Afdelingslæge til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

En stilling som afdelingslæge på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver:

Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger.

Afdelingen har 28 senge med ca. 2000 indlæggelser årligt og et ambulatorium med ca. 40.000 besøg årligt. I afdelingen er vi 135 ansatte, heraf 14 speciallæger, én professor og 9 yngre læger.

Vi har eget bagvagts- og forvagtslag. Forvagten dækker også Onkologisk Afdeling aften og nat. Vagttilrettelæggelsen er 2-skiftet både hverdage og weekender.

Hæmatologisk afdeling er opdelt i 2 teams:
• Et lymfoidt team, der varetager udredning og behandling af maligne lymfoproliferative sygdomme, herunder autologe transplantationer af lymfom patienter.

• Et myeloidt team, der varetager udredning og behandling af myeloide sygdomme, herunder akutte leukæmier, myelomatose og øvrige myloide sygdomme samt autologe transplantationer af myelomatosepatienter.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi har i efteråret 2018 vundet ”patienternes pris” på Sjællands Universitetshospital.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en dedikeret og engageret speciallæge i hæmatologi med interesse for maligne lymfomer og med brede hæmatologiske kompetencer indenfor alle de hæmatologiske fagområder. Det vil være en fordel hvis ansøgeren har dokumenteret forskningsmæssig erfaring, og ansøger forventes at bidrage til afdelingens forskningsaktivitet. Den, der modtager stillingen forventes at bidrage til en fortsat styrkelse af det gode tværfaglige miljø, der præger afdelingen, samt bidrage til administrative funktioner i afdelingen. Ansøger skal kunne udføre selvstændigt klinisk arbejde på et højt niveau, træffe selvstændige beslutninger og påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Det må forventes, at ansøger vil kunne påtage sig ansvaret for særlige områder i afdelingen.

Den, der ansættes i stillingen vil blive tilknyttet afdelingens lymfoide afsnit og skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøgerne skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Vagt

Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang.

Udetjeneste

Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har satellit-funktion på Nakskov Sygehus, hvorfor ansøger skal være indforstået med at deltage heri som led i ansættelsen.

Undervisning og forskning

Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse, ligesom ansøger forventes at bidrage til forskning i afdelingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, 47 32 48 08, mihd@regionsjaelland.dk

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link.

Ansøgningsfrist d. 16. juni 2019

Samtaler: Uge 25.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330034425Phoenix-129cf13f12019-06-03T00:00:00Afdelingslæge til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

En stilling som afdelingslæge på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver:

Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger.

Afdelingen har 28 senge med ca. 2000 indlæggelser årligt og et ambulatorium med ca. 40.000 besøg årligt. I afdelingen er vi 135 ansatte, heraf 14 speciallæger, én professor og 9 yngre læger.

Vi har eget bagvagts- og forvagtslag. Forvagten dækker også Onkologisk Afdeling aften og nat. Vagttilrettelæggelsen er 2-skiftet både hverdage og weekender.

Hæmatologisk afdeling er opdelt i 2 teams:
• Et lymfoidt team, der varetager udredning og behandling af maligne lymfoproliferative sygdomme, herunder autologe transplantationer af lymfom patienter.

• Et myeloidt team, der varetager udredning og behandling af myeloide sygdomme, herunder akutte leukæmier, myelomatose og øvrige myloide sygdomme samt autologe transplantationer af myelomatosepatienter.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi har i efteråret 2018 vundet ”patienternes pris” på Sjællands Universitetshospital.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en dedikeret og engageret speciallæge i hæmatologi med interesse for maligne lymfomer og med brede hæmatologiske kompetencer indenfor alle de hæmatologiske fagområder. Det vil være en fordel hvis ansøgeren har dokumenteret forskningsmæssig erfaring, og ansøger forventes at bidrage til afdelingens forskningsaktivitet. Den, der modtager stillingen forventes at bidrage til en fortsat styrkelse af det gode tværfaglige miljø, der præger afdelingen, samt bidrage til administrative funktioner i afdelingen. Ansøger skal kunne udføre selvstændigt klinisk arbejde på et højt niveau, træffe selvstændige beslutninger og påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Det må forventes, at ansøger vil kunne påtage sig ansvaret for særlige områder i afdelingen.

Den, der ansættes i stillingen vil blive tilknyttet afdelingens lymfoide afsnit og skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøgerne skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Vagt

Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang.

Udetjeneste

Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har satellit-funktion på Nakskov Sygehus, hvorfor ansøger skal være indforstået med at deltage heri som led i ansættelsen.

Undervisning og forskning

Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse, ligesom ansøger forventes at bidrage til forskning i afdelingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, 47 32 48 08, mihd@regionsjaelland.dk

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link.

Ansøgningsfrist d. 16. juni 2019

Samtaler: Uge 25.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

En stilling som afdelingslæge på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter. Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver: Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger. Afdelingen har 28 senge med ca. 2000 indlæggelser årligt og et ambulatorium med ca. 40.000 besøg årligt. I afdelingen er vi 135 ansatte, heraf 14 speciallæger, n professor og 9 yngre læger. Vi har eget bagvagts- og forvagtslag. Forvagten dækker også Onkologisk Afdeling aften og nat. Vagttilrettelæggelsen er 2-skiftet både hverdage og weekender. Hæmatologisk afdeling er opdelt i 2 teams: Et lymfoidt team, der varetager udredning og behandling af maligne lymfoproliferative sygdomme, herunder autologe transplantationer af lymfom patienter. Et myeloidt team, der varetager udredning og behandling af myeloide sygdomme, herunder akutte leukæmier, myelomatose og øvrige myloide sygdomme samt autologe transplantationer af myelomatosepatienter. Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi. Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi har i efteråret 2018 vundet patienternes pris på Sjællands Universitetshospital. Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en dedikeret og engageret speciallæge i hæmatologi med interesse for maligne lymfomer og med brede hæmatologiske kompetencer indenfor alle de hæmatologiske fagområder. Det vil være en fordel hvis ansøgeren har dokumenteret forskningsmæssig erfaring, og ansøger forventes at bidrage til afdelingens forskningsaktivitet. Den, der modtager stillingen forventes at bidrage til en fortsat styrkelse af det gode tværfaglige miljø, der præger afdelingen, samt bidrage til administrative funktioner i afdelingen. Ansøger skal kunne udføre selvstændigt klinisk arbejde på et højt niveau, træffe selvstændige beslutninger og påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Det må forventes, at ansøger vil kunne påtage sig ansvaret for særlige områder i afdelingen. Den, der ansættes i stillingen vil blive tilknyttet afdelingens lymfoide afsnit og skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøgerne skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vagt Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang. Udetjeneste Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har satellit-funktion på Nakskov Sygehus, hvorfor ansøger skal være indforstået med at deltage heri som led i ansættelsen. Undervisning og forskning Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse, ligesom ansøger forventes at bidrage til forskning i afdelingen. Yderligere oplysninger Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, 47 32 48 08, mihd@regionsjaelland.dk Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link. Ansøgningsfrist d. 16. juni 2019 Samtaler: Uge 25. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11jobnet129cf13f100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-16T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=145020EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSorøEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingstedEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3537437Region Sjælland11Vestermarksvej 94000RoskildeDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent770218JobNet4997574499757410029-05-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=129cf13fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=129cf13fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=129cf13f&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=129cf13f&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgMed et job indenfor Sundhed får du en spændende hverdag, der byder på mange nye udfordringer. 12007991Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed361951116Mikkelmihd@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark330028512Introduktionsstilling i Psykiatrien Vest, SlagelseRobot I-stilling i psykiatri I Psykiatrisygehuset i Slagelse søger vi nye lægekolleger, som har lyst at prøve kræfter med psykiatrien som klinisk speciale og forskningsfelt. Vi har to i-stillinger (3800150-50-i-01 og 3800150-50-i-03) ledige ved Psykiatrisygehuset. Vores I-stillinger består af en intensiv akut periode i vores nye psykiatriske akut modtagelse (PAM) og derefter to perioder af 3 måneder ved alment eller specialiserede sengeafsnit eller ambulatorier på samme matrikel. Hvis ansøger er interesseret i forskning vil forskningslektor, overlæge, dr.med. Sidse Arnfred gerne hjælpe i gang. Region Sjællands Psykiatrisk Forskningsenhed ligger også i Psykiatrisygehuset, og der bliver et dynamisk lægeligt og tværfagligt forskningsmiljø, der omfatter psykoterapi, psykopatologi, retspsykiatri, personlighedsforstyrrelse, tidlig opsporing ved psykose og medicinsk uddannelse. Psykiatrisygehuset rummer Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 12 pladser, heraf 6 højt skærmede. Dertil 2 intensive og 2 integrerede afsnit med 17 pladser på hver. Der er til voksenpsykiatrisk afdeling tilknyttet 6 distriktspsykiatrier i henholdsvis Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sj. Psykiatrisygehuset ligger tæt ved det somatiske sygehus, som vi samarbejder med klinisk, forsknings- og undervisningsmæssigt Det daglige arbejde vil primært bestå af selvstændig stuegang og vagtarbejde, begge dele under supervision af hovedvejleder og klinisk vejleder. Der tilbydes derudover et kognitivt psykoterapiforløb og tilhørende individuel supervision på 10-15 gange samt mulighed for gruppe supervision. I den kliniske hverdag indgår der klinikker hver uge. Den teoretiske undervisning er samlet til 1 gang månedligt. Selvfølgelig er der mulighed for at deltage i I-kursus, grundkursus i psykoterapi, forskningsworkshops samt andre relevante kurser. Vi støtter desuden deltagelse i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde efter prioritering. Vagterne er to-skiftede, og der er ekstra forvagtshold bestående af lægestuderende i tidsrummet fra kl. 10.00 22.00. Bagvagten er fast tilstede på sygehuset på hverdage i tidsrummet kl. 15.00-18.00. Vi ønsker engagerede yngre læger, der ser mulighederne inden for det psykiatriske speciale og har gennemført KBU. Tidligere vikariat i psykiatrien som lægestuderende er et plus. For rette ansøgere vil der være gode muligheder for længere tids tilknytning til Psykiatrisygehuset i Slagelse. Løn efter gældende overenskomst med YL. I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22). Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, eller kunne du tænke dig en dag på afdelingen , så kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Sidse Arnfred på tlf. 24 22 70 45. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 21. juni 2019. Du bliver en del af Psykiatrien Vest: Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere. Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen. Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.

I-stilling i psykiatri

I Psykiatrisygehuset i Slagelse søger vi nye lægekolleger, som har lyst at prøve kræfter med psykiatrien som klinisk speciale og forskningsfelt.
Vi har to i-stillinger (3800150-50-i-01 og 3800150-50-i-03) ledige ved Psykiatrisygehuset.


Vores I-stillinger består af en intensiv akut periode i vores nye psykiatriske akut modtagelse (PAM) og derefter to perioder af 3 måneder ved alment eller specialiserede sengeafsnit eller ambulatorier på samme matrikel.

Hvis ansøger er interesseret i forskning vil forskningslektor, overlæge, dr.med. Sidse Arnfred gerne hjælpe i gang.
Region Sjællands Psykiatrisk Forskningsenhed ligger også i Psykiatrisygehuset, og der bliver et dynamisk lægeligt og tværfagligt forskningsmiljø, der omfatter psykoterapi, psykopatologi, retspsykiatri, personlighedsforstyrrelse, tidlig opsporing ved psykose og medicinsk uddannelse.


Psykiatrisygehuset rummer Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 12 pladser, heraf 6 højt skærmede. Dertil 2 intensive og 2 integrerede afsnit med 17 pladser på hver. Der er til voksenpsykiatrisk afdeling tilknyttet 6 distriktspsykiatrier i henholdsvis Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sj.

Psykiatrisygehuset ligger tæt ved det somatiske sygehus, som vi samarbejder med klinisk, forsknings- og undervisningsmæssigt

Det daglige arbejde vil primært bestå af selvstændig stuegang og vagtarbejde, begge dele under supervision af hovedvejleder og klinisk vejleder.
Der tilbydes derudover et kognitivt psykoterapiforløb og tilhørende individuel supervision på 10-15 gange samt mulighed for gruppe supervision.
I den kliniske hverdag indgår der klinikker hver uge. Den teoretiske undervisning er samlet til 1 gang månedligt.
Selvfølgelig er der mulighed for at deltage i I-kursus, grundkursus i psykoterapi, forskningsworkshops samt andre relevante kurser.
Vi støtter desuden deltagelse i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde efter prioritering.

Vagterne er to-skiftede, og der er ekstra forvagtshold bestående af lægestuderende i tidsrummet fra kl. 10.00 – 22.00.
Bagvagten er fast tilstede på sygehuset på hverdage i tidsrummet kl. 15.00-18.00.

Vi ønsker engagerede yngre læger, der ser mulighederne inden for det psykiatriske speciale og har gennemført KBU.
Tidligere vikariat i psykiatrien som lægestuderende er et plus. For rette ansøgere vil der være gode muligheder for længere tids tilknytning til Psykiatrisygehuset i Slagelse.

Løn efter gældende overenskomst med YL.

I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22).

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, eller kunne du tænke dig ”en dag på afdelingen”, så kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Sidse Arnfred på tlf. 24 22 70 45.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 21. juni 2019.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

Region SjællandSlagelse2019-05-24T00:00:002019-06-21T00:00:00
330027667Vikar for reservelæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, SlagelseRobot På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Slagelse Sygehus har vi to stillinger som vikar for reservelæge ledige til besættelse den 01.07.19 eller efter aftale. Uanset om du er prækursist eller allerede har haft en introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik får du hos os en tilpasset og grundig indføring i det gynækologiske og obstetriske speciale. En ansættelse hos os vil derfor udfordre dig teoretisk og praktisk og efter dit niveau. Vi har et stærkt fokus på supervision og du vil i trygge rammer kunne udvikle dine kompetencer. Ikke mindst har både vi og Region Sjælland et ønske om at styrke den gynækologiske og obstetriske forskning og vores kliniske lektorer kan hjælpe dig i gang eller på vej afhængigt af dine behov. Vi forventer til gengæld, at du møder med engagement og optimisme. Vi prioriterer ansøgere, som ser muligheder frem for begrænsninger og som ønsker at tage del i afdelingens faglige og sociale udvikling. Som vikar for reservelæge vil du blive en del af vores forvagtslag med en bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Vagten er to-skiftet på hverdage og døgnvagt i weekenden. Lægestaben består i øvrigt af en ledende overlæge, ti overlæger, tre afdelingslæger, to læger i hoveduddannelse, to læger i introduktionsstilling og cirka otte læger under uddannelse i almen medicin. Afdelingen deltager desuden i undervisningen af medicinstuderende i gynækologi og obstetrik. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Kasper Aaboe på kaaab@regionsjaelland.dk eller mobil 22 17 02 00 Ansøgningsfrist 14.06.19 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vi har viljen til at blive bedre hver dag Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste. Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål. På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted. Dit behov vores fælles opgave

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Slagelse Sygehus har vi to stillinger som vikar for reservelæge ledige til besættelse den 01.07.19 eller efter aftale.

Uanset om du er prækursist eller allerede har haft en introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik får du hos os en tilpasset og grundig indføring i det gynækologiske og obstetriske speciale. En ansættelse hos os vil derfor udfordre dig teoretisk og praktisk og efter dit niveau. Vi har et stærkt fokus på supervision og du vil i trygge rammer kunne udvikle dine kompetencer. Ikke mindst har både vi og Region Sjælland et ønske om at styrke den gynækologiske og obstetriske forskning og vores kliniske lektorer kan hjælpe dig i gang eller på vej afhængigt af dine behov.

Vi forventer til gengæld, at du møder med engagement og optimisme. Vi prioriterer ansøgere, som ser muligheder frem for begrænsninger og som ønsker at tage del i afdelingens faglige og sociale udvikling.

Som vikar for reservelæge vil du blive en del af vores forvagtslag med en bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Vagten er to-skiftet på hverdage og døgnvagt i weekenden. Lægestaben består i øvrigt af en ledende overlæge, ti overlæger, tre afdelingslæger, to læger i hoveduddannelse, to læger i introduktionsstilling og cirka otte læger under uddannelse i almen medicin. Afdelingen deltager desuden i undervisningen af medicinstuderende i gynækologi og obstetrik.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Kasper Aaboe på kaaab@regionsjaelland.dk eller mobil 22 17 02 00

Ansøgningsfrist 14.06.19

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave

Region SjællandSlagelse2019-06-03T00:00:002019-06-20T00:00:00
330027387Uklassificeret reservelægeRobot Afdelingen yder ca. 13.000 anæstesier årligt indenfor ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Intensivafdelingen (niveau II) har 8 sengepladser med ca. 450 indlæggelser per år. Der er tilknyttet Tværfagligt smertecenter til afdelingen. Tværfagligt smertecenter behandler både akutte og kroniske smerter. Afdelingen varetager postgraduat uddannelse af læger, anæstesi- og intensivsygeplejersker, samt prægraduat uddannelse af medicinstuderende fra Københavns Universitet. Herudover har Regionalt smertecenter farmacistuderende i samarbejde med Københavns Universitet. Du kan forvente at blive inddraget i opgaver indenfor områder som kvalitetssikring, instruksskrivning, udviklingsprojekter samt undervisning. For den forskningsinteresserede vil der være mulighed for vejledning og hjælp til gennemførelse af projekter efter eget valg. Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på Søg jobbet i bunden af annoncen. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Yderligere oplysninger hos overlæge Erland Pedersen, ep@regionsjaelland.dk Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh

Afdelingen yder ca. 13.000 anæstesier årligt indenfor ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi.

Intensivafdelingen (niveau II) har 8 sengepladser med ca. 450 indlæggelser per år.

Der er tilknyttet Tværfagligt smertecenter til afdelingen. Tværfagligt smertecenter behandler både akutte og kroniske smerter.

Afdelingen varetager postgraduat uddannelse af læger, anæstesi- og intensivsygeplejersker, samt prægraduat uddannelse af medicinstuderende fra Københavns Universitet. Herudover har Regionalt smertecenter farmacistuderende i samarbejde med Københavns Universitet.

Du kan forvente at blive inddraget i opgaver indenfor områder som kvalitetssikring, instruksskrivning, udviklingsprojekter samt undervisning.

For den forskningsinteresserede vil der være mulighed for vejledning og hjælp til gennemførelse af projekter efter eget valg.

Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på Søg jobbet i bunden af annoncen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Yderligere oplysninger hos overlæge Erland Pedersen, ep@regionsjaelland.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandKøge2019-05-27T00:00:002019-06-27T00:00:00
330019530Speciallæge intern medicin / endokrinologi, Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster SygehusRobot Har du lyst til nye udfordringer er her en mulighed. Sygehuset har en overskuelig størrelse, vi kender hinanden og har et godt samarbejde på tværs af både afdelinger og specialer både kollegialt og fagligt. Vi er aktuelt fem speciallæger på hel deltid tilknyttet et meget velfungerende endokrinologisk ambulatorium og har hovedfunktion i alle endokrinologiske områder inkl osteoporose. Fokus er for tiden på opbygning Steno Diabetes Center NFS med tilhørende initiativer, opbygning af insulinpumpe voksenambulatorium og etablering DEXA scanner funktion. Afdelingen er i proces mhp. klassificering som hovedfunktionsenhed (HFE) i videreuddannelsen i intern medicin: endokrinologi. Medicinsk afdeling råder over ca. 140 senge med følgende specialer: gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, kardiologi og endokrinologi. Kirurgerne fra Køge driver omfattende udefunktion som en integreret del af afdelingen. Vi har et rigtigt godt samarbejde med de andre endokrinologiske afdelinger både i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på bred endokrinologisk erfaring og interesse. Ansøgerne vil efter nærmere aftale få tillagt ansvar for udvalgte faglige og ledelsesmæssige opgaver. Stillingen ønskes besat med en afdelings- overlæge-kvalificeret speciallæge i intern medicin: endokrinologi, som med sine faglige og videnskabelige kvalifikationer kan videreudvikle specialet hos os. Vi tilbyder en fleksibel arbejdstilrettelæggelse ligesom vi gerne vil imødekomme muligheden for at vedligeholde og udvikle særlige interesseområder. Der er mulighed for både en del overarbejde eller alternativt deltid afhængigt af ansøgerens ønsker. Der er mulighed for transport fra København hver dag (bus tur retur) samt overnatning på vort personalehotel. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende overlæge, PhD Chr. Christiansen, e-mail: chchris@regionsjaelland.dk, 4019 8476. Du er velkommen til at ringe, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Ansøgningen skal udfærdiges i.h.t. Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de syv lægeroller. Afhængig af kvalifikationer kan du ansættes som overlæge eller afdelingslæge. Om Nykøbing F. Sygehus Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

Har du lyst til nye udfordringer er her en mulighed. Sygehuset har en overskuelig størrelse, vi kender hinanden og har et godt samarbejde på tværs af både afdelinger og specialer – både kollegialt og fagligt.

Vi er aktuelt fem speciallæger på hel/deltid tilknyttet et meget velfungerende endokrinologisk ambulatorium og har hovedfunktion i alle endokrinologiske områder inkl osteoporose. Fokus er for tiden på opbygning Steno Diabetes Center NFS med tilhørende initiativer, opbygning af insulinpumpe voksenambulatorium og etablering DEXA scanner funktion.

Afdelingen er i proces mhp. klassificering som hovedfunktionsenhed (HFE) i videreuddannelsen i intern medicin: endokrinologi.

Medicinsk afdeling råder over ca. 140 senge med følgende specialer: gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, kardiologi og endokrinologi. Kirurgerne fra Køge driver omfattende udefunktion som en integreret del af afdelingen.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med de andre endokrinologiske afdelinger både i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på bred endokrinologisk erfaring og interesse. Ansøgerne vil efter nærmere aftale få tillagt ansvar for udvalgte faglige og ledelsesmæssige opgaver.

Stillingen ønskes besat med en afdelings-/overlæge-kvalificeret speciallæge i intern medicin: endokrinologi, som med sine faglige og videnskabelige kvalifikationer kan videreudvikle specialet hos os.

Vi tilbyder en fleksibel arbejdstilrettelæggelse ligesom vi gerne vil imødekomme muligheden for at vedligeholde og udvikle særlige interesseområder. Der er mulighed for både en del overarbejde eller alternativt deltid afhængigt af ansøgerens ønsker. Der er mulighed for transport fra København hver dag (bus tur/retur) samt overnatning på vort personalehotel.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende overlæge, PhD Chr. Christiansen, e-mail: chchris@regionsjaelland.dk, 4019 8476. Du er velkommen til at ringe, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Ansøgningen skal udfærdiges i.h.t. Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de syv lægeroller.

Afhængig af kvalifikationer kan du ansættes som overlæge eller afdelingslæge.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

Region SjællandNykøbing F2019-05-10T00:00:002019-06-27T00:00:00
330017904Introduktionsstilling i Akutmedicin, Holbæk AkutafdelingRobot Få en introduktion til akutmedicin på Holbæk Sygehus. Som akutmediciner i Holbæk får du en varieret klinisk hverdag -det er aldrig rigtig til at forudsige hvordan dagen bliver. Vi modtager 90 af hospitalets akutpatienter, fra patienten med sår i skadestuen til sepsispatienten der indbringes med ambulance. Akutlægen har behandlingsansvaret og visitationsret. Som introduktionslæge i akutmedicin hos os får du rutine og tryghed i modtagelsen af dårlige, akutte patienter under supervision af mere erfarne kollegaer. Og du indgår i en gruppe af engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på en god tone i det daglige arbejde, både indenfor afdelingen og overfor de afdelinger som vi samarbejder med. Akutafdelingen i Holbæk er en selvstændig afdeling med behandlingsansvaret for de akutte patienter. Afdelingen har eksisteret i 10 år og vi har fokus på konstant udvikling af akutområdet. Vi har en akutmodtagelse, en skadestuefunktion og eget korttidsafsnit (Akut Diagnostisk Enhed) med 18 pladser til hurtig diagnostik og udredning. Man er skiftevis i alle funktioner. Vi er cirka 36 læger ansat i afdelingen, heraf 7 speciallæger. Vi har aktuelt fire introstillinger i akutmedicin og regner med at få hoveduddannelseslæger i løbet af efteråret. Som introlæge hos os får du En spændende og varieret hverdag Supervision og feedback fra erfarne kollegaer Erfaring med en bred vifte af akutte tilstande Mulighed for kurset Medicine Core Competences (EMCC) Mulighed for vejledning til forskningsprojekter Mulighed for at blive mellemvagt efter individuel aftale Vi lægger vægt på undervisning med daglig morgenundervisning, feedback omkring hver enkelt patientforløb og regelmæssig simulationstræning på afdelingen. Uddannelsesmiljøet understøttes af et team af tre uddannelsesansvarlige overlæger. Mange af afdelingens speciallæger er undervisere på EMCC-kurset og kan supervisere i akutte UL-undersøgelser. Til introduktionsstillingen vil vi lægge vægt på ansøgerens interesse for akutområdet (kurser, tidligere ansættelser eller projekter) og gode samarbejdsevner. Som introduktionslæge arbejder du i afdelingens forvagts- eller mellemvagtslag. Mellemvagter indgår i hospitalets hjertestopteam. Udgangspunktet er at vi er til rådighed, når patienterne har behovet for hjælp. Som læge hos os får du en bred erfaring som kan bruges stort set uanset om man vælger at blive akutmediciner eller vælger et andet speciale senere hen. Du er velkommen til at komme på besøg på afdelingen inden du beslutter om du vil søge stillingen. Stillingen er ledig per 1. september 2019, men hvis du er et godt match til afdelingen så kan vi evt snakke om en senere ansættelsesdato. Løn og ansættelsesforhold følger overenskomsten. Spørgsmål om den akutmedicinske speciallægeuddannelse kan stilles til uddannelsesansvarlig overlæge Anders Vestergaard Krusenstjerna-Hafstrøm, telefon: 59 48 16 43 Øvrige spørgsmål herunder om besøg på afdelingen kan rettes til konstitueret ledende overlæge John Sitarz, telefon 60 14 32 45 Ansøgningsfrist 15.7.2019 Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur så vejen fra id til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.

Få en introduktion til akutmedicin på Holbæk Sygehus. Som akutmediciner i Holbæk får du en varieret klinisk hverdag -det er aldrig rigtig til at forudsige hvordan dagen bliver.
Vi modtager 90 % af hospitalets akutpatienter, fra patienten med sår i skadestuen til sepsispatienten der indbringes med ambulance. Akutlægen har behandlingsansvaret og visitationsret.

Som introduktionslæge i akutmedicin hos os får du rutine og tryghed i modtagelsen af dårlige, akutte patienter under supervision af mere erfarne kollegaer. Og du indgår i en gruppe af engagerede kollegaer.
Vi lægger vægt på en god tone i det daglige arbejde, både indenfor afdelingen og overfor de afdelinger som vi samarbejder med.

Akutafdelingen i Holbæk er en selvstændig afdeling med behandlingsansvaret for de akutte patienter. Afdelingen har eksisteret i 10 år og vi har fokus på konstant udvikling af akutområdet.
Vi har en akutmodtagelse, en skadestuefunktion og eget korttidsafsnit (Akut Diagnostisk Enhed) med 18 pladser til hurtig diagnostik og udredning. Man er skiftevis i alle funktioner. Vi er cirka 36 læger ansat i afdelingen, heraf 7 speciallæger. Vi har aktuelt fire introstillinger i akutmedicin og regner med at få hoveduddannelseslæger i løbet af efteråret.

Som introlæge hos os får du

  • En spændende og varieret hverdag
  • Supervision og feedback fra erfarne kollegaer
  • Erfaring med en bred vifte af akutte tilstande
  • Mulighed for kurset “ Medicine Core Competences (EMCC)”
  • Mulighed for vejledning til forskningsprojekter
  • Mulighed for at blive mellemvagt efter individuel aftale

Vi lægger vægt på undervisning med daglig morgenundervisning, feedback omkring hver enkelt patientforløb og regelmæssig simulationstræning på afdelingen. Uddannelsesmiljøet understøttes af et team af tre uddannelsesansvarlige overlæger. Mange af afdelingens speciallæger er undervisere på EMCC-kurset og kan supervisere i akutte UL-undersøgelser.

Til introduktionsstillingen vil vi lægge vægt på ansøgerens interesse for akutområdet (kurser, tidligere ansættelser eller projekter) og gode samarbejdsevner.

Som introduktionslæge arbejder du i afdelingens forvagts- eller mellemvagtslag. Mellemvagter indgår i hospitalets hjertestopteam. Udgangspunktet er at vi er til rådighed, når patienterne har behovet for hjælp. Som læge hos os får du en bred erfaring som kan bruges stort set uanset om man vælger at blive akutmediciner eller vælger et andet speciale senere hen.

Du er velkommen til at komme på besøg på afdelingen inden du beslutter om du vil søge stillingen.

Stillingen er ledig per 1. september 2019, men hvis du er et godt match til afdelingen så kan vi evt snakke om en senere ansættelsesdato.

Løn og ansættelsesforhold følger overenskomsten.

Spørgsmål om den akutmedicinske speciallægeuddannelse kan stilles til uddannelsesansvarlig overlæge Anders Vestergaard Krusenstjerna-Hafstrøm, telefon: 59 48 16 43

Øvrige spørgsmål herunder om besøg på afdelingen kan rettes til konstitueret ledende overlæge John Sitarz, telefon 60 14 32 45

Ansøgningsfrist 15.7.2019

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.

 

Region SjællandHolbæk2019-06-03T00:00:002019-07-01T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Introduktionsstilling i Psykiatrien Vest, Slagelse

Region Sjælland

Slagelse
I-stilling i psykiatri I Psykiatrisygehuset i Slagelse søger vi nye lægekolleger, som har lyst at prøve kræfter med psykiatrien som klinisk speciale og forskningsfelt. Vi har to i-stillinger (3800150-50-i-01 og 3800150-50-i-03) ledige ved Psykiatris...
Indrykket:24. maj 2019
Udløbsdato:21. juni 2019

Vikar for reservelæge på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Slagelse

Region Sjælland

Slagelse
På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Slagelse Sygehus har vi to stillinger som vikar for reservelæge ledige til besættelse den 01.07.19 eller efter aftale. Uanset om du er prækursist eller allerede har haft en introduktionsstilling i gynækologi og...
Indrykket:3. juni 2019
Udløbsdato:20. juni 2019

Uklassificeret reservelæge

Region Sjælland

Køge
Afdelingen yder ca. 13.000 anæstesier årligt indenfor ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Intensivafdelingen (niveau II) har 8 sengepladser med ca. 450 indlæggelser per år. Der er tilknyttet Tværfagligt s...
Indrykket:27. maj 2019
Udløbsdato:27. juni 2019

Speciallæge intern medicin / endokrinologi, Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus

Region Sjælland

Nykøbing F
Har du lyst til nye udfordringer er her en mulighed. Sygehuset har en overskuelig størrelse, vi kender hinanden og har et godt samarbejde på tværs af både afdelinger og specialer både kollegialt og fagligt. Vi er aktuelt fem speciallæger på hel delt...
Indrykket:10. maj 2019
Udløbsdato:27. juni 2019

Introduktionsstilling i Akutmedicin, Holbæk Akutafdeling

Region Sjælland

Holbæk
Få en introduktion til akutmedicin på Holbæk Sygehus. Som akutmediciner i Holbæk får du en varieret klinisk hverdag -det er aldrig rigtig til at forudsige hvordan dagen bliver. Vi modtager 90 af hospitalets akutpatienter, fra patienten med sår i ska...
Indrykket:3. juni 2019
Udløbsdato:1. juli 2019