Afsnitsledende overlæge til nye rehabiliterende sengeafsnit i Frederikssund

Vi søger en faglig og ledelsesmæssig ambitiøs speciallæge i psykiatri, der har lyst til at være med til at etablere nye åbne afsnit i Frederikssund. Her skal etableres i alt 3 nye afsnit med 47 særlige rehabiliteringssenge. Du får en enestående mulighed for at være med fra start og sætte dit præg på et nyt behandlingstilbud.

Udgangspunktet for det nye behandlingstilbud bliver rehabilitering, styrkelse af funktioner og behandling af misbrug hos sårbare patienter. Målet er, at patienternes generelle funktionsniveau øges, og udfordringer med kaotisk misbrug, udadreagerende adfærd og følgevirkninger heraf afhjælpes. Patienter­ne henvises af kommunen og indlægges alle efter eget ønske. Behandlingen strækker sig over en periode på mellem 3-6 måneder.

Hvad indeholder jobbet?
Som afsnitsledende overlæge vil du være centrum for det lægelige arbejde på det nye behandlingstilbud, hvor du får ansvaret for behandlingen. Sammen med den øvrige ledelse skal I samle, inspirere og sætte retning for alle medarbejdere. Har du ikke været leder tidligere, tilbyder vi dig lederuddannelse.

Patientgruppen er en sårbar gruppe med komplekse sygdomsforløb, og gruppen er kendetegnet ved diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Forud for indlæggelsen skal patienterne visiteres for at sikre, at de er motiveret for udvikling og er inden for behandlingstilbuddets målgruppe. De skal således have et ønske om at få stabiliseret deres psykiske sygdom, deres helbred og få kontrol over eventuelt misbrug.

Behandlingen vil tage udgangspunkt i recovery-forståelsen, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter samt hverdagsrehabilitering.

Hvem er du?

  • Du er speciallæge i psykiatri med interesse for lange rehabiliterende patientforløb
  • Du finder ledelsesopgaven interessant, men har ikke nødvendigvis dokumenteret ledelseserfaring
  • Du er tillidsvækkende og god til at samarbejde i et tværfagligt miljø
  • Du må også gerne have erfaring med LEAN som arbejdsmetode.

Hvad kan vi tilbyde?
  • En stilling du selv kan forme, alt efter om din primære interesse ligger i det kliniske arbejde eller i ledelse
  • En lederstilling med gode udviklingsmuligheder
  • Et godt og bredt lægefagligt miljø på Psykiatrisk Center Nordsjælland med veletablerede mødefora, herunder regelmæssig artikelgennemgang og undervisning, som kan tilgås ved fremmøde eller via skærm – og et overordnet fokus på godt kollegaskab og generel trivsel.
  • Kurser og relevant efteruddannelse efter behov for at sikre din faglige videreudvikling, herunder lederuddannelse eller kognitiv uddannelse
  • Et kliniknært introduktionsforløb, der strækker sig over 3 måneder og tilpasses dine ønsker og behov
  • Fleksibel og forudsigelig vagttilrettelæggelse.

Normering og organisering
De 47 pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, hvor der på hvert afsnit er 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit.

Personalegruppen er helt ny, men mange vil have flere års erfaring indenfor det intensive psykiatriske område. Der bliver tilknyttet 1. reservelæger og reservelæger til afsnittene.

Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af dig som overlæge og en afsnitsledende psykolog, der sammen skal have en ambition om at prioritere mindre styring og mere ledelse. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.

Løn- og ansættelsesvilkår
Da du i samarbejde med den afsnitsledende psykolog skal stå for den overordnede tilrettelæggelse af det nye behandlingstilbud, ser vi gerne, at du kan tiltræde snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.

Ansættelse som overlæge vil ske på baggrund af en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling samt ansøgerens oplysninger om kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder / lægeroller jfr. Region Hovedstadens "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden".

Alle overlæger er solidarisk vagtbærende i et aktuelt 26-skiftet rul med forskellige vagttyper. Akutvagter (SIF-vagter), bagvagter uden tilstedeværelse, dog i weekender og helligdage med fremmøde samt rådighedsvagter for de åbne afsnit i Helsingør på hverdage. Vagthyppigheden i alt er ca. 3 vagter per måned.

Er du interesseret i stillingen?
Så send din ansøgning og CV senest den 1. juni 2018 via linket på siden. Vi holder løbende samtaler.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret centerchef overlæge Henrik Søltoft-Jensen på tlf. nr.: 38 64 30 04, udviklingschef Jacob Vagner Madsen på tlf. nr.: 38 64 30 03 eller afsnitsledende psykolog Mette Fauerholdt Hyldtoft på tlf. nr.: 38 64 32 40,

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om det nye behandlingstilbud her


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Overlæge/Afdelingslæge i lungemedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Hillerød
Vi søger en ny overlæge afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i lungemedicin og eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Vi søger en speciallæge med særlig interesse for KOL behandling herunder palliation, astma, s...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Overlæge/Afdelingslæge i infektionsmedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Hillerød
Vi søger en ny overlæge afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i infektionsmedicin og eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Afdelingen Hospitalerne i Nordsjælland er fusioneret til Nordsjællands Hospital, som fys...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Vi søger 1-2 overlæger/afdelingslæger med speciale i Alm. medicin eller Intern medicin til vort team i Akutafdelingen

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling

Hillerød
På Nordsjællands hospital har vi en plan, som skal gøres os til Akuthospitalet i nord - Akutafdelingen er indgangsporten for næsten alle akutte indlæggelser på hospitalet - vi på ENA vil være med i front - derfor skal vi bruge speciallæger til vort ...
Indrykket:16. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Reservelægevikarer til stillinger som forvagt og mellemvagt på Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling på Nordsjællands Hospital

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling

Hillerød
Har du interesse for behandling og udredning af akut kritisk syge patienter, er du måske vores kommende kollega fra 1. maj og i hvert fald 4 måneder frem gerne længere. Vi er en dynamisk medicinsk afdeling med ønske om at varetage afklaring og håndt...
Indrykket:16. marts 2018
Udløbsdato:28. april 2018

Læge til Psykoterapeutisk Ambulatorium Hillerød, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Hillerød
Vi søger en læge med kompetencer og interesse for psykiatri eller almen medicin eller neurologi, gerne på speciallægeniveau. Vi udreder, diagnosticerer og behandler voksne patienter i behandlingspakkeforløb. Vi har pakkeforløb for udredning, depress...
Indrykket:3. april 2018
Udløbsdato:3. maj 2018