Akutmedicin-Introstillinger på SUH Køge - the place to be!

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Introduktionsstillinger i Akutmedicin kan besættes per 1.6.2022 eller efter aftale.

Vi på SUH er kendt for vores uddannelsesmiljø, høje faglighed og ambitioner på vegne af alle akutte patienter.

Vi har lige haft besøg af SST's inspektorordning:

"Afdelingen har adskillige ildsjæle indenfor det akutmedicinske område,hvilket også stemningen bæger præg af. Fra yngste til ældste medarbejder er det tydeligt at man er i en afdeling som vil det akutmedicinske område og akutkonceptet. Man prioriterer uddannelse og har ambitionerne for at ville udvikle området...".

Region Sjælland vil være førende i uddannelsen til Akutmedicin og støtter fx særlige uddannelsesdage og online-platformen RESUS - Akutmedicineren.dk . Vores afdeling bidrager meget aktiv.

Som introlæge vil du både blive en del af dette miljø, samt få mulighed for at sætte dit præg på afdelingens nye udviklinger. Du vil i stillingen være primært ansvarlig for at modtage akutte patienter, som indbringes med kørsel 1 hele døgnet, samt få erfaring med koordination og triage af patienter samt lære at supervisere yngre læger som mellemvagt. Stuegangsfunktion foregår under supervision af en bagvagt fra Akutafdelingen i vores Observationsafsnit og KortTidsAfsnit KTA. Du vil også få skadestuefunktion i Køge og vagter i Roskilde-Skadeklinik, hvorfor du ansættes til begge SUH's matrikler.

Der vil under ansættelsen være mulighed for at få superviseret erfaring med bedside-UL samt have fokus på de punkter som du gerne vil tage med i din faglig udvikling fx med praktiske procedurer (lumbalpunktur, UL-vejledt PVK, femoralisblokade mm.).

Du kan forvente:

 • Et dynamisk og velfungerende tværfagligt arbejdsmiljø mellem lægegruppen og plejegruppen

 • Hjælp og supervision af en akutmedicinsk bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt. I dagstiden understøtter en klinisk farmaceut medicinafstemningen.

 • Enestående mulighed for at få mere erfaring med en bred vifte af akutte medicinske og kirurgiske tilstande.

 • Massiv udvikling af personlige kompetencer i håndteringen af den akut påvirkede patient.

 • Funktion både som modtagende læge, skadestuelæge, superviserende læge samt stuegangsgående læge.

 • Udvikling af dine evner som kliniker, leder og vejleder.

 • Personlig vejledning, struktureret uddannelsesplan og evaluering af den ift. akutmedicinsk målbeskrivelsen.

 • Deltagelse i kursus Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) samt obl. vejleder kursus.

 • Et solidt grundlag for at søge videre ind i en akutmedicinsk hoveduddannelse eller et andet speciale.

 • Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø.

 • Gode transportmuligheder og kort afstand til byen, så din hverdag hænger sammen.

  Vi forventer, at du:

 • Har god klinisk erfaring inden for akutområdet, herunder fra fx intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, almen medicin eller anæstesiologi.

 • Vil lære en masse nyt, særligt inden for de områder, hvor du ikke har så meget erfaring.

 • Kan tage ansvar og skabe gode patientforløb, samtidig med at der holdes flow i afdelingen.

 • Som minimum har autorisation til ”selvstændigt virke”.

 • Har udpræget talent for samarbejde, både med de nærmeste kolleger, men også med specialafdelingerne, det præhospitale, socialsygeplejerskerne samt primærsektoren.

Arbejdstilrettelæggelsen

Du kommer til at indgå i mellemvagtslaget, som har tilstedeværelse i to-skiftet vagt. Mellemvagtlaget består af introlæger og HU-læger i akutmedicin, HU-læger i almen medicin og læger i meritforløb til akutmedicin.

Der er et forvagtslag af modtagelæger (KBU, intro-læger i o-kir og enkelte lægevikar) og bagvagt i tilstedeværelse - op til 4 bagvagter i dagtiden sørger for god supervision.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker som reservelæge i intro i akutmedicin. Ansættelsesvarighed som udgangspunkt 12 måneder og vilkår følger overenskomstens aftaler. For en mellemvagtsvikariat er ansættelsesvarighed efter aftale.

Ansøgning sendes via jobportalen (link nederst på siden).

Samtaler forventes afholdes ad hoc efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Gerhard Tiwald tlf.: 47 32 14 01.

Materiale om afdelingen kan rekvireres hos sekretær Lotte H. Tversted på tlf.: 47 32 14 00.

Om Akutafdelingen

Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær behandling og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et intensivt samarbejde med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger. Akutafdelingen disponerer over eget akut modtageafsnit med 10 senge, i observationsafsnittet 7 akutte senge og 6 til observation, samt et korttidsafsnit med 21 sengepladser. P.t. har vi også et telt foran afdelingen.

Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar over Roskildes Akutmodtagelse og dækker skadestuefunktionen.

Den seneste inspektorrapport findes her: Inspektorrapporter - Sundhedsstyrelsen

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Akutmedicin-Introstillinger på SUH Køge - the place to be!

Introduktionsstillinger i Akutmedicin kan besættes per 1.6.2022 eller efter aftale.

Vi på SUH er kendt for vores uddannelsesmiljø, høje faglighed og ambitioner på vegne af alle akutte patienter.

Vi har lige haft besøg af SST's inspektorordning:

"Afdelingen har adskillige ildsjæle indenfor det akutmedicinske område,hvilket også stemningen bæger præg af. Fra yngste til ældste medarbejder er det tydeligt at man er i en afdeling som vil det akutmedicinske område og akutkonceptet. Man prioriterer uddannelse og har ambitionerne for at ville udvikle området...".

Region Sjælland vil være førende i uddannelsen til Akutmedicin og støtter fx særlige uddannelsesdage og online-platformen RESUS - Akutmedicineren.dk . Vores afdeling bidrager meget aktiv.

Som introlæge vil du både blive en del af dette miljø, samt få mulighed for at sætte dit præg på afdelingens nye udviklinger. Du vil i stillingen være primært ansvarlig for at modtage akutte patienter, som indbringes med kørsel 1 hele døgnet, samt få erfaring med koordination og triage af patienter samt lære at supervisere yngre læger som mellemvagt. Stuegangsfunktion foregår under supervision af en bagvagt fra Akutafdelingen i vores Observationsafsnit og KortTidsAfsnit KTA. Du vil også få skadestuefunktion i Køge og vagter i Roskilde-Skadeklinik, hvorfor du ansættes til begge SUH's matrikler.

Der vil under ansættelsen være mulighed for at få superviseret erfaring med bedside-UL samt have fokus på de punkter som du gerne vil tage med i din faglig udvikling fx med praktiske procedurer (lumbalpunktur, UL-vejledt PVK, femoralisblokade mm.).

Du kan forvente:

 • Et dynamisk og velfungerende tværfagligt arbejdsmiljø mellem lægegruppen og plejegruppen

 • Hjælp og supervision af en akutmedicinsk bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt. I dagstiden understøtter en klinisk farmaceut medicinafstemningen.

 • Enestående mulighed for at få mere erfaring med en bred vifte af akutte medicinske og kirurgiske tilstande.

 • Massiv udvikling af personlige kompetencer i håndteringen af den akut påvirkede patient.

 • Funktion både som modtagende læge, skadestuelæge, superviserende læge samt stuegangsgående læge.

 • Udvikling af dine evner som kliniker, leder og vejleder.

 • Personlig vejledning, struktureret uddannelsesplan og evaluering af den ift. akutmedicinsk målbeskrivelsen.

 • Deltagelse i kursus Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) samt obl. vejleder kursus.

 • Et solidt grundlag for at søge videre ind i en akutmedicinsk hoveduddannelse eller et andet speciale.

 • Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø.

 • Gode transportmuligheder og kort afstand til byen, så din hverdag hænger sammen.

  Vi forventer, at du:

 • Har god klinisk erfaring inden for akutområdet, herunder fra fx intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, almen medicin eller anæstesiologi.

 • Vil lære en masse nyt, særligt inden for de områder, hvor du ikke har så meget erfaring.

 • Kan tage ansvar og skabe gode patientforløb, samtidig med at der holdes flow i afdelingen.

 • Som minimum har autorisation til ”selvstændigt virke”.

 • Har udpræget talent for samarbejde, både med de nærmeste kolleger, men også med specialafdelingerne, det præhospitale, socialsygeplejerskerne samt primærsektoren.

Arbejdstilrettelæggelsen

Du kommer til at indgå i mellemvagtslaget, som har tilstedeværelse i to-skiftet vagt. Mellemvagtlaget består af introlæger og HU-læger i akutmedicin, HU-læger i almen medicin og læger i meritforløb til akutmedicin.

Der er et forvagtslag af modtagelæger (KBU, intro-læger i o-kir og enkelte lægevikar) og bagvagt i tilstedeværelse - op til 4 bagvagter i dagtiden sørger for god supervision.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker som reservelæge i intro i akutmedicin. Ansættelsesvarighed som udgangspunkt 12 måneder og vilkår følger overenskomstens aftaler. For en mellemvagtsvikariat er ansættelsesvarighed efter aftale.

Ansøgning sendes via jobportalen (link nederst på siden).

Samtaler forventes afholdes ad hoc efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Gerhard Tiwald tlf.: 47 32 14 01.

Materiale om afdelingen kan rekvireres hos sekretær Lotte H. Tversted på tlf.: 47 32 14 00.

Om Akutafdelingen

Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær behandling og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et intensivt samarbejde med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger. Akutafdelingen disponerer over eget akut modtageafsnit med 10 senge, i observationsafsnittet 7 akutte senge og 6 til observation, samt et korttidsafsnit med 21 sengepladser. P.t. har vi også et telt foran afdelingen.

Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar over Roskildes Akutmodtagelse og dækker skadestuefunktionen.

Den seneste inspektorrapport findes her: Inspektorrapporter - Sundhedsstyrelsen

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.