Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingssygeplejerske til Akutafdelingen, Akut Psykiatri

En stilling som afdelingssygeplejerske er ledig til besættelse i Akut Psykiatri pr. 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der brænder for den akutte psykiatriske patient og som vil være med til sikre, at vi som afdeling og hospital kan være med til at skabe gode, optimale og sammenhængende patientforløb på tværs af specialer, sektorer og enheder.

Som afdelingssygeplejerske har personaleledelsen for Akutafdelingens Akut Psykiatriske afsnit, et afsnit med 18 fuldtidsstillinger. Der udover vil du efter introduktion få tildelt et fagligt ansvarsområde, som går på tværs af afdelingen. Hvis du vil være med til at styrke Akutafdelingen på tværs af afsnit og funktioner, er det dig vi søger.
 
Akutafdelingen
Er en afdeling med ca. 300 ansatte. Afdelingen er en af fem akutafdelinger i regionen.

Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands største akuthospital og modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og traumepatienter fra hele Region Midtjylland.
 
Akutafdelingens vision er, at levere patientforløb med kvalitet og sikkerhed på højt specialiseret niveau samt forskning på internationalt niveau. Akutafdelingen arbejder målrettet med at optimere akutte patientforløb.

Afdelingen består af Skadestue, Traumecenter, Lægevagt, Hospitalsvisitation, Akutkoordinationen, Akut Voksenafsnit, Akut Børneafsnit, Akut Psykiatri, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

 • Akut Psykiatri modtager uafklarede psykiatriske patienter
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og sygdomme, og har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af storulykker eller katastrofer
 • Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau. Området modtager endvidere akut kritisk syge medicinske- og kirurgiske patienter
 • Akutkoordinationen består af hospitalsvisitationen og flowkoordinatorfunktionen
 • Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske og kirurgiske patienter til korttids indlæggelse
 • Akut Børn modtager uafklarede medicinske og kirurgiske børn til korttids indlæggelse
 • Center for voldtægtsofre modtager ofre til undersøgelse og samtale
 • Lægevagtens visitation og konsultation er en integreret del af afdelingen. Der varetages sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med tjek ind og behandling af lægevagtens patienter.

I Akutafdelingen arbejder vi i teams. Det betyder, at man kan trække på hinanden, både fagligt og personligt. Udviklingen i afdelingen tager sigte på, at der udvikles funktioner på tværs af ovennævnte områder.

Afdelingssygeplejerske i Akut Psykiatri
Vi søger en dynamisk og visionær afdelingssygeplejerske, der kan deltage i arbejdet omkring udviklingen af såvel afsnittet som hele afdelingen. Du skal aktivt deltage i arbejdet omkring optimering af patientforløb, sikring af højeste faglig standard og integrering af uddannelse og udvikling i den kliniske hverdag. I afdelingen er der fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde, hvorfor du i hverdagen vil arbejde tæt sammen med læger ansat i Akutafdelingen og læger ansat i Psykiatrien, AUH.

Stillingen indeholder bl.a.
 • Ansvarlig for at de overordnede mål og strategier er kendt og anvendt af alle og danner grundlag for gennemførelse af faglige strategier for udvikling og planlægning af indsatsområder
 • Medvirken til og medansvarlig for opfyldelse af hospitalets og afdelingens mål indenfor drift, økonomi og aktivitet
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb, og sikre sammenhæng med særligt fokus på overgange
 • Ansvarlig for kvalitet og kvalitetsudvikling i eget afsnit og medansvarlig for afdelingens kvalitetsudvikling i samarbejde med afdelingens kvalitetsudvalg
 • Ansvarlig for korrekt og fyldestgørende dokumentation
 • Ansvarlig for at understøtte forskningsmæssige initiativer og sikre at resultaterne heraf implementeres i praksis
 • Ansvarlig for et optimalt tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Ansvarlig for og sikring af hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer indenfor såvel personaleområdet som den daglige drift under hensyntagen til kompetenceniveau, erfaring og kompleksitet
 • Ansvarlig for personaleledelse og udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer
 • Ansvarlig for en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse der tilgodeser overenskomst, gældende lovgivning, indgåede aftaler og arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for og understøttende i forhold til et refleksivt miljø med fokus på læring og faglig udvikling samt sikre rammerne for et godt studiemiljø i afdelingen
 • Ansvarlig for ansættelse af nyt personale og at den efterfølgende introduktion finder sted i henhold til altid opdaterede introduktionsprogrammer.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en sygeplejerske med relevant ledelsesuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. Gerne med erfaring fra en Akutafdeling.

Vi forventer
 • et ønske om faglig og personlig udvikling
 • erfaring med personaleledelse
 • rummelighed, gode samarbejds-, kommunikative- og pædagogiske evner
 • evnen til at gennemføre dynamisk, synlig og handlekraftig ledelse
 • evnen til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling
 • lyst til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • interesse i at være med til at udvikle en ny organisation
 • mod til at indgå i et ledelsesteam.

Vi tilbyder
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • et understøttende ledernetværk blandt funktionslederne i afdelingen
 • en stilling med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • mulighed for at sætte præg på udviklingen af sygeplejen og patientforløb
 • en nyetableret afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde
 • et udfordrende og spændende job, hvor du er en del af udviklingen
 • ambition om at udvikle landets førende akutafdeling.

Organisatorisk placering
Stillingen som afdelingssygeplejerske er tilknyttet Akut Psykiatri, Akutafdelingen, med reference i linjefunktion til afdelingsledelsen og faglig reference til oversygeplejersken i Akutafdeling.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hør mere
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Jeannie Rumph på jearum@rm.dk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Mølgaard på olemoe@rm.dk.

Ansøgningen stiles til ledende overlæge Ole Mølgaard, Akutafdelingen.

Ansøgningen skal være Akutafdelingen i hænde senest den 17. september 2020.
Der afholdes 1. samtale den 24. september 2020 og 2. samtale den 28. september 2020.

         

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.