Afdelingslæge til Ambulant Psykoseenhed, Aarhus Universitetshospital, Risskov

En stilling som afdelingslæge ved Ambulant Psykoseenhed, Afdeling P (Afdeling for psykoser) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov ønskes besat 01.08.2018 eller efter aftale.
 
Afdeling P flytter ultimo 2018 til AUH, Psykiatrien i Skejby.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er lige nu placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet.. I løbet af 2018 foretages en omorganisering, så der ved flytningen til Skejby er to ambulatorier med en større bredde i opgaverne end i dag. Afdeling P rummer endvidere en forskningsenhed og Psykiatrisk Modtagelse. Sidstnævnte vil overgå til Fælles Akut Afdeling i Skejby ved flytningen.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
Om Ambulant Psykoseenhed
Ambulant Psykoseenhed varetager ambulant og opsøgende behandling af patienter med psykoser og nogle patienter med forskellige organisk betingede sygdomme. Desuden udføres udredning af alle typer psykiatriske tilstande, herunder specialiseret neuropsykiatrisk udredning.

Ambulant Psykoseenhed ledes af en funktionsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Der er i alt ansat ca. 55 medarbejdere – læger, psykologer, sygeplejersker, lægesekretærer, ergoterapeut og receptionist.
 
Vi kan tilbyde
Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, muligheder for tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen. 
 
Afdelingslægen vil bl.a.:

 • deltage i udredningsopgaver og forestå, koordinere og deltage i behandlingsarbejdet.
 • samarbejde med funktionsledelsen om den faglige udvikling i enheden.
 • varetage undervisnings- og supervisionsopgaver samt opgaver indenfor kvalitetssikring, udvikling og forskning.
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afd. P i øvrigt.
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Ambulant Psykoseenhed og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
 
Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.
 
Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:
 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have interesse for eller erfaring med psykoedukative forløb  
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion
 • have evne og vilje til at samarbejde, være udviklingsorienteret og målrettet og se muligheder frem for begrænsninger
 Vi vægter psykoterapeutisk interesse eller uddannelse.
 
Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.
 
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag. 
 
Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og YL.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bente Brysting, tlf. 7847 1961 eller overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1611.
 
Sidste frist for ansøgning er 08.05.18 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 07.06.18. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Afdelingslæge til Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Neurokirurgisk Afdeling NK

Aarhus
Ved Neurokirurgisk Afdeling NK er en stilling som afdelingslæge med vagtfunktion ledig til besættelse pr. 1. juli 2018 eller efter aftale. Neurokirurgisk Afdeling varetager regions- og højtspecialiserede funktioner som defineret i SST Specialeplan f...
Indrykket:10. april 2018
Udløbsdato:13. maj 2018

Overlæge eller afdelingslæge til Molekylær Medicinsk Afdeling, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Blodprøver og Biokemi

Aarhus
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital, har en stilling som overlæge eller afdelingslæge ledig til besættelse den 1. september 2018 eller efter aftale. Afhængig af ansøgernes kompetencer og erfaring, ...
Indrykket:20. april 2018
Udløbsdato:21. maj 2018

Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning

Røntgen og Skanning

Ved Røntgen og Skanning, Orto-afsnittet, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.Der tilbydes en stilling på en højtspecialiseret afdeling, hvor afdelingslægen skal bidrag...
Indrykket:20. april 2018
Udløbsdato:4. maj 2018

Afdelingslæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital

Operation og Intensiv NORD

Aarhus
Ved afdelingen for Bedøvelse Operation, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 1. juni 2018, eller snarest herefter. Stillingen er placeret i området omkring det Nordlige operationsspor. I forbindelse...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:6. maj 2018

Vikar for afdelingslæge ved gastrosektionen, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

Røntgen og Skanning

Aarhus
Ved Røntgen og Skannings gastrosektion, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som vikar for afdelingslæge ledig til besættelse i perioden 1. august 2018 til 30. april 2019. Stillingen er tidsbegrænset på baggrund af en overlæges orlov. Vi tilb...
Indrykket:25. april 2018
Udløbsdato:8. maj 2018