Afdelingslæge til Psykiatrisk Center København

Ved Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center København (PCK) er en 37 timers stilling som afdelingslæge ved Psykoterapeutisk Klinik ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.
 
Psykoterapeutisk klinik og stillingens indhold 
Psykoterapeutisk Klinik er PCKs ambulatorium for ikke psykotiske lidelser. Klinikleder er Nicole GK Rosenberg og klinikken omfatter:  

  • Team 1 for svære personlighedsforstyrrelser  
  • Team 2 for unipolar depression og ængstelig evasiv personlighedsstruktur 
  • Team 3 for belastningstilstande, PTSD og seksuelle overgreb i barndommen samt Kompetencecenter For Selvmordsforebyggelse 
  • Team 4 for angsttilstande og OCD 
  • Udgående, tværsektorielle teams (Collabri og IBBIS). 
Psykoterapeutisk Klinik har ca. 70 ansatte (læger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeut og sekretærer). Klinikken modtager henvisninger fra centralvisitationen (CVI) og tilbyder behandling i pakker, der primært omfatter psykoterapi i varierende omfang, dog kan patienter til KFS henvende sig ad flere veje og får kortere individuelle forløb.
 
Vi kan tilbyde ansættelse i en klinik med gode muligheder for faglig udvikling, indflydelse og mange tværfaglige ressourcer og med fokus på samarbejde og kvalitet i behandlingen. Der er mange muligheder for engagement i kvalitetsudvikling og forskning. Vi har en attraktiv arbejdsplads præget af udvikling, faglighed, godt samarbejds- og arbejdsmiljø og vi er åbne for tanker og idéer, der kan kvalificere den psykiatriske behandling yderligere.
 
Afdelingslægen vil blive knyttet til team 3 (se ovenfor). Teamleder er overlæge Jens O.D. Bukh og teamet har herudover ca. 12 medarbejdere (specialpsykolog, psykologer og psykoterapeuter med forskellig sundhedsfaglig baggrund). Arbejdet vil bestå i indledende vurdering, psykoterapi individuelt og i gruppe under supervision, lægelige samtaler med patienter, der er i behandling hos andre faggrupper samt aktiv deltagelse i den faglige udvikling af behandlingskoncepter, der løbende finder sted.Fleksibilitet og gode samarbejdsevner prioriteres højt. Interesse for kognitiv terapi er en fordel. 
 
Ansøgning  
Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af ansøgeren ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Forud for ansættelse vil der blive indhentet referencer fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Birte Smidt på tlf. 26 64 88 22 eller på mail: birte.smidt@regionh.dk eller ved henvendelse til klinikleder Nicole Rosenberg på tlf.  22 25 95 39 eller på mail: nicole.rosenberg@regionh.dk 
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.   
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 22. februar 2018 kl. 12.00  
 
Om Psykiatrisk Center København  
PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling med et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, indre by , Frederiksberg og Vanløse. Vi har Danmarks største psykiatriske forskningsenhed med 5 professorer og i alt cirka 100 forskere. PCK har i alt cirka 1300 medarbejdere, har årligt cirka 5500 indlæggelser og 190.000 ambulante kontakter.   
 
PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Centeret behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser.  
Centeret har en række specialeområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi og liaison, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri.  
Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager.  
 
Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat fem professorer samt eksisterer en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskningen på PCK er blandt de førende i  
Danmark og gør sig bemærket internationalt. Der er rig mulighed for at deltage i forskning, blandt andet er der flere muligheder ifm. implementeringen af FACT.  
 
Alle lægestillinger har vagtforpligtelse. Der er aktuelt bagvagtslag (1. reservelæger og afd. læger) på henholdsvis Bispebjerg- og Rigshospitals-matriklen. Overlægerne har forskudt dagtjeneste (speciallæge i front) i akutmodtagelsen ca. 12-14 x årligt.  
Der er en frivillig vagtordning tilknyttet Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse.  
 
Læs mere på www.psykiatri-regionh.dk 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:18. januar 2018
Udløbsdato:7. marts 2018

Speciallæge i psykiatri til Retspsykiatrisk Klinik

Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik søger pr. 1. april 2018 eller snarest derefter en speciallæge i psykiatri. Opgaven Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager. Dig Vi søger en speciallæ...
Indrykket:19. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Vikar for reservelæge til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Vi søger en reservelæge til et 6 måneders vikariat ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg matrikel. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har et stort, aktivt reumatologisk ambul...
Indrykket:29. januar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Afdelingslæge ved Region Hovedstadens Socialmedicinske Center, Frederiksberg Hospital, 01.04.18

Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling AMED

Ved Socialmedicinsk Center (SMC), Frederiksberg hospital, er 2 afdelingslægestillinger til besættelse pr. 01.04. 2018 eller efter nærmere aftale. Afdelingen har brede socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejds...
Indrykket:30. januar 2018
Udløbsdato:21. februar 2018

Afdelingslæge til Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet

Thoraxanæstesiologisk Klinik

Ved Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen indebærer funktion på både Thoraxkirurgisk operationsgang og Thoraxkirurgisk Intensiv Afsnit. ...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Afdelingslæge inden for det rygkirurgiske område ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er 1 stilling som rygkirurgisk afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2018. Vi mangler 1 ryginteresseret speciallæge, som har lyst til at gå ind i rygkirurgien, eller som allerede har nogen erfar...