Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge, Urologi

En stilling som afdelingslæge ved Afdelingen for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, er ledig til besættelse 01.02.2021 eller snarest derefter. Stillingen er primært tilknyttet LUTS-teamet og andrologi-teamet på Gentofte matriklen, og indebærer også akut vagtforpligtelse på Herlev matriklen.

Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital med normeret 976 sengepladser og ét ud af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden. På Gentofte matriklen er der urologisk sengeafsnit, ambulatorium samt stor elektiv operationsaktivitet alle hverdage (afd. lukker kl. 20 fredag aften) indenfor benign urologi, mens Herlev matriklen varetager al akut funktion samt såvel ambulant som stationær kræftbehandling. Urologisk afdelings primære optageområde for kræftdiagnoser dækker aktuelt 1,3 million borgere i Region Hovedstaden. Al behandling af urinvejssten, LUTS, andrologiske lidelser og anden benign urologi varetages for hele regionen svarende til 1,8 millioner borgere. Afdelingen modtager også alle akutte urologiske voksne patienter fra hele regionen undtagen nyretraumer og akutte genindlæggelser af patienter med forløb på urologisk afdeling, Rigshospitalet.

Afdelingen varetager al urologi på voksne, samt akut behandling af torsio testis på børn (men ikke børneurologi). Afdelingen modtager patienter til højt specialiseret behandling indenfor følgende områder: Prostatacancer, blærecancer egnet til cystectomi og blærerekonstruktion, behandling af inkontinens hos mænd, neurogene og inflammatoriske blærelidelser, binyrekirurgi, erektiv dysfunktion og perkutan sten- og tumorkirurgi. Patienter med urinvejssten fra Færøerne og Grønland modtages også til behandling, ligesom der udføres ESWL behandling og ydes assistance til stenoperationer på børn fra børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Udviklingen af robotassisteret laparoskopisk kirurgi prioriteres, og afdelingen deltager i driften af Robotcenteret i Region Hovedstaden beliggende på Herlev matriklen. Apparatur til ESWL-behandling findes på Gentofte matriklen.

Til urologisk afdeling er knyttet laboratorier til varetagelse af urodynamiske undersøgelser. Afdelingen har specialiseret ultralydsfunktion, som varetages af specialuddannede overlæger og afdelingslæger. Urologisk forskningsenhed er meget aktiv med fokus på prostatacancer, blærecancer, LUTS og andrologi (tre PhD studerende, en forskningsårs studerende). Derudover forskes klinisk indenfor nyrecancer og urinvejssten.

Afdelingen har et tæt samarbejde med følgende afdelinger: Onkologi, radiologi anæstesi, gynækologi, medicinsk endokrinologi, klinisk biokemi og nefrologi. Der afholdes således skemalagte tværfaglige konferencer med relevante specialer (MDT) indenfor prostata-, blære- og nyrekræft samt urinvejssten minimum to gange for hvert område om ugen. LUTS-team afholder skemalagte konferencer ugentligt.

Per 1.9.20 har afdelingen populationsansvar for urologi i Region Hovedstaden med deraf følgende øget aktivitet, primært indenfor den benigne urologi. Herefter råder afdelingen over 110 senge, samt for- og efterundersøgelsesambulatorier med 22 lægespor dagligt. Den samlede årlige aktivitet udgør ca. 17.000 udskrivelser, 18.000 operationer og 85.000 ambulante besøg. Bemandingen er én ledende overlæge, 1 professor, 32 overlæger, 18 afdelingslæger, 14-16 læger i hoveduddannelse, 7 læger i introstilling, 10 KBU-læger og 2 øvrige reservelæger. Hertil kommer forskningsårsstuderende og PhD-studerende. Det samlede antal ansatte i afdelingen udgør aktuelt ca. 380.

Afdelingsledelsen varetages af oversygeplejerske Kirsten Rud og ledende overlæge Hans Stimpel.

Kvalifikationer

Afdelingslægen er speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse. Der søges en afdelingslæge med interesse for og kvalifikationer til behandling af alle former for vandladningsgener og for andrologi. Vedkommende skal have interesse for udvikling og forskning indenfor disse fagområder. Det forventes således, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens udviklingsarbejde og forskning indenfor dette område. Basale operative færdigheder forventes.

Opgaver

Inden for afdelingens rammer skal afdelingslægen kunne varetage basisfunktioner i urologi på lige fod med afdelingslægekollegerne i afdelingen. Afdelingslægen skal være rede til at påtage sig formelle og uformelle undervisningsforpligtelser samt, hvis påkrævet, repræsentere afdelingen i udadvendte sammenhænge.

Afdelingslægen forsker efter aftale med teamlederne og afdelingsledelsen frit indenfor sine fagområde under behørig hensyntagen til kollegernes forskningsområde. Forskningens placering i arbejdstilrettelæggelsen aftales med afdelingsledelsen.

Afdelingen arbejder med tværfaglige kompetenceudvikling, og aktuelt organiseres afdelingens arbejde i tværfaglige teams med henblik på at fremme såvel kvalitet som kompetencer og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Afdelingslægen forventes at blive yderligere oplært i operative teknikker indenfor de første år af ansættelsen.

Der varetages uddannelse indenfor alle dele af speciallægeuddannelsen i urologi og studenterundervisningen på relevante semestre. Alle speciallæger deltager aktivt i uddannelsesfunktionen. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger. Studenterundervisningen er løbende under udvikling, og der er på sigt mulighed for ansættelse i lektorat eller varetagelse af postgraduat uddannelsesansvar.

Såfremt ansøger har interesse for ledelse og administration vil et udviklingsforløb indenfor disse felter kunne tilrettelægges. Kvalitetsrelaterede administrative opgaver og ansvarsområde indenfor patientforløb kan forventes.

Bedømmelse

Ved besættelse vil der blive lagt afgørende vægt på ansøgers samarbejdsevner, at ansøger er visionær samt evner at fastholde langsigtede mål og vise forståelse for afdelingens drift, udvikling og kvalitetssikring.

Ansættelses vilkår

Afdelingslægen er overenskomstansat med tilstedeværelsesvagt på Herlev matriklen. Tilrettelæggelse af arbejdsforhold for forskning og undervisning aftales i forbindelse med ansættelse afhængig af kvalifikationer og ønsker.

Ansøgning

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig til hver af de 7 kompetencer, som lægerollen indeholder. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Hans Stimpel, tlf. 38681240.

Ansøgningsfrist er 23.11.2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 48 eller 49.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.