Afdelingsleder til Løsning Skoles specialafdeling

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Om jobbet

Har du ledelseserfaring, og har du arbejdet med elever med særlige behov i en folkeskole-kontekst, så læs med her.

På Løsning Skole har vi en fælleskommunal specialafdeling for børn med opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi er en specialafdeling, der ligger sammen med en almenskole, og vi dækker pt. 0. - 9. klassetrin. I dette skoleår har vi indskrevet 65 elever i afdelingen.

Som afdelingsleder for specialafdelingen er du tæt på elever, medarbejdere og forældre, og du samarbejder tæt med afdelingens koordinator, PPR, m.fl. om det pædagogiske arbejde med de enkelte elever.

Vi søger en ny afdelingsleder, der er pædagogisk velfunderet, har lyst til og forudsætninger for at løse de administrative opgaver, og som har ledelseserfaring.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid, med tiltrædelse den 1. december 2021.

Din profil

Vi forventer at du:

 • Er uddannet lærer og har erfaring med elever med særlige behov fra en folkeskole eller specialskole.
 • Har ledererfaring og gerne en lederuddannelse.
 • Er dialogbaseret og ambitiøs, og møder medarbejdere, samarbejdspartnere og ledere med tillid og høje forventninger.
 • Formår at motivere og sætte retning for det pædagogiske arbejde.
 • Går konstruktivt ind i det tværprofessionelle samarbejde omkring eleverne og deres familier.
 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og følge ting til dørs. Samtidig skal du være indstillet på, at vi i ledelsesteamet sparrer åbent med hinanden, tager fælles beslutninger, og arbejder for fælles retning for skolen og et styrket samarbejde på tværs af skolens afdelinger.
 • Ser potentialet i at have specialpædagogisk og almendidaktisk viden og erfaring på samme matrikel, og vil sammen med ledelsesteamet arbejde for, at det fortsat er med til at holde et højt pædagogisk niveau på hele skolen.
 • Sætter pris på at være en del af et fællesskab, hvor vi møder hinanden i en uformel omgangsform, og hvor der både er højt til loftet, plads til skæve indslag, og et godt grin.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder dig:

Et spændende arbejde på en god arbejdsplads, hvor to dage ikke er ens. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være;

 • Pædagogisk ledelse og udvikling af specialafdelingen, herunder sparring med lærere og pædagoger.
 • Personaleledelse af lærere og pædagoger i specialafdelingen.
 • Skemalægning og administrative opgaver ifm. lærere og pædagogers arbejdsopgaver og arbejdstid.
 • Visitation, indskrivning af elever og sparring omkring segregerede elever.
 • Samarbejde med PPR, familieafdelingen, kørselskontoret, BUA, kommunale aflastnings- og døgninstitutioner m.fl.
 • Samarbejde med forældrene.
 • Vikardækning i Specialafdelingen.

Derfor skal du vælge os:

 • Du bliver nærmeste leder for et hold fagligt dygtige og engagerede lærere og pædagoger.
 • Du kommer til at indgå i et forholdsvist nyt ledelsesteam, hvor vi med afsæt i en stærk faglighed og høje ambitioner tager et fælles ansvar for hele skolen. Ud over dig består ledelsesteamet af skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder, afdelingsleder for 7. - 9. klassetrin og afdelingsleder for Korning.
 • Du kommer til at indgå i ledernetværket for specialafdelingsledere i Hedensted Kommune.
 • Du har en koordinator i Specialafdelingen, som du samarbejder med om praktiske forhold, koordinering og udvikling.
 • Fra dette skoleår har vi fået en udkørende funktion, som vi på sigt forventer kan føre til etablering af en videnscenterfunktion. Dette får du mulighed for at være med til at udvikle og opbygge.
 • Fra dette skoleår er Løsning Skole med i projekt Play@heart, og i løbet af efteråret ombygges vores pædagogiske læringscenter til et makerspace, der giver helt nye muligheder for kreativ og eksperimenterende læring.

Som ansat i Hedensted Kommune får du adgang til en attraktiv sundhedsordning.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. december 2021.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at besøge skolen for at se, hvem vi er, og vurdere, om vi kan være det rette match for hinanden. Send en mail til Wickie.Jorgensen@hedensted.dk eller Jesper.L.Karkov@hedensted.dk, så finder vi et tidspunkt, der passer.

Har du spørgsmål til skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Wickie Jørgensen på tlf. 2490 4820 eller afdelingsleder Jesper Karkov på tlf. 6160 9976.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med vedhæftet cv, relevante eksamensbeviser og udtalelser senest tirsdag den 12. oktober 2021. Vi holder ansættelsessamtaler mandag og onsdag i uge 43.

Om os

På Løsning Skole har vi 440 elever på 0. - 9. årgang, heraf 65 elever i skolens specialafdeling og 30 elever i Korning, der er en selvstændig matrikel. Vi modtager elever fra Løsning og Korning skoledistrikter og udskolingselever fra vores fødeskoler i Ølsted og Øster Snede.

Kerneopgaven for læringsområdet i Hedensted Kommune er "sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker". På Løsning Skole er vi særlig optaget af at skabe bevægelse for hver enkelt elev, dvs. at vi ser efter udvikling og progression i den enkelte elevs læring og trivsel, og går professionelt til opgaven med at gøre en positiv forskel for alle vores elever. Som profilskole for innovation og entreprenørskab, og med en stor fælleskommunal specialafdeling, er vi derudover især optaget af at fremme kompetencer, der knytter sig til livsduelighed og fremtidens samfund.

Vi kendetegnes ved at have en stærk samarbejdskultur, hvor vi både udvikler os fagligt og menneskeligt. Vi samarbejder professionelt med fokus på at kvalificere opgaveløsningen, og vi udgør tilsammen et robust fællesskab, hvor vi sammen tager ansvar for at alle lykkes.

Som profilskole for innovation og entreprenørskab arbejder vi målrettet for at styrke elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovation og iværksætteri. Fra 2021/22 er vi en del af projekt Play@heart, der sammen med 11 andre skoler i Danmark får mulighed for at arbejde eksperimenterende med børns legende tilgange til teknologi. I den forbindelse vil der i den kommende tid blive etableret et PlayLab på skolen, samt et makerspace i sammenhæng med skolens pædagogiske læringscenter. Med de tiltag vil vi styrke elevernes mod på livet og lyst til at lære, så de tør prøve sig frem, og ikke betragter fejl som en fiasko, men som noget, der inviterer til læring. Dette hjælpes på vej af undervisning - mange måder at lære på, hvor eleverne oplever mulighed for at være aktive og involverede i undervisningen.

Vi er en værdibaseret skole, der leder efter værdierne respekt, engagement og trivsel, i daglig tale kaldet RET. Vi vægter både det lille og det store fællesskab højt, og fælles RET-dage, innovationsdag, naturfagsuge, motionsdag mm. er en væsentlig del af skolens DNA.

Løsning Skole ligger i Hedensted Kommune, der er en vækstorienteret landkommune, med fokus på forankring i de enkelte lokalsamfund. Vi vægter dialogen og det lokale initiativ højt. I Hedensted Kommune er borgerne derfor tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsleder til Løsning Skoles specialafdeling

Om jobbet

Har du ledelseserfaring, og har du arbejdet med elever med særlige behov i en folkeskole-kontekst, så læs med her.

På Løsning Skole har vi en fælleskommunal specialafdeling for børn med opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi er en specialafdeling, der ligger sammen med en almenskole, og vi dækker pt. 0. - 9. klassetrin. I dette skoleår har vi indskrevet 65 elever i afdelingen.

Som afdelingsleder for specialafdelingen er du tæt på elever, medarbejdere og forældre, og du samarbejder tæt med afdelingens koordinator, PPR, m.fl. om det pædagogiske arbejde med de enkelte elever.

Vi søger en ny afdelingsleder, der er pædagogisk velfunderet, har lyst til og forudsætninger for at løse de administrative opgaver, og som har ledelseserfaring.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid, med tiltrædelse den 1. december 2021.

Din profil

Vi forventer at du:

 • Er uddannet lærer og har erfaring med elever med særlige behov fra en folkeskole eller specialskole.
 • Har ledererfaring og gerne en lederuddannelse.
 • Er dialogbaseret og ambitiøs, og møder medarbejdere, samarbejdspartnere og ledere med tillid og høje forventninger.
 • Formår at motivere og sætte retning for det pædagogiske arbejde.
 • Går konstruktivt ind i det tværprofessionelle samarbejde omkring eleverne og deres familier.
 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og følge ting til dørs. Samtidig skal du være indstillet på, at vi i ledelsesteamet sparrer åbent med hinanden, tager fælles beslutninger, og arbejder for fælles retning for skolen og et styrket samarbejde på tværs af skolens afdelinger.
 • Ser potentialet i at have specialpædagogisk og almendidaktisk viden og erfaring på samme matrikel, og vil sammen med ledelsesteamet arbejde for, at det fortsat er med til at holde et højt pædagogisk niveau på hele skolen.
 • Sætter pris på at være en del af et fællesskab, hvor vi møder hinanden i en uformel omgangsform, og hvor der både er højt til loftet, plads til skæve indslag, og et godt grin.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder dig:

Et spændende arbejde på en god arbejdsplads, hvor to dage ikke er ens. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være;

 • Pædagogisk ledelse og udvikling af specialafdelingen, herunder sparring med lærere og pædagoger.
 • Personaleledelse af lærere og pædagoger i specialafdelingen.
 • Skemalægning og administrative opgaver ifm. lærere og pædagogers arbejdsopgaver og arbejdstid.
 • Visitation, indskrivning af elever og sparring omkring segregerede elever.
 • Samarbejde med PPR, familieafdelingen, kørselskontoret, BUA, kommunale aflastnings- og døgninstitutioner m.fl.
 • Samarbejde med forældrene.
 • Vikardækning i Specialafdelingen.

Derfor skal du vælge os:

 • Du bliver nærmeste leder for et hold fagligt dygtige og engagerede lærere og pædagoger.
 • Du kommer til at indgå i et forholdsvist nyt ledelsesteam, hvor vi med afsæt i en stærk faglighed og høje ambitioner tager et fælles ansvar for hele skolen. Ud over dig består ledelsesteamet af skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder, afdelingsleder for 7. - 9. klassetrin og afdelingsleder for Korning.
 • Du kommer til at indgå i ledernetværket for specialafdelingsledere i Hedensted Kommune.
 • Du har en koordinator i Specialafdelingen, som du samarbejder med om praktiske forhold, koordinering og udvikling.
 • Fra dette skoleår har vi fået en udkørende funktion, som vi på sigt forventer kan føre til etablering af en videnscenterfunktion. Dette får du mulighed for at være med til at udvikle og opbygge.
 • Fra dette skoleår er Løsning Skole med i projekt Play@heart, og i løbet af efteråret ombygges vores pædagogiske læringscenter til et makerspace, der giver helt nye muligheder for kreativ og eksperimenterende læring.

Som ansat i Hedensted Kommune får du adgang til en attraktiv sundhedsordning.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. december 2021.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at besøge skolen for at se, hvem vi er, og vurdere, om vi kan være det rette match for hinanden. Send en mail til Wickie.Jorgensen@hedensted.dk eller Jesper.L.Karkov@hedensted.dk, så finder vi et tidspunkt, der passer.

Har du spørgsmål til skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Wickie Jørgensen på tlf. 2490 4820 eller afdelingsleder Jesper Karkov på tlf. 6160 9976.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med vedhæftet cv, relevante eksamensbeviser og udtalelser senest tirsdag den 12. oktober 2021. Vi holder ansættelsessamtaler mandag og onsdag i uge 43.

Om os

På Løsning Skole har vi 440 elever på 0. - 9. årgang, heraf 65 elever i skolens specialafdeling og 30 elever i Korning, der er en selvstændig matrikel. Vi modtager elever fra Løsning og Korning skoledistrikter og udskolingselever fra vores fødeskoler i Ølsted og Øster Snede.

Kerneopgaven for læringsområdet i Hedensted Kommune er "sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker". På Løsning Skole er vi særlig optaget af at skabe bevægelse for hver enkelt elev, dvs. at vi ser efter udvikling og progression i den enkelte elevs læring og trivsel, og går professionelt til opgaven med at gøre en positiv forskel for alle vores elever. Som profilskole for innovation og entreprenørskab, og med en stor fælleskommunal specialafdeling, er vi derudover især optaget af at fremme kompetencer, der knytter sig til livsduelighed og fremtidens samfund.

Vi kendetegnes ved at have en stærk samarbejdskultur, hvor vi både udvikler os fagligt og menneskeligt. Vi samarbejder professionelt med fokus på at kvalificere opgaveløsningen, og vi udgør tilsammen et robust fællesskab, hvor vi sammen tager ansvar for at alle lykkes.

Som profilskole for innovation og entreprenørskab arbejder vi målrettet for at styrke elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovation og iværksætteri. Fra 2021/22 er vi en del af projekt Play@heart, der sammen med 11 andre skoler i Danmark får mulighed for at arbejde eksperimenterende med børns legende tilgange til teknologi. I den forbindelse vil der i den kommende tid blive etableret et PlayLab på skolen, samt et makerspace i sammenhæng med skolens pædagogiske læringscenter. Med de tiltag vil vi styrke elevernes mod på livet og lyst til at lære, så de tør prøve sig frem, og ikke betragter fejl som en fiasko, men som noget, der inviterer til læring. Dette hjælpes på vej af undervisning - mange måder at lære på, hvor eleverne oplever mulighed for at være aktive og involverede i undervisningen.

Vi er en værdibaseret skole, der leder efter værdierne respekt, engagement og trivsel, i daglig tale kaldet RET. Vi vægter både det lille og det store fællesskab højt, og fælles RET-dage, innovationsdag, naturfagsuge, motionsdag mm. er en væsentlig del af skolens DNA.

Løsning Skole ligger i Hedensted Kommune, der er en vækstorienteret landkommune, med fokus på forankring i de enkelte lokalsamfund. Vi vægter dialogen og det lokale initiativ højt. I Hedensted Kommune er borgerne derfor tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.