Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge søges i Børn og Unge teamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midt

Afdelingslæge søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) med primær tilknytning til Børn og Unge teamet. Ambulatoriet består af et Børn og Unge team og et Voksenteam, organiseret på tværs af matriklerne Skejby og Herning.  Der arbejdes først og fremmest i eget team, men også med opgaver på tværs af teams og matrikler. Du vil blive tilknyttet Skejby og ved fremmøde i Herning, vil kørslen være i arbejdstid og der udbetales kørselsrefusion. Stillingen er klar til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Afdelingslægen vil indgå i det kliniske arbejde med hovedvægt på udrednings og behandling af komplicerede sager. Man vil derudover have mulighed for at udvikle kompetencer inden for ønskeområder, så som projektledelse, psykoterapi, behandlingsmetoder og forskning. I forhold til forskning, er der et veludviklet forskningsmiljø, som kan være hjælpsomt og understøttende. Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller uddannelseslæge i slutningen af forløbet. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Du bliver en del af en lægegruppe, der er gode til at supplere hinanden og få tingene til at fungere, og hvor de mest erfarne læger bliver vigtige i forhold til opkvalificering og sparring til de yngre læger, så vi sikrer optimal læring i hverdagen.

Det er vigtigt for os, at du kan lide at arbejde med vores patientgruppes kompleksitet og finder det fagligt spændende at finde veje i forståelse af patienten som individ og som del af familie og socialt system. At du kan lide at bruge dig selv i en terapeutisk sammenhæng, og at du har lyst til at medvirke til at videreudvikle måden vi arbejder på. Det er vigtigt for os at du vil være med til at sikre et godt samarbejde på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer for at understøtte sammenhængende gode patientforløb.


Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland - uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Fundamentet i behandlingen er psykoterapeutisk, og de psykoterapeutiske tilbud er såvel individuelle som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med hjemmebesøg, mestringsgrupper, spiseværksted, daghospital og endelig døgnindlæggelse.

PKS består af ambulatorier lokaliseret i Skejby og Herning, der dækker alle aldersgrupper. Det ambulante tilbud er delt op i tilbud til børn og unge, hvor der primært arbejdes familiebaseret og et tilbud for voksne, som er både gruppebaseret og med en individuel tilgang. Der kan typisk arbejdes målrettet med vægt øgning og/eller en mere værdibaseret tilgang. Vi arbejder med patienten i centrum, med respekt for den enkelte og sikrer reel medinddragelse og medansvar som noget helt grundlæggende. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, diætist og ergoterapeut, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.


Vi kan tilbyde:
 • Indflydelse på hvordan vi arbejder og mulighed for at være med til at videreudvikle vores behandling
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og erfarne kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt fagligt arbejdsmiljø med fokus på udvikling og innovation
 • Længerevarende psykoterapeutiske forløb både individuelt og i gruppe
 • Samarbejde med såvel læger som andre faggrupper med lang erfaring med spiseforstyrrede
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet, selvstændighed og indflydelse på opgaveplanlægning
 • Forskningsprojekter i samarbejde forskningsenheden
 • Samarbejde på tværs af andre afsnit i BUA.

Ansøgers kvalifikationer
 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller yngre læger under videreuddannelse, som forventes at opnå speciallægeautorisation i 2020.
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt have lyst og evne til at sikre et højt fagligt niveau.
 • Skal kunne lide at arbejde med at sikre godt samarbejde internt og eksternt med fokus på overgange.
 • Være med til at kunne sikre smidig fleksibel arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • Være inspirerende og igangsættende.
 • Ansøger skal have interesse for at tilegne sig viden eller have viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling.
 • Ansøger skal gerne have lyst til at gå i gang med en psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af spiseforstyrrelser. Ansøger, skal kunne eller på sigt kunne supervisere/vejlede egne og andre faggrupper.
 • Ansøger skal gerne have undervisningserfaring.

Hovedarbejdsopgaver:
 • Sammen med ledelsen sikre en fleksibel, målrettet daglig drift med fokus på højt fagligt niveau og gode forløb for vores patienter i ambulatoriet
 • Du vil hovedsagelig være tilknyttet børn og unge temaet, men vil kunne have opgaver ind i begge teams
 • Bidrage med en speciallægefaglig vinkling i forbindelse med somatiske vurderinger og henvisninger til somatikken i samarbejde med yngre læger
 • Helt central funktion er at sikre opkvalificering og være sparringspartner for de yngre læger.
 • Terapeutiske forløb med mulighed for at få supervision af godkendt supervisor psykoterapi.
 • Håndtere blodprøvesvar og EKG´er for patienterne sammen med de øvrige læger
 • Deltagelse i konferencer og relevante supervisions fora
 • Udredning af spiseforstyrrelser og psykiatriske comorbide tilstande
 • Varetage evt. medicinsk behandling sammen med yngre læger.
 • Indgå i BUA´s bagvagtslag.


Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.


Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 5127 3326, mail:  jakopalu@rm.dk
Afsnitsledende overlæge Michala Høgsgaard tlf. 2169 4568, mail: mihoeg@rm.dk (kan evt. kontaktes udenfor almindelig arbejdstid ved at sende en sms til ovenstående telefonnummer, så ringer jeg tilbage når det er muligt).
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk


Ansøgningsfrist: den 27. september 2020

Ansættelsessamtaler:  den 7. oktober 2020


Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning".

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt.
autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr. (2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).


Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.