Afdelingsleder til botilbud under Bo & Beskæftigelse

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en synlig, nærværende og inddragende afdelingsleder til Hjørnet, som kan stå i spidsen for driften af botilbuddet samt sikre fortsat udvikling af den faglige praksis i et tæt samarbejde med medarbejderne og det øvrige ledelsesteam i Bo & Beskæftigelse. Vi lægger vægt på, at vores nye afdelingsleder har faglig indsigt i og erfaring fra det specialiserede socialområde, er ambitiøs på områdets vegne samt brænder for at gøre en forskel for borgerne.

Bo & Beskæftigelse

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med handicap, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede. Bo & Beskæftigelse blev skabt ved en sammenlægning i 2017 og består af fem boenheder og et beskæftigelsestilbud. Med respekt for de enkelte enheders historie, traditioner og særkender arbejder vi målrettet med fortsat at styrke og udvikle samarbejdet på tværs i Bo & Beskæftigelse med afsæt i det fælles organisatoriske og faglige fundament.

Den fælles faglighed i Bo & Beskæftigelse bygger på en helheds- og empowermentorienteret socialpædagogisk tilgang, hvor fokus er på aktivt medborgerskab i læringsfællesskaber tilpasset den enkelte borger. I hverdagen betyder det, at borgeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte borgers ønsker, behov og muligheder.

I Bo & Beskæftigelse har vi et særligt fokus på samarbejdet med de pårørende, og vi deltager aktuelt i et fremfærdsprojekt med det formål at udvikle og styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt sikre en løbende forventningsafstemning.

Hjørnet

Hjørnet er et botilbud efter almenboliglovens §105 og servicelovens §107-108. Den socialpædagogiske støtte i botilbuddet ydes efter servicelovens §85. Formålet med tilbuddet er, at borgerne i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

Hjørnet har i alt 23 pladser, og aktuelt er der ingen ledige pladser. Hverdagen på Hjørnet er derfor travl, men med stort engagement og høj faglighed formår medarbejderne at skabe en hverdag for borgerne, hvor fællesskab, aktivitet, begejstring, oplevelser og samskabelse er i fokus. Medarbejdergruppen på Hjørnet er meget erfaren og stabil, og som arbejdsplads er Hjørnet kendetegnet ved at være åben og rummelig.

Stillingen

Som afdelingsleder for Hjørnet får du det daglige ledelsesansvar for ca. 40 medarbejdere, som brænder for at give borgerne de bedste betingelser for det gode liv. Medarbejderne har høje ambitioner på borgernes vegne, og med stor faglighed og indsigt arbejder de selvstændigt og ansvarligt med opgaverne i hverdagen.

Du får reference til virksomhedslederen, og du bliver en del af et ledelsesteam, som foruden dig består af virksomhedslederen og to andre afdelingsledere. I ledelsesteamet arbejder vi sammen og på tværs om den fortsatte udvikling af Bo & Beskæftigelse.

Som afdelingsleder i Odder Kommune bliver du en del af en lille organisation med korte beslutningsveje, og du får derfor mulighed for at komme helt tæt på beslutningerne og påvirke meningsdannelse, mål og retning. I Odder Kommune har vi et tæt samarbejde på tværs af kommunens områder og virksomheder, men vi giver også plads til forskellighed og egne løsninger. Endelig vil du opleve, at vi i Odder Kommune er en del af et stærkt lokalsamfund, som vi aktivt inddrager i de store beslutninger og gode løsninger, ligesom vi lægger vægt på et tæt samarbejde med borgere og pårørende.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder har du ansvaret for den daglige drift og ledelse af botilbuddet, og dine opgaver spænder vidt, lige fra strategiske udviklingsopgaver over faglige og administrative ledelsesopgaver til personaleledelse. Alle ledelsesopgaver løses i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Bo & Beskæftigelse og med administrativ understøttelse fra den fælles administration for det specialiserede socialområde.

Gennem en stærk faglig ledelse skal du sikre, at kerneopgaven forbliver i fokus, samt at medarbejderne oplever en sammenhæng mellem den pædagogiske tilgang og den daglige praksis. Du skal gennem en tydelig og inddragende personaleledelse skabe gode og retningsgivende rammer for medarbejderne, og sammen med det øvrige ledelsesteam skal du bidrage til den strategiske udvikling af den fælles pædagogiske retning på Hjørnet samt i Bo & Beskæftigelse. Endelig skal du være med til at skabe samhørighed både på Hjørnet og i det store fællesskab.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder, der har lyst og evner til at lede personalet på en empatisk og anerkendende måde, og som vil være med til at reflektere over og skabe nye perspektiver i den pædagogiske praksis.

Vi forventer, at du besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:
•    Har en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse
•    Har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan
•    Har erfaring fra det specialiserede socialområde og gerne erfaring med ledelse af boenheder
•    Har sundhedsfaglig viden og erfaring med håndtering af sundhedsfaglige udfordringer
•    Er metodisk stærk og har erfaring med at bringe fagligheder i spil

Desuden ønsker vi, at du besidder følgende personlige kompetencer:
•    Bedriver ledelse tæt på kerneopgaven og er en naturlig del af hverdagen i boenhederne
•    Leder tillidsbaseret og giver medarbejderne mulighed for på et fælles grundlag at udøve deres faglighed, men er også i stand til at træffe beslutninger og stå fast, når situationen kræver det
•    Er en god sparringspartner, som støtter, inspirerer og motiverer medarbejderne i deres personlige og faglige udvikling
•    Har fokus på at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø med plads til og respekt for forskelligheder
•    Har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer og optræder empatisk, lyttende og inddragende i dialogen og samarbejdet med andre
•    Er synlig, tilgængelig og nærværende over for medarbejdere, borgere og pårørende
•    Udstråler positiv energi og er god til at understøtte medarbejdernes motivation

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelsesgrundlag sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. I Odder Kommune har vi defineret fire forskellige lederroller, og stillingen som afdelingsleder er defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere i Odder Kommune uanset lederrolle er beskrevet i lederprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2022. Lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation med afsæt i dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte social- og borgerservicechef Britta Kempel på telefon 20905347.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske ved upload af ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 2. februar 2022.

Vi forventer at afholde første samtale tirsdag den 8. februar 2022 og anden samtale mandag den 21. februar 2022. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsleder til botilbud under Bo & Beskæftigelse

Vi søger en synlig, nærværende og inddragende afdelingsleder til Hjørnet, som kan stå i spidsen for driften af botilbuddet samt sikre fortsat udvikling af den faglige praksis i et tæt samarbejde med medarbejderne og det øvrige ledelsesteam i Bo & Beskæftigelse. Vi lægger vægt på, at vores nye afdelingsleder har faglig indsigt i og erfaring fra det specialiserede socialområde, er ambitiøs på områdets vegne samt brænder for at gøre en forskel for borgerne.

Bo & Beskæftigelse

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med handicap, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede. Bo & Beskæftigelse blev skabt ved en sammenlægning i 2017 og består af fem boenheder og et beskæftigelsestilbud. Med respekt for de enkelte enheders historie, traditioner og særkender arbejder vi målrettet med fortsat at styrke og udvikle samarbejdet på tværs i Bo & Beskæftigelse med afsæt i det fælles organisatoriske og faglige fundament.

Den fælles faglighed i Bo & Beskæftigelse bygger på en helheds- og empowermentorienteret socialpædagogisk tilgang, hvor fokus er på aktivt medborgerskab i læringsfællesskaber tilpasset den enkelte borger. I hverdagen betyder det, at borgeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte borgers ønsker, behov og muligheder.

I Bo & Beskæftigelse har vi et særligt fokus på samarbejdet med de pårørende, og vi deltager aktuelt i et fremfærdsprojekt med det formål at udvikle og styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt sikre en løbende forventningsafstemning.

Hjørnet

Hjørnet er et botilbud efter almenboliglovens §105 og servicelovens §107-108. Den socialpædagogiske støtte i botilbuddet ydes efter servicelovens §85. Formålet med tilbuddet er, at borgerne i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt hverdagsliv i egen bolig som muligt.

Hjørnet har i alt 23 pladser, og aktuelt er der ingen ledige pladser. Hverdagen på Hjørnet er derfor travl, men med stort engagement og høj faglighed formår medarbejderne at skabe en hverdag for borgerne, hvor fællesskab, aktivitet, begejstring, oplevelser og samskabelse er i fokus. Medarbejdergruppen på Hjørnet er meget erfaren og stabil, og som arbejdsplads er Hjørnet kendetegnet ved at være åben og rummelig.

Stillingen

Som afdelingsleder for Hjørnet får du det daglige ledelsesansvar for ca. 40 medarbejdere, som brænder for at give borgerne de bedste betingelser for det gode liv. Medarbejderne har høje ambitioner på borgernes vegne, og med stor faglighed og indsigt arbejder de selvstændigt og ansvarligt med opgaverne i hverdagen.

Du får reference til virksomhedslederen, og du bliver en del af et ledelsesteam, som foruden dig består af virksomhedslederen og to andre afdelingsledere. I ledelsesteamet arbejder vi sammen og på tværs om den fortsatte udvikling af Bo & Beskæftigelse.

Som afdelingsleder i Odder Kommune bliver du en del af en lille organisation med korte beslutningsveje, og du får derfor mulighed for at komme helt tæt på beslutningerne og påvirke meningsdannelse, mål og retning. I Odder Kommune har vi et tæt samarbejde på tværs af kommunens områder og virksomheder, men vi giver også plads til forskellighed og egne løsninger. Endelig vil du opleve, at vi i Odder Kommune er en del af et stærkt lokalsamfund, som vi aktivt inddrager i de store beslutninger og gode løsninger, ligesom vi lægger vægt på et tæt samarbejde med borgere og pårørende.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder har du ansvaret for den daglige drift og ledelse af botilbuddet, og dine opgaver spænder vidt, lige fra strategiske udviklingsopgaver over faglige og administrative ledelsesopgaver til personaleledelse. Alle ledelsesopgaver løses i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Bo & Beskæftigelse og med administrativ understøttelse fra den fælles administration for det specialiserede socialområde.

Gennem en stærk faglig ledelse skal du sikre, at kerneopgaven forbliver i fokus, samt at medarbejderne oplever en sammenhæng mellem den pædagogiske tilgang og den daglige praksis. Du skal gennem en tydelig og inddragende personaleledelse skabe gode og retningsgivende rammer for medarbejderne, og sammen med det øvrige ledelsesteam skal du bidrage til den strategiske udvikling af den fælles pædagogiske retning på Hjørnet samt i Bo & Beskæftigelse. Endelig skal du være med til at skabe samhørighed både på Hjørnet og i det store fællesskab.

Din profil

Vi søger en afdelingsleder, der har lyst og evner til at lede personalet på en empatisk og anerkendende måde, og som vil være med til at reflektere over og skabe nye perspektiver i den pædagogiske praksis.

Vi forventer, at du besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:
•    Har en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse
•    Har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan
•    Har erfaring fra det specialiserede socialområde og gerne erfaring med ledelse af boenheder
•    Har sundhedsfaglig viden og erfaring med håndtering af sundhedsfaglige udfordringer
•    Er metodisk stærk og har erfaring med at bringe fagligheder i spil

Desuden ønsker vi, at du besidder følgende personlige kompetencer:
•    Bedriver ledelse tæt på kerneopgaven og er en naturlig del af hverdagen i boenhederne
•    Leder tillidsbaseret og giver medarbejderne mulighed for på et fælles grundlag at udøve deres faglighed, men er også i stand til at træffe beslutninger og stå fast, når situationen kræver det
•    Er en god sparringspartner, som støtter, inspirerer og motiverer medarbejderne i deres personlige og faglige udvikling
•    Har fokus på at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø med plads til og respekt for forskelligheder
•    Har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer og optræder empatisk, lyttende og inddragende i dialogen og samarbejdet med andre
•    Er synlig, tilgængelig og nærværende over for medarbejdere, borgere og pårørende
•    Udstråler positiv energi og er god til at understøtte medarbejdernes motivation

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelsesgrundlag sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. I Odder Kommune har vi defineret fire forskellige lederroller, og stillingen som afdelingsleder er defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere i Odder Kommune uanset lederrolle er beskrevet i lederprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2022. Lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation med afsæt i dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte social- og borgerservicechef Britta Kempel på telefon 20905347.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske ved upload af ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 2. februar 2022.

Vi forventer at afholde første samtale tirsdag den 8. februar 2022 og anden samtale mandag den 21. februar 2022. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.