Afdelingsleder til ADHD og ASF i Center for Social Rehabilitering

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Er du frisk på en udfordrende og spændende lederstilling, hvor dine drømme om at gøre en forskel for borgere med ADHD og ASF kan blive til virkelighed? Ønsker du at præge udviklingen på området og har du stor viden om ADHD og autisme - så læs endelig videre! Så har vi nemlig jobbet til dig, da nuværende leder har fået nye ledelsesopgaver i en af vores andre afdelinger.
 

Om jobbet

I Center for Social Rehabilitering (CSR) søger vi en engageret og ambitiøs afdelingsleder, der har lyst til - og erfaring med - at udvikle vores § 85 område i forhold til borgere med funktionsnedsættelser indenfor ADHD og AFS. Du skal have bred viden om området og herunder også om de virksomme pædagogiske støtteforanstaltninger efter servicelovens § 85. Du skal have ledelseserfaring og samtidig er du velfunderet i forhold til borgernes udfordringer og de metodiske greb, der understøtter borgerne i at de udvikler deres potentialer, samt deres ønsker, håb og drømme for livet.
I jobbet er der mange spændende samarbejdspartnere internt såvel som eksternt, ligesom det også ligger i jobbet, at man som afdelingsleder deltager i de svære møder med borgere og pårørende.

Tiltrædelse 1. februar 2023 eller efter aftale.

Omfang af stillingen
ADHD og autisme afdelingen består af 20 velfunderede og dedikerede medarbejdere, der har stort engagement og høj faglighed og specialviden indenfor ADHD og ASF–området. Afdelingen oplever stor tilgang af borgere, der har brug for § 85 støtte, som gives i både individuelle og gruppebaserede forløb.

Som afdelingsleder får du det daglige ansvar for afdelingen, herunder udvikling af den faglige del af området, samt understøttelse af medarbejdernes trivsel. Du er dygtig til faglig sparring, dine øre er indstillet på at lytte og du er rammesættende og definerende for den retning, der skal være på området. Du vil desuden få ansvar for udvikling og implementering af de strategiske fokusområder, vi arbejder med i CSR, hvor vi er ”Sammen om livsmestring” og understøtter borgerne i deres mål for livet. Vi forventer, at du står for at igangsætte og koordinere udviklende aktiviteter og tiltag for såvel medarbejdere, afdelingen og ikke mindst i forhold til de metodiske greb, der arbejdes med på området.

I Center for Social Rehabilitering arbejder vi ud fra en recoveryorienteret tilgang og tager udgangspunkt i borgernes ønsker, håb og drømme for livet, ligesom vi også har fokus på at borgerne opretholder eller forbedrer deres personlige færdigheder og øger deres muligheder for livsmestring.
 

Vi forventer af dig:

 • har en relevant faglig uddannelse (pædagog, socialrådgiver eller lign.)
 • har ledererfaring og gerne en lederuddannelse
 • har solid erfaring med - og viden om - borgere med ADHD og autisme og du er dygtig til at forstå de problematikker, der følger af diagnoserne og du skal se de virksomme greb, der skal til for at skabe udvikling hos borgerne
 • jobbet kræver også af dig, at du er tydelig og kommunikerende, og samtidig at du er tillidsskabende og står fast, når det gynger og går stærkt
 • du er mester i at stille de åbne spørgsmål til medarbejdernes opgaveløsning, så nye perspektiver på egen praksis kommer i spil og en kontinuerlig udvikling sikres
 • du skal vægte borgerinddragelse højt, ligesom relationel koordinering og samarbejde med fremdrift i, er en kompetence hos dig
 • Du betragter faglighed, dokumentation, opfølgning, struktur og overblik som en naturlig del af egen/andres praksis og hvis du har viden og kendskab til velfærdsteknologi er det rigtig godt
 • har kørekort, da der ofte forekommer samarbejdsmøder mv. ude af huset
 • indgår i en lederbagvagtordning hver 7. uge
 

Vi tilbyder dig

Du bliver en del af en erfaren ledergruppe på 7 engagerede ledere, der arbejder fokuseret på at udvikle vores tilbud og indsatser, så de matcher de behov, der er hos vores borgere. Vi arbejder målrettet med at skabe relationer mellem borgerne og etablere fællesskaber, der rækker ud over de kommunale indsatser.

Vi arbejder aktivt med at omsætte visioner og strategier så det ses i det levede liv hos borgerne. Vores fælles arbejdsmiljø vægter vi højt, både i
ledergruppen og i hele CSR og vi vægter nærhed, humor, høj faglighed, samt gode og stærke relationer.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en afdelingslederstilling på 37 timer uden højeste arbejdstid og med tiltrædelse 1. februar 2023 eller efter aftale.
Afdelingslederen vil få sin faste base på Papirfabrikken, Gulkrog 1-3, Vejle.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.
 

Om os

CSR er en del af Social & Psykiatri, som organisatorisk er placeret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Der ca. 300 ansatte i centret. CSR er Vejle Kommunes tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.
 

Centrets hovedopgaver er:

 • at yde rehabiliterende støtte, hjælp, omsorg og genoptræning til borgere efter SEL §§ 82 og § 85. Støtten foregår som enten individuelle eller gruppebaserede tilbud og ydes dels borgernes hjem, i Sundhedshuset, centrets øvrige lokaler rundt i kommunen eller hvor medarbejderne aftaler at mødes med borgerne
 • at skabe meningsfulde aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, hvor borgerne kan henvende sig direkte og møde andre ligestillede
 • at opsøge og give hjælp og støtte til borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99
 • at tilbyde sundhedsscreening til alle borgere, der modtager et tilbud i centret
 • at løse mentoropgaver for Jobcentret
 • at ansætte medarbejdere i ledsagerordningen efter SEL § 97 og Hjælperordningen efter SEL § 94
 • at administrere/udbetale løn og plejevederlag, SEL §§ 118 & 119-120
 • at facilitere at borgerne etablerer relationer med netværk i frivilligt regi eller i form af Peer-støtte
Medarbejderne har primært en pædagogisk, socialfaglig eller en sundhedsuddannelse. Derudover er der administrative medarbejdere og et afdelingslederteam. Medarbejderne er specialiserede i teams inden for ADHD/autisme, erhvervet hjerneskadede, spiseforstyrrelser, opsøgende sygepleje, sindslidelse og udviklingshæmning.
 

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte centerleder Lotte Freudendahl Kjeldsen på tlf. 29 36 12 66. Du er også velkommen til at sende spørgsmål til stillingen på lofkj@vejle.dk
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 13. december 2022.
Vi forventer at afholde 1. samtale den 16. december 2022 og 2. samtale d. 20. december 2022.
 

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse i forbindelse med ansættelsen. Profilanalysen vil blive gennemført mellem 1. og 2. samtalerunde. Derudover kan der være cases til samtalerne.
 

Straffeattest

Vi indhenter straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsleder til ADHD og ASF i Center for Social Rehabilitering


Er du frisk på en udfordrende og spændende lederstilling, hvor dine drømme om at gøre en forskel for borgere med ADHD og ASF kan blive til virkelighed? Ønsker du at præge udviklingen på området og har du stor viden om ADHD og autisme - så læs endelig videre! Så har vi nemlig jobbet til dig, da nuværende leder har fået nye ledelsesopgaver i en af vores andre afdelinger.
 

Om jobbet

I Center for Social Rehabilitering (CSR) søger vi en engageret og ambitiøs afdelingsleder, der har lyst til - og erfaring med - at udvikle vores § 85 område i forhold til borgere med funktionsnedsættelser indenfor ADHD og AFS. Du skal have bred viden om området og herunder også om de virksomme pædagogiske støtteforanstaltninger efter servicelovens § 85. Du skal have ledelseserfaring og samtidig er du velfunderet i forhold til borgernes udfordringer og de metodiske greb, der understøtter borgerne i at de udvikler deres potentialer, samt deres ønsker, håb og drømme for livet.
I jobbet er der mange spændende samarbejdspartnere internt såvel som eksternt, ligesom det også ligger i jobbet, at man som afdelingsleder deltager i de svære møder med borgere og pårørende.

Tiltrædelse 1. februar 2023 eller efter aftale.

Omfang af stillingen
ADHD og autisme afdelingen består af 20 velfunderede og dedikerede medarbejdere, der har stort engagement og høj faglighed og specialviden indenfor ADHD og ASF–området. Afdelingen oplever stor tilgang af borgere, der har brug for § 85 støtte, som gives i både individuelle og gruppebaserede forløb.

Som afdelingsleder får du det daglige ansvar for afdelingen, herunder udvikling af den faglige del af området, samt understøttelse af medarbejdernes trivsel. Du er dygtig til faglig sparring, dine øre er indstillet på at lytte og du er rammesættende og definerende for den retning, der skal være på området. Du vil desuden få ansvar for udvikling og implementering af de strategiske fokusområder, vi arbejder med i CSR, hvor vi er ”Sammen om livsmestring” og understøtter borgerne i deres mål for livet. Vi forventer, at du står for at igangsætte og koordinere udviklende aktiviteter og tiltag for såvel medarbejdere, afdelingen og ikke mindst i forhold til de metodiske greb, der arbejdes med på området.

I Center for Social Rehabilitering arbejder vi ud fra en recoveryorienteret tilgang og tager udgangspunkt i borgernes ønsker, håb og drømme for livet, ligesom vi også har fokus på at borgerne opretholder eller forbedrer deres personlige færdigheder og øger deres muligheder for livsmestring.
 

Vi forventer af dig:

 • har en relevant faglig uddannelse (pædagog, socialrådgiver eller lign.)
 • har ledererfaring og gerne en lederuddannelse
 • har solid erfaring med - og viden om - borgere med ADHD og autisme og du er dygtig til at forstå de problematikker, der følger af diagnoserne og du skal se de virksomme greb, der skal til for at skabe udvikling hos borgerne
 • jobbet kræver også af dig, at du er tydelig og kommunikerende, og samtidig at du er tillidsskabende og står fast, når det gynger og går stærkt
 • du er mester i at stille de åbne spørgsmål til medarbejdernes opgaveløsning, så nye perspektiver på egen praksis kommer i spil og en kontinuerlig udvikling sikres
 • du skal vægte borgerinddragelse højt, ligesom relationel koordinering og samarbejde med fremdrift i, er en kompetence hos dig
 • Du betragter faglighed, dokumentation, opfølgning, struktur og overblik som en naturlig del af egen/andres praksis og hvis du har viden og kendskab til velfærdsteknologi er det rigtig godt
 • har kørekort, da der ofte forekommer samarbejdsmøder mv. ude af huset
 • indgår i en lederbagvagtordning hver 7. uge
 

Vi tilbyder dig

Du bliver en del af en erfaren ledergruppe på 7 engagerede ledere, der arbejder fokuseret på at udvikle vores tilbud og indsatser, så de matcher de behov, der er hos vores borgere. Vi arbejder målrettet med at skabe relationer mellem borgerne og etablere fællesskaber, der rækker ud over de kommunale indsatser.

Vi arbejder aktivt med at omsætte visioner og strategier så det ses i det levede liv hos borgerne. Vores fælles arbejdsmiljø vægter vi højt, både i
ledergruppen og i hele CSR og vi vægter nærhed, humor, høj faglighed, samt gode og stærke relationer.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en afdelingslederstilling på 37 timer uden højeste arbejdstid og med tiltrædelse 1. februar 2023 eller efter aftale.
Afdelingslederen vil få sin faste base på Papirfabrikken, Gulkrog 1-3, Vejle.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.
 

Om os

CSR er en del af Social & Psykiatri, som organisatorisk er placeret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Der ca. 300 ansatte i centret. CSR er Vejle Kommunes tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.
 

Centrets hovedopgaver er:

 • at yde rehabiliterende støtte, hjælp, omsorg og genoptræning til borgere efter SEL §§ 82 og § 85. Støtten foregår som enten individuelle eller gruppebaserede tilbud og ydes dels borgernes hjem, i Sundhedshuset, centrets øvrige lokaler rundt i kommunen eller hvor medarbejderne aftaler at mødes med borgerne
 • at skabe meningsfulde aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, hvor borgerne kan henvende sig direkte og møde andre ligestillede
 • at opsøge og give hjælp og støtte til borgere med særlige sociale problemer, herunder borgere som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, SEL § 99
 • at tilbyde sundhedsscreening til alle borgere, der modtager et tilbud i centret
 • at løse mentoropgaver for Jobcentret
 • at ansætte medarbejdere i ledsagerordningen efter SEL § 97 og Hjælperordningen efter SEL § 94
 • at administrere/udbetale løn og plejevederlag, SEL §§ 118 & 119-120
 • at facilitere at borgerne etablerer relationer med netværk i frivilligt regi eller i form af Peer-støtte
Medarbejderne har primært en pædagogisk, socialfaglig eller en sundhedsuddannelse. Derudover er der administrative medarbejdere og et afdelingslederteam. Medarbejderne er specialiserede i teams inden for ADHD/autisme, erhvervet hjerneskadede, spiseforstyrrelser, opsøgende sygepleje, sindslidelse og udviklingshæmning.
 

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte centerleder Lotte Freudendahl Kjeldsen på tlf. 29 36 12 66. Du er også velkommen til at sende spørgsmål til stillingen på lofkj@vejle.dk
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 13. december 2022.
Vi forventer at afholde 1. samtale den 16. december 2022 og 2. samtale d. 20. december 2022.
 

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse i forbindelse med ansættelsen. Profilanalysen vil blive gennemført mellem 1. og 2. samtalerunde. Derudover kan der være cases til samtalerne.
 

Straffeattest

Vi indhenter straffeattest.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.