Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge til afsnit med 7 særlige pladser ved Afd. P, AUH Risskov

Har du lyst til at være med til at starte et helt nyt afsnit op?
 
En stilling som afdelingslæge i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.04.2018 eller efter aftale.
 
Folketinget har besluttet at der skal etableres særlige pladser til en særligt udfordret målgruppe i psykiatrien, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb på tre til seks måneder.
 
I første omgang åbnes der i løbet af foråret 2018 syv særlige pladser i forbindelse med Afsnit P1. I forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i november 2018 udvides afsnittet til at kunne rumme 16 patienter. Afsnittet vil i forbindelse med udvidelsen og flytningen blive et selvstændigt afsnit.
 
Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug samt flere afbrudte behandlingsforløb bag sig.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
Om Sengeafsnit P1
Sengeafsnit P1 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter, og dertil kommer de 7 særlige pladser.
 
Sengeafsnit P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
 
Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger.
 
Afdelingslægen vil bl.a.:

 • varetage udredning og patientbehandling
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afd. P i øvrigt
 • deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver
 • indgå i udviklingsarbejde og/eller forskningsprojekter
 
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Afsnit P1 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
 
Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.
 
Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:
 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion
 • have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger
 
Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.
 
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/  
 
I nedenstående link kan du tilgå stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afd. P:
Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afdeling P
 
 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611.
 
Sidste frist for ansøgninger er den 14.02.18, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16.03.2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329744158Phoenix-a5e5659612018-01-19T12:10:07.263Afdelingslæge til afsnit med 7 særlige pladser ved Afd. P, AUH RisskovHar du lyst til at være med til at starte et helt nyt afsnit op?
 
En stilling som afdelingslæge i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.04.2018 eller efter aftale.
 
Folketinget har besluttet at der skal etableres særlige pladser til en særligt udfordret målgruppe i psykiatrien, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb på tre til seks måneder.
 
I første omgang åbnes der i løbet af foråret 2018 syv særlige pladser i forbindelse med Afsnit P1. I forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i november 2018 udvides afsnittet til at kunne rumme 16 patienter. Afsnittet vil i forbindelse med udvidelsen og flytningen blive et selvstændigt afsnit.
 
Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug samt flere afbrudte behandlingsforløb bag sig.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
Om Sengeafsnit P1
Sengeafsnit P1 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter, og dertil kommer de 7 særlige pladser.
 
Sengeafsnit P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
 
Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger.
 
Afdelingslægen vil bl.a.:
 • varetage udredning og patientbehandling
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afd. P i øvrigt
 • deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver
 • indgå i udviklingsarbejde og/eller forskningsprojekter
 
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Afsnit P1 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
 
Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.
 
Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:
 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion
 • have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger
 
Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.
 
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/  
 
I nedenstående link kan du tilgå stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afd. P:
Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afdeling P
 
 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611.
 
Sidste frist for ansøgninger er den 14.02.18, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16.03.2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

2018-02-15T01:04:19.700 Har du lyst til at være med til at starte et helt nyt afsnit op? En stilling som afdelingslæge i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.04.2018 eller efter aftale. Folketinget har besluttet at der skal etableres særlige pladser til en særligt udfordret målgruppe i psykiatrien, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb på tre til seks måneder. I første omgang åbnes der i løbet af foråret 2018 syv særlige pladser i forbindelse med Afsnit P1. I forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i november 2018 udvides afsnittet til at kunne rumme 16 patienter. Afsnittet vil i forbindelse med udvidelsen og flytningen blive et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter. Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug samt flere afbrudte behandlingsforløb bag sig. Om Afdeling PAfdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion. Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS) M-Ambulatoriet, som er n organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. Om Sengeafsnit P1Sengeafsnit P1 er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter, og dertil kommer de 7 særlige pladser. Sengeafsnit P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper. Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger. Afdelingslægen vil bl.a.: varetage udredning og patientbehandling indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afd. P i øvrigt deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver indgå i udviklingsarbejde og eller forskningsprojekter Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Afsnit P1 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen. Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger. Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og: have en bred almenpsykiatrisk erfaring have erfaring med og evner for faglig ledelse have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse have personlig integritet og evne til empati og refleksion have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger Lægefaglig bedømmelseLægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.http: www.rm.dk sundhed faginfo uddannelse sundhedsuddannelser ansattelse-af-speciallager I nedenstående link kan du tilgå stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afd. P:Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afdeling P AnsættelseAnsættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611. Sidste frist for ansøgninger er den 14.02.18, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16.03.2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenixa5e56596101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-14T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=54513390-8efd-41b0-9ec7-95a5535c87680EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3081368AUH Afd P - Sengeafsnit P111Skovagervej 28240RisskovDKDanmarkORS/a5e56596_logo.gifORS/Small/a5e56596_logo.gif156.1863777010.22790170
petean@rm.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent511105EmplyMinimum pakken - 35 dage0001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a5e56596https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=a5e56596https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a5e56596&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a5e56596&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgEr du en fagligt stærk Afdelingslæge?12007991Dansk3Læse/ tale20Afdelingslæge10Sundhed352378560Peter Møller Andersenpetean@rm.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK