Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til Ungeenheden i Odder Kommune

Vil du være med til at give unge i Odder Kommune de bedste muligheder for at mestre eget liv og indgå i inkluderende og betydningsfulde fællesskaber? Og kan du lede en gruppe af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere? Så er du måske vores nye afdelingsleder til Ungeenheden.

Om Ungeenheden
Ungeenheden i Odder Kommune er etableret pr. 1. januar 2020 med det sigte at give vejledning til unge, der har brug for det, samt at sikre, at unge med komplekse og sammensatte problemer gives et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Vi vægter et helhedsorienteret børne- unge- og familieperspektiv, og arbejdet foregår i et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie og netværk. Ungeenheden omfatter alle funktioner (myndighed, rådgivning og vejledning), som er nødvendige for at iværksætte, planlægge og koordinere en samlet indsats. Dette sikrer hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger, til gavn for de unge. Det indebærer også et tæt samarbejde med udførerne på området og med øvrige myndighedsområder.

Ungeenheden deler lokaler med Børne- og Familiecentret, og er dermed tæt på en af de vigtige samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at møde de unge på deres arena. Det kan f.eks. være i Campus Odder ved Odder gymnasium eller i Ungdomsskolen.

Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven og/eller Beskæftigelsesloven. Et vigtigt fokus er at få de tre forskellige lovkomplekser til at spille sammen og at sikre synergieffekter af organiseringen af en fælles Ungeenhed.
Retningssættende for Ungeenhedens mål og kerneopgave er strategien på det specialiserede socialområde Beskæftigelsesplanen samt Børne- og Ungepolitikken for Odder Kommune.

Med fokus på en fælles forståelse af kerneopgaven, de faglige tilgange og fællesskabet mellem medarbejderne, er alle medarbejdere i gang med et fælles kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau i samarbejde med VIA. Derudover er planlægningen i gang af et tværgående lederudviklingsforløb, som du som afdelingsleder skal være en del af.

Stillingen
Organisatorisk er Ungeenheden placeret som en del af Social- og Borgerservice.
Som afdelingsleder får du det daglige ledelsesansvar for de ca. 15 medarbejdere i Ungeenheden.

Du vil få reference til virksomhedslederen for myndighed på Det Specialiserede Socialområde. Herudover vil du indgå i et samarbejde med de øvrige ledere på socialområdet, på beskæftigelsesområdet og i Børne- og Familiecentret i Odder Kommune, og du bliver dermed en aktiv medspiller i den faglige udvikling af området som helhed.

Med stillingen som afdelingsleder følger også et tæt samarbejde med de andre interessenter, der er omkring de unge og deres netværk.

Ledelsesopgaven
Som afdelingsleder skal du med afsæt i de enkelte teams varetage personaleledelsen og lede dagligdagen, herunder prioritere ressourcer, optimere processer og træffe bevillingsmæssige beslutninger. Herudover skal du gennem en stærk faglig ledelse sikre fokus på kerneopgaven samt kvalitet i løsningen heraf.  Endvidere skal du sammen med virksomhedslederen sætte fælles mål og retning for afdelingen, og du skal gå forrest i implementeringen af mål og indsatser.

Blandt de konkrete opgaver, der venter dig som ny afdelingsleder, er:

 • Fortsat udvikling af den fælles kultur i Ungeenheden og styrkelse af samarbejdsrelationer internt i enheden og med samarbejdspartnere
 • Fortsat udvikling af sagsgange, procedurer og instrukser som understøtter kerneopgaven med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde
 • Fokus på tidlige indsatser og mod til at afprøve nye veje i samarbejdet med de unge.

Din profil
Vi forventer, at vores nye afdelingsleder besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • Har socialfaglig eller anden relevant uddannelse
 • Har erfaring fra arbejdet med unge
 • Har erfaring med ledelse – gerne tværgående ledelsesopgaver med helhedsorientering i fokus
 • Har diplomuddannelse i ledelse, eller er indstillet på at gennemføre denne indenfor de kommende år
 • Har økonomisk indsigt og erfaring med driftsopgaver
 • Er fortrolig med myndighedsopgaverne, og har erfaring fra det sociale myndighedsområde og/eller beskæftigelsesområdet
 • Evner at sætte sig ind i nyt lovstof og fagområder.

Vi forventer, at vores nye afdelingsleder besidder følgende personlige kompetencer:

 • Er tydeligt retningssættende og evner at skabe følgeskab
 • Er en skarp formidler, der kan tegne Ungeenheden internt og eksternt
 • Er nysgerrig på kreative løsninger og udviser mod til at afprøve nye veje i opgaveløsningen
 • Er fleksibel, imødekommende og optræder empatisk, lyttende og inddragende
 • Er optaget af tværfagligt samarbejde og evner at lede på tværs af ansvarsområder
 • Hviler i ledelsesrollen og kan både agere selvstændigt og i tæt samspil med virksomhedslederen
 • Evner at prioritere opgaver og processer
 • Evner at bevare overblikket og skabe struktur og sammenhæng i en travl hverdag.

Ledelse i Odder Kommune
Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. Stillingen som afdelingsleder er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere.
De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen, som sammenfatter de kapabiliteter, lederen skal besidde, den adfærd lederen skal udvise, samt de resultater, lederen skal forfølge.

Du kan finde ledelses- og organisationsgrundlaget i sin helhed samt beskrivelsen af lederprofilen på Odder Kommunes HR-portal.

Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes tiltrådt den 1. august 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedsleder Mette Nautrup Bruun på telefon 30519014.

Ansøgning
Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er mandag den 1. juni 2020. 
Første samtale forventes afholdt tirsdag den 9. juni 2020 og anden samtale forventes afholdt onsdag den 17. juni 2020. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.