Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til Skolen på Islands Brygge

Genopslag

Fremtidens skole for nutidens børn.


Vi søger en udviklingsorienteret og driftssikker afdelingsleder til vores basisskoleafdeling for 0. til 5. klassetrin. Basisskolen står i de kommende år overfor en spændende udviklings- og ombygningsproces, som tager udgangspunkt i vores pædagogiske program med vægt på et tæt samarbejde mellem skole og fritid og en undervisning baseret på tværfaglighed og elevinddragelse.

Omdrejningspunktet for skolen er vores grundværdier fællesskab, mestring og glæde, tillid og respekt. Vi arbejder ud fra et positivt og anerkendende menneskesyn, som giver alle mulighed for deltagelse og aktiv handlen. Vi organiserer vores arbejde i en model for teamorganisering, hvor vi samarbejder i en lodret struktur hen over 3 skoleår, så der dannes grundlag for børnenes indbyrdes læring og venskaber på tværs af aldersgrupperne. I teamet samarbejder lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes dag og progression i skoleforløbet.

Vi tog i sidste skoleår hul på den fleksible planlægning i teamene, så skemaerne danner grundlag for helhed i undervisningen, temabaserede forløb og høj faglig kvalitet.

Basisskolen har både nu og på sigt til huse på den nuværende skole, mens udskolingen fra august 2021 flytter til en nybygget afdeling. Basisskolen bliver ombygget med nye faglokaler, madskole og dobbelt funktion i basislokalerne.

Stillings- og personprofil
Du er på udkig efter nye udfordringer i dit ledelsesarbejde og er ambitiøs på både elevernes, skolens og egne vegne. Du står på et solidt pædagogisk fundament og har også kompetencer og interesse indenfor de pædagogisk administrative områder på en skole. Du får som afdelingsleder mulighed for at varetage mange forskelligartede ledelsesopgaver i en selvstændig ramme og med tæt sparring i det øvrige ledelsesteam.

Dine faglige styrker ligger indenfor læringsledelse, personaleledelse og de pædagogisk/administrative opgaver i forbindelse med fleksibel planlægning og skoleårets planlægning. Du har øje for at understøtte personalets rammer for samarbejde og udvikling, så vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Du er god til at involvere personalet i afdelingens udvikling, og du sætter tydeligt retning for arbejdet med at opnå de bedste resultater for børnene. Du kan genkende dig selv i skolens visioner, og du har kompetencerne til at føre visionerne ud i livet.

Som afdelingsleder skal du sammen med dine lederkolleger på basisskolen kunne vejlede og supervisere det pædagogiske personale, så vi lykkes med vores tanker om den aldersblandede undervisning. Det er derfor et stort plus, hvis du har erfaring på dette område og med ledelse af team, der dækker flere klassetrin.

Du skal varetage den daglige ledelse for to af skolens seks spor fra 0.-5. klasse, herunder sparring med afdelingens team, forældresamarbejde og elevindsatser i samarbejde med KKFO og øvrige fritidshjem. Desuden får du ansvaret for udvikling og drift af skolens pædagogiske læringscenter, herunder styring af skolens budget for undervisningsmidler og IT-indkøb. Læringscenter og ressourcecenter vil over de kommende år i stigende grad udgøre en samlet enhed med fokus på at supportere og facilitere teamene gennem co-teaching og peer to peer læring. Du kommer til at spille en væsentlig rolle i denne proces sammen med afdelingslederen for ressourcecenter.

Skolens ledelse består af skoleleder, KKFO-leder og fem afdelingsledere – heraf en med souscheffunktion. Vi arbejder i ledelsen afdelingsopdelt i kombination med tværgående funktioner for de enkelte afdelingsledere ud fra Københavns Kommunes ledelsesprofil for skoleledelse. Vi bruger hinanden aktivt i ledergruppen og har en uformel omgangstone kombineret med strukturerede møder og arbejdsgange. Vi nyder godt af vores forskelligheder og de muligheder, der ligger i at være en stor ledelsesgruppe.

Vi søger en leder, der

 • har ledererfaring og erfaring med indskoling og/eller mellemtrin
 • har baggrund som lærer i folkeskolen og et grundigt kendskab til folkeskolens aktuelle opgaver og udfordringer
 • har opdateret praktisk og teoretisk viden om læringsprocesser og læringsledelse
 • har erfaring med fleksibel planlægning og tjenestetidsprogrammet trio samt viden om skemalægning
 • har gode IT-kompetencer
 • opleves som anerkendende, empatisk og lyttende
 • er nærværende og synlig i den pædagogiske dagligdag
 • er vedholdende og følger sagerne til dørs
 • bidrager til lederteamets samlede opgaveløsning og kan prioritere i en travl hverdag
 • har gode samarbejdsevner og evner at involvere de relevante interessenter i beslutningsprocesserne
 • er kommunikativt stærk, såvel mundtligt som skriftligt
 • besidder en god portion humor og et positivt livssyn

Den endelige opgavefordeling i ledelsen fastlægges ud fra lederteamets sammensætning og kompetencer.

Vi tilbyder

 • et job med gode udviklingsmuligheder, både fagligt og personligt
 • en dynamisk arbejdsplads med god stemning, godt samarbejde og fælles ansvar
 • et samarbejdende lederteam med plads til sparring og udvikling
 • en udviklingsorienteret og kompetent personalegruppe
 • børn og forældre, som er glade for skolen
 • en skolebestyrelse, der bakker op og engagerer sig i skolens udvikling
 • en skole med stor opbakning i lokalmiljøet

Vi arbejder ud fra grundværdierne: Fællesskab, tillid, respekt, mestring og glæde.

Vi lægger bl.a. vægt på tema- og projektorienteret undervisning, demokratisk dannelse og formidling som en del af skolens evalueringskultur. Vi har fokus på at udvikle elevernes nysgerrighed, vedholdenhed og øvrige personlige kompetencer i synergi med deres faglige læring.

Skolen er i fortsat vækst og udbygges til en skole med 7 spor på 2 matrikler. Basisskolen vil have til huse på den nuværende matrikel, mens udskolingen flytter til en ny afdeling på Artillerivej 126.

Vi har i skoleåret 2020/21 ca. 1400 elever, heraf ca. 900 på basisskolen. Alle børn fra 0. til 3. klasse går i vores skolefritidsordning, KKFO Skibet, som i år har til huse på 3 matrikler.

Ansættelsesforhold
Stillingen er på overenskomstvilkår, omfattet af aftale mellem Skolelederforeningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Tiltrædelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale.

Mere information
Vi beder interesserede ansøgere kontakte skoleleder Aase Hammer via skolens telefon 3366 4200/5171 4278 for yderligere oplysninger om stillingen og evt. aftale om besøg på skolen. Se desuden pædagogisk program m.m. på skolens hjemmeside https://sib.aula.dk/.

Søg via nedenstående link senest søndag den 18. oktober 2020
Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV, dokumentation for relevant uddannelse og angivelse af referencer fra tidligere og eventuelt nuværende beskæftigelse.
Første runde ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 21. oktober 2020, mens anden runde samtaler afholdes onsdag den 28. oktober 2020, begge dage fra kl. 16.

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.