Afdelingslæge med ansvar for afdelingens akutområde, og delfunktion ved Akutlægebil 2, søges til Anæstesiologisk afdeling Z, Bispebjerg Hospital.

Anæstesiologisk Afd. Z Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse per 1. maj 2018, eller efter aftale.   
 
Vi søger en fagligt dygtig, engageret og dynamisk afdelingslæge til at indgå i vort team af læger på afdelingen.   
 
Stillingen er forankret i Anæstesiologisk afd. Z. Afdelingslægen varetager via ansættelsen dels funktion på Bispebjerg Hospital, Afd. Z, med specielt ansvar for afdelingens akutområde, og dels funktion på Akutlægebil 2, Region Hovedstadens Akutberedskab, idet Akutlægebil 2 bemandes af læger ansat ved Bispebjerg Hospital.  
 
Om Afdeling Z   
Anæstesiologisk afdeling Z er organisatorisk opdelt i 8 afsnit. På Bispebjerg-matriklen forefindes følgende afsnit: anæstesi, perioperativt afsnit, intensiv terapi, smerteklinik, lægebil, Giftlinjen og sterilcentral. Endvidere betjenes Frederiksberg Hospital (hvor der ikke længere er operativ aktivitet) med døgndækkende anæstesisygeplejerske alle ugens dage, og speciallæge i dagtid mandag, onsdag, fredag (ECT og andre anæstesiologiske ydelser).   
 
Den overordnede ledelse af Afd. Z varetages af afdelingsledelsen. De enkelte afsnit ledes af en afsnitsansvarlig overlæge sammen med afsnitsansvarlig afdelingssygeplejerske.   
 
Anæstesiafsnittet betjener hovedsageligt 2 kirurgiske specialer, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi, men varetager derudover en lang række elektive og akutte opgaver. Der udføres årligt ca. 12.000 anæstesier. Perioperativt afsnit har 14 pladser.   
 
Intensivt afsnit har kapacitet til 14 patienter. Afsnittet er multidisciplinært og udrustet til at kunne varetage intensiv terapi på niveau 2. Afsnittet modtager ca. 1000 patienter årligt fra samtlige af hospitalets afdelinger, specielt abdominalkirurgiske, lungemedicinske, neuromedicinske og intoksikerede patienter samt patienter genoplivet efter hjertestop.    
 
Smerteenheden består af et ambulatorie, en in-hospital tilsynsaktivitet og anæstesiologisk specialbehandling af smerte- og rehabiliterings-udfordrede patienter.   
 
Funktion på Bispebjerg Hospital  
Den aktuelle stilling indebærer specielt ansvar for afdelingens akutområde. Afdelingslægen vil således: 
I samarbejde med fagansvarlige anæstesisygeplejerske have ansvar for afdelingens akutfunktioner i relation til anæstesiområdet 
I samarbejde med Akutmodtagelsen have ansvar for traumekald og medicinske akutkald  
Indgå i relevante råd og udvalg 
 
Afdelingslægen refererer i denne funktion til den afsnitsansvarlige overlæge for anæstesiområdet. 
 
Afdelingslægen skal dog kunne indgå i alle afdelingens funktionsområder (anæstesi, intensiv, opvågning).  
 
Funktion ved Akutlægebilen  
På Akutlægebilen varetager lægen i samarbejde med øvrige aktører på det præhospitale område (ambulancetjenesten, somatiske og psykiatriske akutlæger, politi og redningstjenesten) diagnostik, behandling og visitation af patienter med akut opstået alvorlig sygdom og tilskadekomst. Akutlægen skal kunne varetage den initiale sundhedsfaglige ledelse af det større skadested indtil opgaven kan overdrages til en indsatslederuddannet akutlæge og skal kunne varetage ledelsen af en behandlingsplads.   
 
Akutlægebil 2 er én af seks lægebiler i regionen; to placeret centralt i København (ALB 1 og 2), en på Hvidovre Hospital (Syd), en ved Herlev Hospital (Midt), en på Hillerød Hospital (Nord) og en på Bornholms Hospital. Akutlægebil 2 har ind til videre base på Københavns Hovedbrandstation.  
 
Bispebjerg Hospital bemander akutlægebil 2 i 60 % af lægebilens funktionstid, sv.t. dagtid kl 8-16 mandage til torsdage, hele døgnet fredage og søndage kl. 8-23. 
Lægen, som ansættes i funktion kan forvente at bruge ca. 20-30 % sin af arbejdstid, som kørende læge på Akutlægebil 2, der er stationeret på Hovedbrandstationen på H.C. Andersens Boulevard. 
Afdelingslægen refererer i denne funktion til overlæge/sektionsleder for Akutlægebil 2. 
 
Ansøger   
Afdelingslægen skal kunne indgå konstruktivt i teamsamarbejde med afsnitsledelserne, afsnittenes og afdelingens læger samt øvrige personale uanset kompleksitet. Det forventes at afdelingslægen specifikt er med til at udvikle afdelingens akutte område. Vi ønsker en læge der kan trives i konstant forandring på en stor afdeling, som kan tage lederskab for forandringerne og som gerne må være initiativ- og iderig. Vi vægter helhedsforståelse og engagement højt.   
 
I forbindelse med funktionen ved Akutlægebilen vil præhospital erfaring være en fordel, om end ikke en forudsætning, idet afdelingslægen vil gennemgå et formaliseret introduktions- og uddannelsesprogram med henblik på at kunne varetage funktion ved Akutlægebilen.   
 
Afdelingslægen skal have erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af patienter med traumer eller akutte medicinske tilstande, og skal gerne have gennemført Advanced Trauma Life Support (ATLS), Emergency Trauma Care (ETC), Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kurser.  
 
Afd. Z er en universitetsafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og forskning. Ansøger skal udvise forståelse for dette og kunne arbejde med undervisning og supervision af mange faggrupper.   
 
Stillingen er vagtbærende. Vagtberedskabet er tilstedeværelsesvagt på Bispebjerg Hospital med fire hold læger samt tilstedeværelsesvagt ved Akutlægebilen.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.   
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afsnitsansvarlig overlæge for anæstesiafsnittet Casper Claudius (tlf.: 22 44 48 02, E-mail: casper.claudius@regionh.dk), overlæge og sektionsleder for lægebil 2, Steen Møiniche (tlf. 2947 2513, E-mail: steen.moeiniche.02@regionh.dk), eller ledende overlæge Jørgen B. Dahl (tlf. 3863 5259,  
E-mail: joergen.berg.dahl@regionh.dk).    
 
Ansøgere skal i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for hvert område.   
 
Motiveret ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.   
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 8. marts 2018 kl. 12.00  
 
Samtaler: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 12. marts 2018.   


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:18. januar 2018
Udløbsdato:7. marts 2018

Speciallæge i psykiatri til Retspsykiatrisk Klinik

Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik søger pr. 1. april 2018 eller snarest derefter en speciallæge i psykiatri. Opgaven Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager. Dig Vi søger en speciallæ...
Indrykket:19. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Vikar for reservelæge til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Vi søger en reservelæge til et 6 måneders vikariat ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg matrikel. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har et stort, aktivt reumatologisk ambul...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Afdelingslæge inden for det rygkirurgiske område ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er 1 stilling som rygkirurgisk afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2018. Vi mangler 1 ryginteresseret speciallæge, som har lyst til at gå ind i rygkirurgien, eller som allerede har nogen erfar...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Mulighed for psykiatrisk erfaring i uklassificeret stilling

Psykiatrisk Center Amager

Venter du på KBU, I-stilling eller H-stilling? Eller har du blot lyst til at prøve et psykiatrisk vikariat for at lære mere om specialet? Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1 3-2018 eller snarest derefter 2 uklassificerede reservelægestillinger. O...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Ved Thoraxkirurgisk Klinik RT, Hjertecentret, Rigshospitalet er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse snarest

Thoraxkirurgisk Klinik

København
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i thoraxkirurgi med en bred uddannelse inden for lunge- og hjertekirurgi. Den pågældende vil primært blive tilknyttet klinikkens hjertekirurgiske sektion. Der ønskes en videnskabeligt aktiv speciallæge i th...