Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Akutsygeplejerske i funktion som flowkoordinator til Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus
Nykøbing F. Sygehus etablerede pr. 01.09.17 en ny funktion med flowkoordinatorer. Du ansættes i Akutafdelingen og skal varetage funktionen som flowkoordinator i ca. havdelen af din arbejdstid, og den resterende tid skal du fungere som akutsygeplejerske.

Nykøbing F. Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse og har 254 sengepladser og har alle basisspecialer.

Som flowkoordinator skal du sikre optimal udnyttelse af sygehusets samlede sengekapacitet, du skal bidrage til hensigtsmæssige patientforløb på sygehuset i samarbejde med sengeafsnittene, ambulatorier, dagafsnit og Akutafdelingen. Du leder den daglige kapacitetskonference, har til stadighed overblik over sygehusets samlede belægning og sikrer, i samarbejde med husets bagvagter og ansvarshavende sygeplejersker, en hensigtsmæssig fordeling på sygehuset af de patienter, som udvisiteres fra Akutafdelingen. Funktionen dækkes i 12-timers vagter fra kl 8.00 til kl 20.00 alle ugens dage. I funktionen refereres til Akutafdelingens oversygeplejerske.

Akutafdelingen udvikles kontinuerligt og er omdrejningspunktet for resten af Nykøbing F. Sygehus. Vi samarbejder med Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School Teaching Hospital i Boston USA med henblik på at udvikle vores uddannelse og kompetencer som akutsygeplejerske.

Akutafdelingen repræsenterer et spændende og udfordrende speciale, hvor kompetencer som fleksibilitet og selvstændighed sammen med en stærk faglig profil er helt essentielle. Akutafdelingen består af Akut 1, som varetager triage, fast track-forløb, skadestuebehandling, akuttelefon, traumer, hjertestop og en skadeklinik i Nakskov. Akut 2 og Akut 3 er akut modtage- og observationsafsnit normeret med i alt 32 sengepladser, som modtager patienter inden for alle specialer. Her bliver patienterne stabiliseret, diagnosticeret, observeret og behandlet.

Patienterne kan observeres i Akutafdelingen i op til 48 timer, inden de enten udskrives eller visiteres videre til fortsat behandling i specialeafsnit internt på sygehuset eller overflyttes til andre sygehuse i Danmark.

Tværfagligt har Akutafdelingen et spændende fagligt miljø, da stort set alle faggrupper på sygehuset er repræsenteret i et velfungerende og velkoordineret arbejdsfællesskab omkring patienterne. Det er vigtigt for os, at patienterne føler sig trygge og oplever gode forløb hos os.

I Akutafdelingen lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling, kompetencevedligeholdelse og teamsamarbejde. Dette eksempelvis ved simulationstræning, den nationale akutsygeplejerske-uddannelse og skills-træning. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige akutafdelinger i Region Sjælland i forhold til kompetenceudvikling og udvikling af akutspecialet.

Derudover vægter vi patientsikkerhed, et godt arbejdsmiljø og kontinuerlig kvalitetsudvikling af specialet.

Afdelingen er desuden uddannelsessted for sygeplejestuderende, medicinstuderende, lægesekretærelever og ambulanceredderelever.

Vi søger sygeplejersker som har

 • Personlige og faglige kompetencer, der gør vedkommende i stand til at optræde fagligt og ledelsesmæssigt kompetent
 • Udbredt kendskab til Nykøbing F. Sygehus' patientforløb og interne samarbejdsaftaler. (akut/medicinske/kirurgiske/ortopædkirurgiske/gynækologiske)
 • Opsøger vejledning og sparring på egen funktion ved behov
 • Visitationserfaring
 • Gode samarbejdsevner internt og eksternt
 • Har gode tværfaglige samarbejdsevner og relationel indsigt
 • Har gennemslagskraft og kan agere kyndigt og roligt i pressede situationer
 • Evner at prioritere og bevare overblik

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, der ydes tillæg for funktionen som flowkoordinator. Der kan evt. tilbydes deltidsansættelse.

  I Akutafdelingen kan man have direkte kontakt med børn under 15 år. Derfor indhenter vi som standard § 36-børneattest inden ansættelsen.

  Ønsker du yderligere information om stillingen, er du meget velkommen til at besøge os eller ringe til ledende oversygeplejerske Tom Hansen, 23 70 28 30.

  Opgavebeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Britt Bøgvad, bbog@regionsjaelland.dk.

  Ansættelessamtaler 08.03.18

  Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
  Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

  Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.


  Ikke det rigtige job?

  Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakken  Opret jobagent her