Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder med fokus på faglig udvikling

Vi søger en visionær afdelingsleder til Åhusene og Krogen, som kan stå i spidsen for driften af de to boenheder samt sikre fortsat udvikling af den faglige praksis i et tæt samarbejde med medarbejderne og det øvrige ledelsesteam. Vi lægger vægt på, at vores nye afdelingsleder har faglig indsigt og erfaring fra det specialiserede socialområde, er ambitiøs på områdets vegne og brænder for at gøre en forskel for borgerne.

Bo & Beskæftigelse

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med handicap, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede. Bo & Beskæftigelse består af fem boenheder, to beskæftigelsestilbud og en fælles administration.

Den fælles vision for Bo & Beskæftigelse er at skabe et godt sted at bo, gæste og arbejde med afsæt i strategien for det specialiserede socialområde. Den fælles faglighed bygger på en helheds- og empowerment orienteret socialpædagogisk tilgang, hvor fokus er på aktivt medborgerskab i læringsfællesskaber tilpasset den enkelte borger. I hverdagen betyder det, at borgeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte borgers ønsker, behov og muligheder.

Åhusene og Krogen

Åhusene og Krogen er botilbud efter almenboliglovens §105 og herudover ydes socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Formålet med tilbuddene er, at borgerne i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

I Åhusene ydes der aktuelt støtte i dag- og aftentimerne til ca. 50 borgere, hvoraf ca. 30 bor internt i boenhedens område i Østergade, mens resten er bosat eksternt. På Krogen ydes der døgnstøtte til 10 borgere.

Åhusene og Krogen har hver deres historie, særkende og kultur. Med respekt for disse forskelle og med afsæt i den fælles faglighed arbejder vi målrettet med fortsat at styrke og udvikle samarbejdet mellem de to boenheder.

Stillingen

Som afdelingsleder for Åhusene og Krogen får du det daglige ledelsesansvar for ca. 35 medarbejdere, som brænder for at give borgerne de bedste betingelser for det gode liv. Medarbejderne har høje ambitioner på borgernes vegne, og med stor faglighed arbejder de selvstændigt og ansvarligt med opgaverne i hverdagen.

Du får reference til virksomhedslederen, og du bliver en del af et ledelsesteam, som foruden dig består af virksomhedslederen og to andre afdelingsledere. I ledelsesteamet arbejder vi sammen og på tværs om den fortsatte udvikling af Bo & Beskæftigelse som et godt sted at bo, gæste og arbejde.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder har du det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift af de to boenheder. Din opgave er at sikre, at kerneopgaven forbliver i fokus, samt at medarbejderne oplever en tydelig sammenhæng mellem den pædagogiske tilgang og den daglige praksis. Det forudsætter en tydelig og nærværende ledelse, og du skal derfor kunne se værdien i at være helt tæt på og medskabende i den nære daglige pædagogiske praksis i samarbejde med medarbejdere, borgere og pårørende.

Sammen med virksomhedslederen og det øvrige ledelsesteam får du indflydelse på udviklingen af Bo & Beskæftigelse på overordnet plan samt den fælles pædagogiske retning i boenhederne. Du skal desuden være med til at skabe samhørighed både i den enkelte enhed og i det store fællesskab.

Opgaverne som afdelingsleder er mange og forskelligartede, hvilket stiller krav om, at du er fleksibel og omstillingsparat. En af de første opgaver for dig som afdelingsleder bliver at stå i spidsen for én fælles tydelig retning båret af tankerne bag f.eks. low arousal og understøtte medarbejderne med daglig sparring og i nogle tilfælde hands on læring omkring pædagogik og forståelse af borgerne.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder, der har lyst og evner til at lede personalet på en empatisk og anerkendende måde, og som vil være med til at reflektere over og skabe nye perspektiver i den pædagogiske praksis.

Derudover forventer vi, at du besidder følgende faglige kompetencer:

 • Har pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan

Herudover vil det være et plus, hvis du har følgende erfaring:

 • Har erfaring med ledelse af boenheder og fingeren på pulsen i forhold til videreudvikling af boformer
 • Har erfaring med nærværende ledelse på to matrikler
 • Har erfaring med at igangsætte og lede forandrings- og kulturprocesser

Vi ønsker desuden, at du besidder følgende personlige kompetencer:

 • Bedriver praksisnær ledelse og er en naturlig del af hverdagen i boenhederne
 • Leder tillidsbaseret og giver medarbejderne mulighed for at udøve deres faglighed, men er også i stand til at træffe beslutninger og stå fast, når situationen kræver det
 • Er en god sparringspartner, som støtter, inspirerer og motiverer medarbejderne i deres personlige og faglige udvikling
 • Har fokus på at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø med plads til og respekt for forskelligheder
 • Har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer og optræder empatisk, lyttende og inddragende i dialogen og samarbejdet med andre
 • Er synlig, tilgængelig og nærværende over for medarbejdere, borgere og pårørende
 • Er visionær og nytænkende og evner at omsætte visioner og ideer til praksis
 • Udstråler positiv energi og er god til at understøtte medarbejdernes motivation

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune.

Stillingen som afdelingsleder er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. januar 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedsleder Michael Grangaard på telefon 2347 0622, afdelingsleder Mette Iversen Båge på telefon 2046 7622 eller afdelingsleder Teddy Carlsen på telefon 2135 3826.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er søndag den 15. november 2020. 

Første samtale forventes afholdt fredag den 20. november 2020 og anden samtale torsdag den 26. november 2020. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.