Afdelingsleder af Rusmiddelcenter Nyborg, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejdere

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for udsatteområdet? Er du transparent, visionær og evner du at lykkedes gennem andre? Så er du måske vores nye afdelingsleder af Rusmiddelcenter Nyborg, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejdere pr. 1. januar 2022.

Nyborg Kommune søger en dygtig og engageret afdelingsleder af Rusmiddelcenteret, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejd-
ere, der skal sikre en høj kvalitet i driften og en visionær udvikling af et område under stor politisk bevågenhed. Du skal gå forrest i sam-
arbejdet med borgeren og være en aktiv del af de processer og løsninger der definerer praksis. Du skal være god til at tænke tværfagligt, så tværfagligt samarbejde er et naturligt første valg for dig.

Kort om Rusmiddelcenteret, Den Blå og opsøgende medarbejdere:
Medarbejdergruppen på området består af og sundheds- og socialfagligt personale med stor viden og erfaring indenfor rusmiddel og psykosociale problemstillinger, hvor der er forankret 12 medarbejdere, samt centrets speciallæge.

Rusmiddelcenteret yder ambulant behandling på stof- og alkoholområdet. Det er et veldrevet behandlingstilbud, hvor den sundheds-
faglige indsats understøtter den socialfaglige behandlingsplan. Rusmiddelcenteret varetager både behandling til unge og voksne med et forbrug af rusmidler efter SUL § 142 og SEL § 101 samt alkoholbehandling efter SUL §141. Vi har også ansat en socialsygeplejerske, som varetager en fremskudt sundhedsindsats og er tovholder for mennesker i udsatte positioner. Socialsygeplejersken stræber efter at reducere uligheden i sundhed, i et tæt samarbejde med de opsøgende medarbejdere, som arbejder ud fra SEL § 99 og er udsatte og sindslidende borgeres brobyggere til kommunens tilbud.

Værestedet Den Blå er et uvisiteret samværs- og aktivitetstilbud drevet af Nyborg Kommune, hvor social omsorg, støtte og samvær, ledsages af muligheden for at købe mad og drikke, som hos andre cafeer. Det er borgernes værested og målet er, at brugerne oplever, at værestedet tilfører ligeværd, mening og indhold i hverdagslivet.

Den kommende afdelingsleder bliver en del af en ledergruppe på rusmiddel, udsatte og psykiatriområdet, hvor lederteamet består af en områdeleder og to afdelingsledere. I Socialafdelingen er vi ansat til mere end vores faglighed, vi er ansat til at samarbejde. Derfor for-
ventes det, at den kommende afdelingslederleder selv ”lever” og evner at skabe følgeskab omkring vores fælles mindset – ”Vi er her for at lykkedes gennem hinanden på borgernes vegne”.

Vi forventer af dig, at du:

 • Har en uddannelse på bachelor eller kandidatniveau indenfor det sociale eller sundhedsfaglige område
 • Har ledelseserfaring og gerne gennemført en lederuddannelse eks. diplom i ledelse eller lyst til at påbegynde lederuddannelse
 • Har en betydelig viden om rusmiddelområdet og den gældende lovgivning.
 • Har forståelse for og kan lede i et politisk system
 • Ser det som essentielt at arbejde med fleksible løsninger, hvor udgangspunktet er det enkelte menneske og erkender at behandling ikke er en universel størrelse, men tager afsæt i individet
 • Er velfunderet, tydelig og troværdig som leder – der er sammenhæng mellem det du siger og det du gør
 • Har gode samarbejdsevner  - både i egen afdeling, men også i samspillet til resten af organisationen
 • Er optaget af at arbejde ud fra den aktuelt bedste viden og fokuserer på kvalitet. Du er udviklingsorienteret, nytænkende og visionær
 • Evner at lede, hvor borgere og medarbejdere mødes i grænseområdet mellem behov og faglighed
 • Besidder en transparent og tillidsbaseret ledelsesstil. Du har en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og medarbejdere
 • Har et eksplicit og proaktivt fokus på arbejdsmiljøet, hvor du i samarbejdet formår at sikre en kultur, der skaber mening og sammenhæng

Arbejdsopgaver i stillingen:
 • Sikring af stabil daglig drift samt fortsat udvikling af Rusmiddel og udsatte området
 • Ansvaret for personaleledelsen og relaterede opgaver
 • Varetager den ledelsesmæssige styring med klar og tydelig ansvarsfordeling
 • Sikrer relevant kompetenceudvikling af personalet i forhold til rusmiddel og udsatte områdets kerneopgaver
 • Indgår i samarbejde med borgere og pårørende, herunder betjening af bruger- og pårørenderåd
 • Tager ansvar for arbejdsmiljø, APV og MUS-samtaler – sikrer det gode samarbejde i MED organisationen

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med meget højt til loftet og plads til personlig udvikling
 • En dygtig, engageret og dynamisk medarbejdergruppe der brænder for deres praksis
 • At du bliver en del af en ambitiøs ledergruppe med et fælles fokus på kerneopgaven
 • Et stærkt fagligt miljø med engagerede mennesker, der møder hinanden med tillid, anerkendelse, engagement og humor.
 • En høj grad af tværfagligt arbejde, hvor mangfoldighed og flerstemmighed betragtes som en styrke.
 • Fokus på personlig og faglig udvikling og læring, herunder efteruddannelse.
 • Stor selvstændighed og tillid under ansvar

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffeattest skal forevises inden ansættelse finder sted.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Kristian Nygaard Madsen på telefon 5152 0281 eller mail knym@nyborg.dk

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Ansøgningsfristen er 4. november 2021.
1. samtalerunde forventes afholdt 11. november 2021. Evt. 2 samtalerunde forventes afholdt 15. november 2021.

Der gøres opmærksom på, at der mellem samtalerne kan blive præsenteret en case, som tematiseres i 2. samtalerunde.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsleder af Rusmiddelcenter Nyborg, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejdere

Brænder du for udsatteområdet? Er du transparent, visionær og evner du at lykkedes gennem andre? Så er du måske vores nye afdelingsleder af Rusmiddelcenter Nyborg, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejdere pr. 1. januar 2022.

Nyborg Kommune søger en dygtig og engageret afdelingsleder af Rusmiddelcenteret, Værestedet Den Blå og de opsøgende medarbejd-
ere, der skal sikre en høj kvalitet i driften og en visionær udvikling af et område under stor politisk bevågenhed. Du skal gå forrest i sam-
arbejdet med borgeren og være en aktiv del af de processer og løsninger der definerer praksis. Du skal være god til at tænke tværfagligt, så tværfagligt samarbejde er et naturligt første valg for dig.

Kort om Rusmiddelcenteret, Den Blå og opsøgende medarbejdere:
Medarbejdergruppen på området består af og sundheds- og socialfagligt personale med stor viden og erfaring indenfor rusmiddel og psykosociale problemstillinger, hvor der er forankret 12 medarbejdere, samt centrets speciallæge.

Rusmiddelcenteret yder ambulant behandling på stof- og alkoholområdet. Det er et veldrevet behandlingstilbud, hvor den sundheds-
faglige indsats understøtter den socialfaglige behandlingsplan. Rusmiddelcenteret varetager både behandling til unge og voksne med et forbrug af rusmidler efter SUL § 142 og SEL § 101 samt alkoholbehandling efter SUL §141. Vi har også ansat en socialsygeplejerske, som varetager en fremskudt sundhedsindsats og er tovholder for mennesker i udsatte positioner. Socialsygeplejersken stræber efter at reducere uligheden i sundhed, i et tæt samarbejde med de opsøgende medarbejdere, som arbejder ud fra SEL § 99 og er udsatte og sindslidende borgeres brobyggere til kommunens tilbud.

Værestedet Den Blå er et uvisiteret samværs- og aktivitetstilbud drevet af Nyborg Kommune, hvor social omsorg, støtte og samvær, ledsages af muligheden for at købe mad og drikke, som hos andre cafeer. Det er borgernes værested og målet er, at brugerne oplever, at værestedet tilfører ligeværd, mening og indhold i hverdagslivet.

Den kommende afdelingsleder bliver en del af en ledergruppe på rusmiddel, udsatte og psykiatriområdet, hvor lederteamet består af en områdeleder og to afdelingsledere. I Socialafdelingen er vi ansat til mere end vores faglighed, vi er ansat til at samarbejde. Derfor for-
ventes det, at den kommende afdelingslederleder selv ”lever” og evner at skabe følgeskab omkring vores fælles mindset – ”Vi er her for at lykkedes gennem hinanden på borgernes vegne”.

Vi forventer af dig, at du:

 • Har en uddannelse på bachelor eller kandidatniveau indenfor det sociale eller sundhedsfaglige område
 • Har ledelseserfaring og gerne gennemført en lederuddannelse eks. diplom i ledelse eller lyst til at påbegynde lederuddannelse
 • Har en betydelig viden om rusmiddelområdet og den gældende lovgivning.
 • Har forståelse for og kan lede i et politisk system
 • Ser det som essentielt at arbejde med fleksible løsninger, hvor udgangspunktet er det enkelte menneske og erkender at behandling ikke er en universel størrelse, men tager afsæt i individet
 • Er velfunderet, tydelig og troværdig som leder – der er sammenhæng mellem det du siger og det du gør
 • Har gode samarbejdsevner  - både i egen afdeling, men også i samspillet til resten af organisationen
 • Er optaget af at arbejde ud fra den aktuelt bedste viden og fokuserer på kvalitet. Du er udviklingsorienteret, nytænkende og visionær
 • Evner at lede, hvor borgere og medarbejdere mødes i grænseområdet mellem behov og faglighed
 • Besidder en transparent og tillidsbaseret ledelsesstil. Du har en anerkendende og mentaliserende tilgang til både borgere og medarbejdere
 • Har et eksplicit og proaktivt fokus på arbejdsmiljøet, hvor du i samarbejdet formår at sikre en kultur, der skaber mening og sammenhæng

Arbejdsopgaver i stillingen:
 • Sikring af stabil daglig drift samt fortsat udvikling af Rusmiddel og udsatte området
 • Ansvaret for personaleledelsen og relaterede opgaver
 • Varetager den ledelsesmæssige styring med klar og tydelig ansvarsfordeling
 • Sikrer relevant kompetenceudvikling af personalet i forhold til rusmiddel og udsatte områdets kerneopgaver
 • Indgår i samarbejde med borgere og pårørende, herunder betjening af bruger- og pårørenderåd
 • Tager ansvar for arbejdsmiljø, APV og MUS-samtaler – sikrer det gode samarbejde i MED organisationen

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med meget højt til loftet og plads til personlig udvikling
 • En dygtig, engageret og dynamisk medarbejdergruppe der brænder for deres praksis
 • At du bliver en del af en ambitiøs ledergruppe med et fælles fokus på kerneopgaven
 • Et stærkt fagligt miljø med engagerede mennesker, der møder hinanden med tillid, anerkendelse, engagement og humor.
 • En høj grad af tværfagligt arbejde, hvor mangfoldighed og flerstemmighed betragtes som en styrke.
 • Fokus på personlig og faglig udvikling og læring, herunder efteruddannelse.
 • Stor selvstændighed og tillid under ansvar

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.

Der gøres opmærksom på, at straffeattest skal forevises inden ansættelse finder sted.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Kristian Nygaard Madsen på telefon 5152 0281 eller mail knym@nyborg.dk

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Ansøgningsfristen er 4. november 2021.
1. samtalerunde forventes afholdt 11. november 2021. Evt. 2 samtalerunde forventes afholdt 15. november 2021.

Der gøres opmærksom på, at der mellem samtalerne kan blive præsenteret en case, som tematiseres i 2. samtalerunde.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.