • En stilling med stor selvstændighed og ansvarlighed
 • En spændende, men til tider travl hverdag blandt hjælpsomme, dygtige og engagerede kollegaer
 • Et energisk og stærkt ledelsesteam med høje ambitioner, som både kan og vil hjælpe dig og afsnittet til fortsat udvikling
 • En udviklende arbejdsplads såvel fagligt som personligt
 • En stilling i et moderne laboratorium, hvor patienten er i centrum

Dine primære opgaver som afdelingsbioanalytiker bliver blandt andet at 

 • Tage medansvar for specialernes og KDA’s udvikling
 • Varetage personaleledelsen af ca. 35 bioanalytikere/laboranter
 • Varetage de opgaver der p.t. hører til funktionen – se funktionsbeskrivelsen.
 • Have høj fokus på personalets trivsel og opgaver
 • Udarbejde arbejds-, vagt- og ferieplaner i samarbejde med dine ledelseskolleger
 • Udarbejde og implementere introduktionsplaner for nyansatte
 • Udvikle og gennemføre kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Gennemføre medarbejderudviklingssamtaler
 • Afholde personalemøder og andre relevante møder
 • Være sikkerhedsleder for dit afsnit
 • Være rollemodel i forhold til at gennemføre forandringsprocesser og drive forbedringsarbejdet
 • Tage medansvar for implementering af nyt apparatur og nye metoder
 • Understøtte god kommunikation og samarbejde med eksterne leverandører og rekvirenter
 • Deltage aktivt i diverse ledelses- og medarbejderfora
 • Koordinere og deltage i løsningen af faglige problemstillinger i det daglige arbejde

Se funktionsbeskrivelse her.

Vi forventer, at du 

 • Er uddannet bioanalytiker med minimum 2 års erfaring
 • Har interesse og erfaring med ledelse på mellemlederniveau
 • Har lederevner, som kan inspirere, begejstre og motivere
 • Har kendskab til kvalitetssikring og akkreditering
 • Er struktureret, fleksibel og selvdisciplineret og god til at overholde deadlines
 • Er nysgerrig og troværdig i din væremåde og i samarbejdet med personalet
 • Er serviceminded og har en positiv indstilling til arbejdet samt besidder humor og et godt humør
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Har et godt overblik - også i travle tider
 • Er engageret, resultatorienteret og kan drive forandringsprocesser i mål

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling afhængig af kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftschef Brian Faurskov, tlf. 2014 2642

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 25. juni 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 2021.

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.