Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til Vejledning & Mestring

Har du lyst til at arbejde for, at borgere i Odder Kommune bliver i stand til at mestre eget liv og deltage som aktive medborgere i fællesskabet? Og kan du lede en gruppe af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som brænder for målgruppen på det specialiserede socialområde og den fælles opgave? Så er du måske vores nye afdelingsleder til Vejledning & Mestring.

Om Vejledning & Mestring

Vejledning & Mestring er Odder Kommunes tilbud til unge og voksne borgere, der har brug for en social indsats for at kunne fungere i egen bolig. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats, hvor vi med afsæt i borgerens livssituation tilrettelægger individuelle og fleksible løsninger. Vi arbejder sammen og på tværs for at skabe de bedste løsninger, og vi har fokus på, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen.

Vejledning & Mestring er beliggende på to forskellige adresser i Odder by. Rosenhuset er personalets base, som rummer klubtilbud til de borgere, der ønsker det. En del af de vejledende samtaler foregår også her. Vores Netværk er et borgerstyret netværksskabende kontaktsted, hvor formålet er at skabe mulighed for, at borgerne kan deltage som aktive medborgere i samfundet og sætte deres ressourcer i spil.

Stillingen

Som afdelingsleder får du det daglige ledelsesansvar for medarbejderne i Vejledning & Mestring. Medarbejdergruppen er over de senere år vokset betydeligt, og i dag er der knap 25 medarbejdere med forskellig baggrund og mangeartede kompetencer. Vi arbejder hen imod, at medarbejderne skal fungere i selvorganiserende teams.

Som afdelingsleder får du reference til virksomhedslederen, som du vil have et tæt samarbejde med i det daglige. Herudover vil du indgå i et samarbejde med de øvrige ledere på det specialiserede socialområde i Odder Kommune, og du bliver dermed en aktiv medspiller i den faglige udvikling af området som helhed.

Med stillingen som afdelingsleder følger også et tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende. Borgerne udgør en bred målgruppe, som hele tiden udvikler sig, men fælles for dem er, at de har behov for vejledning for at kunne mestre eget liv og deltage som aktive medborgere.

Ledelsesopgaven

Som afdelingsleder skal du videreudvikle arbejdet hen imod selvorganiserende teams, være tilgængelig for daglig faglig og personalemæssig ledelse, herunder prioritere ressourcer og optimere processer. Herudover skal du gennem en stærk fagfaglig ledelse sikre fokus på kerneopgaven samt kvalitet i løsningen heraf. Alle ledelsesopgaver varetages i et tæt samarbejde med virksomhedslederen.

Blandt de konkrete opgaver, der venter dig som ny afdelingsleder, er:

 • Deltagelse på ugentlige teammøder
 • Facilitering af temadage i de enkelte teams
 • Implementering af konkrete metoder som KRAP. Dette med facilitering af fagmetodiske diskussioner og metoders anvendelse i de enkelte teams/de konkrete opgaver
 • Implementering og drift af nyt vagtplansystem
 • CTI-projekt med Socialstyrelsen
 • Hyppige medarbejderudviklingssamtaler og udarbejdelse af konkrete handleplaner hertil
 • Opfølgning på sygefravær og forebyggende velfærdssamtaler
 • Interesse for brug af fagsystemet mhp. styring og faglig understøttelse af driften
 • Fortsat udvikling af en tidlig og forebyggende indsats for nuværende og nye målgrupper, eksempelvis §82 og udvidet rådgivning jf. §10
 • Fortsat udvikling af den fælles kultur i Vejledning & Mestring og styrkelse af samarbejdsrelationer i og på tværs af de selvorganiserende teams
 • Operationalisering af kerneopgaven i en proces med medarbejderne

Din profil

Vi forventer, at vores nye afdelingsleder besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • Har pædagogisk, socialfaglig eller anden relevant uddannelse
 • Har faglig indsigt i og erfaring fra det specialiserede socialområde og er ambitiøs på områdets vegne
 • Har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan
 • Har erfaring med ledelse af medarbejdere og mestrer at balancere fagfaglig ledelse og personaleledelse
 • Har erfaring med at igangsætte og lede udviklingsprocesser

Vi forventer, at vores nye afdelingsleder besidder følgende personlige kompetencer:

 • Pejler entydigt efter borgerperspektivet og ser værdiskabelsen for borgerne som det centrale omdrejningspunkt for indsatsen
 • Tænker tværfagligt og helhedsorienteret og har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer
 • Fremstår som en tydelig leder og formår at skabe klare rammer og forventninger til den faglige indsats med udgangspunkt i strategien på det specialiserede socialområde
 • Bedriver praksisnær ledelse og prioriterer at være synlig, tilgængelig og nærværende over for medarbejdere og borgere
 • Har fokus på at øge medarbejdernes handlekraft gennem et godt og udviklende arbejdsmiljø med plads til og respekt for forskellige fagligheder og tilgange

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag danner et fælles sprog om ledelse og sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. Stillingen som afdelingsleder er med afsæt i ledelses- og organisationsgrundlaget defineret som leder af medarbejdere.

De generelle forventninger til ledere af medarbejdere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen, som sammenfatter de kapabiliteter, lederen skal besidde, den adfærd lederen skal udvise, samt de resultater, lederen skal forfølge.

Du kan finde ledelses- og organisationsgrundlaget i sin helhed samt beskrivelsen af lederprofilen på Odder Kommunes HR-portal.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. august 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedsleder Rasmus Krahn på telefon 29485605.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. juni 2020 kl. 12.00. 

Første samtale forventes afholdt den 19. juni 2020 og anden samtale forventes afholdt den 25. juni 2020. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer. Yderligere vil der være en case til anden samtale.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.