Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til Socialpsykiatrien Brønderslev Kommune

Brænder du for at sætte din ledererfaring i spil i 2 dagtilbud, der favner henholdsvis socialpsykiatri og handicap?

Brønderslev Kommune søger afdelingsleder til Springbrættet og Det Blå Hus med tiltrædelse 1. juni.

Vi søger en leder, der kan understøtte, at begge dagtilbud fortsat er et godt sted at være, hvor borgerne trives og får hjælp og støtte til at mestre livet - en leder, der synes om at være tæt på kerneopgaven og indgå i samspil med både medarbejderne og de borgere, der benytter tilbuddet.
Du skal have lyst til at arbejde i en kultur, der er præget af videndeling, samarbejde og dialog og samtidig kunne sætte tydelig retning.

Hvad er de 2 dagtilbud, der er organiseret i Socialpsykiatrien:
Det drejer sig om to adskilte og specialiserede tilbud, der befinder sig på 2 forskellige adresser i Brønderslev. Der er 21 medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig baggrund fordelt på de 2 tilbud.
 

 • Det Blå Hus er et samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse §104 og §103 til borgere over 18 år med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse i form af psykiatrisk eller psykosocial problemstilling.
 
 • Springbrættet er et samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse §104 og §103 til borgere med betydelig og væsentlig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet retter sig mod borgere med udviklingshæmning, autismespektrum-tilstande samt erhvervet hjerneskade.

Kerneopgaven
I Socialpsykiatrien arbejder vi ud fra den fælles kerneopgave:
”Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde”.

Menneskesynet
”Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet har vi fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktører og tage mest muligt ansvar for eget liv. I dialog med borgeren tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte”.

Dine kompetencer
Du skal med udgangspunkt i dine tidligere positive ledererfaring kunne sætte tydelig retning for medarbejderne samt koble dig på den udvikling, som vi allerede er i gang med i Socialpsykiatrien.

Vi forestiller os desuden, at du som afdelingsleder:
 • tilrettelægger det pædagogiske arbejde ud fra Socialpsykiatriens mission, vision og værdier samt gældende lovgivning
 • er visionær, både i forhold til den samlede Socialpsykiatri og egne afdelinger
 • har en relevant faglig baggrund om fagområderne samt ledelsesfaget
 • er i stand til at udføre tydelig ledelse ved blandt andet at synliggøre og italesætte vilkårsrum og mulighedsrum for det daglige arbejde
 • kan sætte udviklingsprocesser i gang og gå foran i forandringsprocesser, herunder sammen med medarbejdere og borgere at levendegøre virksomhedsplanen
 • understøtter fair proces ved at involvere, forklare og præcisere forventninger, når der arbejdes med projekter, udviklingsarbejde eller udformning af nye løsninger
 • har fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og konstruktivt samarbejde med øvrige aktører
 • medvirker til systematisk at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • inddrager borgerne ud fra individuelle evner og behov, samt understøtter et godt pårørendesamarbejde
 • sikrer den daglige drift og opfølgning i forhold til kvalitet, faglighed og det givne budget
 • er dialogskabende og tydelig i kommunikationen samt god til såvel skriftlig som mundtlig kommunikation
 • understøtter en videreudvikling af kvaliteten i borgernes pædagogiske handleplaner og statusrapporter – herunder også understøtter en udvikling, hvor borgerne involveres aktivt i egen indsatsplan
 • forpligter dig til et åbent, ligeværdigt og visionært samarbejde med det øvrige lederteam, der ud over dig består af 3 lederkollegaer samt områdeleder
 • er optaget af det personlige lederskab og mestrer selvrefleksion som et brugbart og nødvendigt redskab i ledelse
 • er villig til at vikariere for lederkollegaer ved deres fravær samt indgå i en turnusordning, hvor lederteamet på skift er ledelsesmæssig kontaktmulighed ved uopsætteligt behov for ledelsesmæssig sparring i weekenderne

Vi tilbyder
 • et afvekslende, selvstændigt og krævende job
 • en spændende arbejdsplads med 2 personalegrupper med engagerede og inspirerende medarbejdere
 • at du bliver en del af et velfungerende lederteam, der har fokus på udvikling, indbyrdes sparring og videndeling
 • indflydelse på tilbuddets og områdets fremtidige udvikling, lederopgaver samt opbygning og udvikling af opgavefællesskabet i lederteamet
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på kvalitetsudvikling af indsats, ledere og medarbejdere
 • ledelsesmæssig og administrativ støtte i varetagelsen af opgaven
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for ekstern sparring og supervision

For flere oplysninger se servicedeklarationer og Facebook for Det Blå Hus med Værested Det Blå Hus samt Springbrættet med klubtilbuddet Trampolinen:
§103 Det Blå Hus
Værested Det Blå Hus
§104 Springbrættet
Klub Trampolinen
Råd og vejledning
Facebook Det Blå Hus
Facebook Springbrættet

 
Du vil som afdelingsleder referere til områdelederen for Socialpsykiatrien, og du vil indgå i et lederteam sammen med afdelingslederne fra de 3 øvrige afdelinger i socialpsykiatrien.

Ansøgning
Hvis dette har fanget din interesse, vil du være velkommen til, at henvender dig telefonisk til områdeleder Inga Eriksen tlf. 20 67 34 68 efter kl.15.00 eller henvendelse pr. mail: inga.lilian.eriksen@99454545.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 14. april 2021 kl. 8.00
Samtaler afholdes den. 16. april 2021. Bliver du tilbud stillingen, indhenter vi reference og straffeattest.

Ved samtalerne vil ansættelsesudvalget bestå af medarbejdere, afdelingsledere og områdeleder.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.