Afdelingsleder til driftsafdelingen Vej, Park og Anlæg

Er du en engageret leder, der både kan have en god dialog med driftsafdelingens interessenter, holde fokus på driften og samtidig kan motivere driftsledere og medarbejdere?

Vi søger en engageret afdelingsleder på fuld tid til vores driftsafdeling Vej, Park og Anlæg (VPA) som er organiseret under Center for Ejendomme og Drift (ED) i Bornholms Regionskommune (BRK).

VPA er organiseret efter en styreform med selvstyrende sjak og efter ledelsesprincipperne ”Ledelse i fællesskab”. Driftsafdelingen er opdelt i en enhed med driftsplanlæggere hvor driftsbudgettet er forankret samt udførende driftsenheder som er styret efter principperne for 0-sums styring. Driftsafdelingen VPA planlægger og udfører anlægs og driftsmæssige opgaver på vejområdet, grønne områder og skove. Der ud over ligger BRK’s bilflådestyring samt maskinværksted i driftsafdelingen.

Det vil være en fordel med et stort ledelsesmæssigt kendskab til driftsområdet generelt.

Der vil være direkte ledelse af fem driftsledere med hver deres driftsmæssige ansvar samt en driftsorganisation med ca. 100 kompetente medarbejdere.

Det er afdelingslederens opgave, at se driftsafdelingens daglige drift i et analytisk og strategisk perspektiv med henblik på konstant at videreudvikle driftsafdelingen.

Du skal være i stand til at håndtere driftsafdelingen VPAs rolle i det store fællesskab (koncernen BRK), tage medansvar for helhedstænkningen og respektere, at koncerninteresser går forud for virksomhedsinteresser.

Du skal gerne have erfaring med eller evner til, at kunne udarbejde sagsfremstillinger og beslutningsoplæg til politiske udvalg og kommunalbestyrelse.

Det er afgørende i afdelingslederens rolle, at have evnen til at sikre, at der i en politisk styret organisation arbejdes og styres ud fra de for driftsområdets gældende love og regler

Du er som afdelingsleder ansvarlig for overholdelse af alle kendte deadlines for afdelingen VPA. Her kan bl.a. nævnes politisk dagsordensproduktion, prisfastsættelser, udbud, kontraktforlængelser, økonomiopfølgning, afrapporteringer og indkaldelser til afdelings-MED m.m.

Vigtige personlige egenskaber er:

 • at du ledelsesmæssig har en ledelsestilgang der er tillidsbasseret, og har modet til at uddelegere og involvere ledere og medarbejdere i nødvendigt omfang.
 • at du kan vise vejen, synliggøre driftsafdelingens mål og motivere sine omgivelser til at nå målene.
 • at du kan bevare overblikket samt i andre situationer sætte fokus på detaljer, men samtidig har blik for udviklingsmuligheder.
 • at du er i besiddelse af en god humor.
 • Øvrige kompetencer og opgaver generelt til stillingen:

 • Relevant videregående uddannelse i forhold til stillingen.
 • Stillingen forudsætter relevant erfaring med udbud af offentlige drifts- og anlægsopgaver.
 • Er tryg ved, at kunne agere i en politisk styret organisation.
 • Har flair for planlægning.
 • Er tryg og vant til at skulle træffe de nødvendige beslutninger.
 • Har gode evner for skriftlig og mundtligt formidling, op- og nedad i en organisation.
 • Skal kunne fremstå synlig og samlende for hele driftsafdelingen VPA.
 • Har betydelig ledelsesmæssig erfaring i styring og ledelse, gerne med generel viden om eller direkte ledelsesmæssig erfaring inden for drifts- og anlægsområdet.
 • Har et godt overblik for udviklingen i området med henblik på en løbende fremtidssikring af organisationen.
 • Relevant ledelsesuddannelse på f.eks. diplomleder niveau.
 • Har forudsætninger for den økonomiske del af ledelsesopgaven – formår at skabe sig overblik over økonomien, og at bidrage aktivt i udviklingen af de økonomiske styringsredskaber. Herunder at se opgaver og økonomi i sammenhæng samt bidrage i den årlige budgetmæssige proces i BRK.
 • Tværgående samarbejde med den øvrige del af Center for Ejendomme og drift, Center for Natur Miljø og Fritid, samt Planområdet under Center for Regional udvikling IT og Sekretariat.
 • Vi kan tilbyde dig:

 • En spændende, kreativ og engageret arbejdsplads med mange forskellige daglige udfordringer.
 • Et job hvor du, sammen med de øvrige kolleger i afdelingen, har store muligheder for selv at præge opgaverne,
 • En høj grad af uddelegering af ansvar samt en god og uformel omgangstone.
 • Dygtige og engagerede kolleger, der sætter trivsel på arbejdspladsen højt.
 • God mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Vi ser derfor gerne, at du inden for driftsområdet generelt har en stærk strategisk og analytisk tilgang samt erfaring med planlægning og overordnet ledelsesstyring heraf.
 • Du kan læse mere om afdelingen og BRK på hjemmesiden .

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Årslønnen vil være på forventet niveau ca. 600.000 kr, hertil kommer pension.

  Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.

  Ansættelsen er pr. 01-01-2021.

  Praktisk information
  Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 30-11-2020. 

  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 08.12.2020


  Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

  Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

  Mere af samme slags?

  Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
  Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

  Mere af samme slags?

  Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
  Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.