Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge Akut- og Traumcenter, Aalborg Universitetshospital

Afdelingslæge
Akut- og Traumecenteret,
Aalborg Universitetshospital
 
 
En stilling som overenskomstansat afdelingslæge ved Akut- og Traumecenteret er ledig til besættelse 1. marts 2018 – eller efter aftale.
 
Akut- og Traumecentret (ATC)
er den fælles akutmodtagelse ved Aalborg Sygehus og består af fire afsnit: akutmodtagelse (skadestue/modtagelse), diagnostisk sengeafsnit, traumecenter og eget ambulatorium.
 
I akutmodtagelsen under ATC modtages alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Sygehus Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC, eksempelvist patienter til PCI-behandling eller trombolyse, passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.
ATC har to diagnostiske sengeafsnit i nær tilknytning akutmodtagelsen med i alt 36 sengepladser, hvor akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter opholder sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau fra hele region Nordjylland
Ambulatoriet i ATC modtager fra primærsektoren patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.
 
Der er akutlæge tilstedeværelse alle dage til kl 18 incl. weekends.
Det er på sigt forventningen, at ATC får et døgndækkende akutlæge-vagtlag til varetagelse af primær vurdering og stabilisering af kritisk syge patienter. Vagtformen bliver tilstedeværelsesvagter, Der vil afhængigt af antallet af speciallæger ansat i ATC være en overgangsperiode, hvor ATC dækker en andel af tilstedeværelsesvagterne - eksempeltvist en vagt hver 7. døgn.
ATC er aktuelt bemandet med en ledende overlæge og fire overlæger. Der er desuden tilknyttet 10 KBU-læge- og 4 AP-lægespor. Fra 2018 deltager ATC i enkelte hoveduddannelsesforløb i lungemedicin og på sigt ligeledes i geriatri.
 
Kvalifikationer
Speciallæge i speciale med relevans for arbejdet i fælles akutmodtagelsen. Der forudsættes bred klinisk erfaring indenfor modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter samt

   • Fagområde anerkendelse i akutmedicin. Ansøgere uden denne forventes at indgå i uddannelsesforløb med henblik på erhvervelse heraf. Uddannelsen finansieres i givet fald af Region Nordjylland
   • Erfaring i tværfagligt teamarbejde og samarbejde med flere specialer.
   • Evne til at samarbejde på tværs af specialer og faggrupper

Evne til at fungere i et meget omskifteligt og travlt arbejdsmiljø
 
 
Arbejdsområder
Afdelingslægen deltager i alle kliniske opgaver i afdelingen samt superviserer og vejleder aktivt yngre kolleger.
Hovedopgaven er at forestå overordnet koordinering og prioritering af patientforløbene i ATC i en tværfaglig teamstruktur. Ved modtagelse af kritisk syge patienter er afdelingslægen teamleder ved modtagelsen og stabiliseringen af disse patienter ligesom afdelingslægen deltager i behandling og udredning af patienterne i de diagnostiske sengeafsnit og i ambulatoriet.
 
Det forventes, at afdelingslægen

   • aktivt medvirker til den fortsatte udvikling i ATC
   • har gode kommunikative evner
   • fungerer som rollemodel for yngre kolleger
   • påtager sig vejlederfunktioner
   • deltager i den almindelige undervisning af læger, studenter og plejepersonale i området
   • efter nærmere aftale påtager sig et eller flere ansvarsområder 

Stillingen indebærer tilstedeværelse til kl 18 på hverdage og til kl 18 på søgne- helligdage. Når antallet af speciallæger i afdelingen tillader det, vil der på sigt på skift blandt afdelingens speciallæger være deltagelse i en ugentlig tilstedeværelsesvagt og på lang sigt deltagelse i døgndækkende tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, når speciallægevagtlaget er fuldt udbygget.
Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference på den ansøger, der ønskes ansat.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.

Ansøgningsfrist den 11. februar 2018 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, tlf. 9766 0100; e-mail jmm@rn.dk eller sekretær Maiken Ørskou Bols, tlf. 9966 4329; e-mail maibo@rn.dk


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her