Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge/overlæge til Medicinsk Diagnostisk Center

Afdelingslæge/overlæge til Medicinsk Diagnostisk Center, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Medicinsk Afdeling i Roskilde ønsker at ansætte en dygtig speciallæge i intern medicin eller almen medicin til Diagnostisk Center fra den 1. maj 2021 eller snarest muligt.
Vi tilbyder en spændende stilling uden vagtforpligtelse, og med mulighed for at arbejde med meningsfulde patientforløb på tværs af specialer og afdelinger, med patientens behov i centrum. Stillingen kan eventuelt kombineres med funktion i et af afdelingens intern medicinske specialer.

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Diagnostisk Center er organisatorisk placeret under Medicinsk Afdeling og varetager diagnostiske pakkeforløb, metastasekræftpakkeforløb, samt afklarende udredning af patienter med uklar sygdomspræsentation og mange konkurrerende problemstillinger.

Centeret er opbygget omkring to faste speciallæger suppleret af reservelæger i hoveduddannelsesforløb og har egen forløbskoordinator. Patientforløbene varetages med løbende mulighed for samarbejde med sygehusets øvrige specialer på både Roskilde- og Køgematriklen og som en del af det formaliserede samarbejde indgår ugentlige MDT-konferencer med deltagelse af en vifte af forskellige specialer. Der er let og hurtig adgang til parakliniske undersøgelser og stor mulighed for faglig sparring.

Vi tilbyder således en stilling med en enestående mulighed for yde en målrettet udredning af mange forskellige medicinske tilstande og kræftsygdomme, i nogle fleksible rammer, der giver mulighed for at give den enkelte patient et optimalt forløb. Og i et samarbejdsorienteret fagligt miljø med høj grad af faglig sparring og læring.

Såfremt ansøger er speciallæge i infektionsmedicin, nefrologi eller lungemedicin kan der være mulighed for varetagelse af funktioner hørende under eget grenspeciale i afdelingen efter aftale.

Der lægges vægt på en bred klinisk erfaring, interesse og blik for faglig og organisatorisk udvikling. Funktionen er i udpræget grad tværfagligt tilrettelagt, så ansøgerens evne til samarbejde og fleksibilitet er af afgørende betydning.

Desuden vægtes ansøgers videnskabelige curriculum samt motivation for at stimulere både forskning og kvalitetsudvikling. Det vil blive opfattet som et stort plus, hvis speciallægen er med til at fremme forsknings – og undervisningsmiljøet i afdelingen.

Der vil være mulighed for løbende opkvalificering.

Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.

Tilbud om ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge vil blive givet ud fra en samlet vurdering af ønsker og kompetencer.

Medicinsk Afdeling:

Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi 3 sengeafsnit med i alt 49 normerede senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 4 forskningslektorer og et delt klinisk professorat. Afdelingen har p.t. tilknyttet 6 ph.d.-studerende.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, fire kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

  • Introduktionsstillinger
  • Hoveduddannelse i almen medicin
  • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer

Afdelingen lægger i det hele vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø for alle læger med mulighed for faglig sparring og udvikling.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.12.20

20 overlæger og 9 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover tre 1. reservelæger og 12 reservelæger.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.