Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til myndighedsafdelingen for borgere med nedsat funktionsevne i Furesø

I Center for Børn og Voksne i Furesø Kommune søger vi en udviklingsorienteret og inddragende afdelingsleder med økonomisk overblik til at stå i spidsen for afdelingen ’Borgere med nedsat funktionsevne’.

Som vores nye afdelingsleder drives du af at gøre en forskel for voksne med psykiske vanskeligheder og mennesker med handicap, og du har samtidigt et knivskarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus på recovery og (re)habilitering med afsæt i borgernes ønsker, drømme og håb om fremtiden. For børnenes vedkommende deler du vores værdier om at indsatsen skal understøtte barnet og familiens egne ressourcer, og at barnet, i så stor udstrækning som muligt, skal bevare tilknytningen til almen- og nærområdet.

Vi arbejder for bæredygtige løsninger, så borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt.
Vores mål er, at borgerne skal kunne mestre deres eget liv. At de bliver selvhjulpne, og at det sker gennem forløb, hvor de bliver set, lyttet til, inddraget og respekteret. Derfor ønsker vi os en leder, der naturligt arbejder for at understøtte borgernes ressourcer og for hvem netværksinddragelse, rehabilitering og progression er en naturlig del af myndighedsopgaven.

Din rolle som afdelingsleder
Som afdelingsleder får du et spændende job, hvor du både har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar. Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger. Vi har derfor et stort fokus på, at du bidrager med et helhedssyn på opgaveløsningen både i og udenfor centeret. En vigtig samarbejdspartner er vores udførerområde, ikke mindst afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere. Dine lederkollegaer på det udsatte børneområde, Visitationen, Jobcentret, ”Sammenhængende borgerforløb”, Center for Dagtilbud og Skoler og behandlingspsykiatrien er andre vigtige aktører i dit arbejde.

Du bliver leder for en afdeling med 33 dygtige, erfarne og engagerede medarbejdere. Din nye afdeling består af følgende grupper og teams: fronten, voksenhandicap, voksenpsykiatri, børnehandicap, teambolig og økonomiteamet. To koordinatorer på hhv. børne- og voksenområdet hjælper dig med den faglige ledelse.

Aktuelle opgaver, der venter på dig

 • Implementering af VUM 2.0
 • Revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde
 • Forankring af det inddragende netværksmøde på børnehandicapområdet
 • Forankring af Udredningsværktøjet som metode på børnehandicapområdet.

Dine erfaringer og kompetencer
Du skal have lyst til at bygge videre på det gode fundament, som vi allerede står på. Vi ser helst, at du allerede har erfaring med personaleledelse, men hvis du er en ambitiøs og erfaren rådgiver eller koordinator med stor faglig viden fra området, kan dette også være dit første lederjob. Du står stærkt i din faglighed, så du kan sikre en stabil daglig drift på et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.
Du er en tilgængelig og tæt faglig sparringspartner for medarbejderne. Du evner at understøtte det tværfaglige samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere omkring både voksne borgere, børn og deres familier.

I Furesø Kommune tror vi på, at gode relationer og kommunikation er afsæt for et godt samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Vi ved også, at det kan være afgørende for at skabe gode sammenhængende, helhedsorienterede indsatser. Som afdelingsleder evner du at udleve denne tilgang i din ledelsespraksis.
Din ledelsesstil er inddragende, nysgerrig og tydelig, så du på den måde, får det bedste ud af dine medarbejdere. Samtidig er det naturligt for dig at sætte retning, at arbejde struktureret samt have et vedholdende blik på en sikker faglig og økonomisk drift og styring.

Vi lægger også vægt på
 • At du har en uddannelse som socialrådgiver/socialformidler med en solid og bred erfaring med Lov om Social Service, meget gerne med praksiserfaring fra myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde eller fra børnehandicapområdet.
 • At du allerede har eller er parat til at påbegynde en diplomuddannelse i ledelse.
 • At du har erfaring med drift og styring, herunder forvaltning af eget budget.
 • At du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du kan "oversætte" selv svære problemstillinger på en let og tilgængelig måde.
 • At du bidrager til trivsel og arbejdsglæde i afdelingen.
 • At du, i samarbejde med områdelederen, evner at udvikle og implementere strategier og nye faglige initiativer såvel tværgående som i egen afdeling.
 • At du kan lede både op, ned og til siden og udøve begrundet ledelse i en kontekst med forskelligrettede krav.

Det er en stor fordel, hvis du har erfaringer med NEXUS, ICS/DUBU og det inddragende netværksmøde.
Du vil blive budt velkommen af engagerede, ambitiøse og fagligt dygtige ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som glæder sig til samarbejdet. Vi er arbejdsomme og har en respektfuld omgangstone – hvor vi har let til smil og humor.

Center for Børn og Voksne
Borgere med nedsat funktionsevne er del af Center for Børn og Voksne med godt 300 medarbejdere, 10 afdelingsledere, 3 områdeledere og en centerchef.

Du bliver organiseret under området for Myndighed for børn og voksne, og du refererer til områdelederen. Området består af tre afdelinger med hver sin afdelingsleder: Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser, Foranstaltning for børn og unge samt Borgere med nedsat funktionsevne. Du bliver en del af en ny ledergruppe, hvor du får mulighed for at medskabe og præge det faglige ledelsesfællesskab.

Der er ansøgningsfrist d. 22. september 2020
Vi holder 1. samtale d. 24. september og 2. samtale d. 28. september. Til 2. samtalen vil du blive præsenteret for en case. Ansættelse pr. 1. november 2020

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere om forudsætningerne for vores arbejde i handicappolitikken og byrådets arbejdsprogram ”Fælles fremgang for Furesø” på www.furesoe.dk
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Margit Wendelboe Petersen på 7216 5690


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.