Ambitiøs Teamleder i Myndighedsenheden

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Ringsted Kommunes Myndighedsenhed er en spændende og ambitiøs enhed, centralt placeret i kommunens Social- og Sundhedscenter.

Myndighedsheden er en bredt faglig funderet enhed, som dækker sagsbehandling på tværs af ældreområdet, hjælpemidler og det specialiserede voksenområde. Vi har implementeret den rehabiliterende tilgang til plejen bredt på ældreområdet. Ligeledes er vi i gang med rehabilitering/recovery-tilgange på hele social- og arbejdsmarkedsområdet. Vi er på udkig efter en teamleder, der har lyst til at være med på den videre udviklende rejse i et tæt samarbejde med medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere på området.

Som teamleder i Myndighedsenheden får du ansvaret for spændende ledelsesopgaver, der løbende vil udvikle sig i takt med vores ambition om at skabe en mere samlet og sammenhængende opgaveløsning i Myndighedsenheden.

Det forventes at vores nye teamleder formår at lede i bredden og på tværs af enhedens fagfelter. Hvad forventer vi af dig?

Som teamleder i Myndighedsenheden får du en central rolle i en af kommunens vigtige funktioner, med en ikke uvæsentlig politisk bevågenhed. Vi søger derfor en teamleder der kan sætte flueben ved følgende fem dyder:
 • Du er ambitiøs og du har en stor kapacitet, der gør dig i stand til at navigere i en hverdag fyldt med udvikling og komplekse problemstillinger.
 • Du kan skabe overblik og prioritere i de mange forskellige hensyn der skal tages, og opgaver der skal løses i en kompleks virkelighed som myndighedsområdet.
 • Du hviler tilstrækkeligt i dig selv til, at du tør træffe svære beslutninger og holde fast, lige så vel som du tør at ændre mening, når du er blevet klogere.
 • Du tænker helhedsorienteret og tværgående i opgaveløsningen i forhold til borgeren.
 • Du har modet til at præge og medvirke til udvikling såvel fagligt som personaleledelsesmæssigt.

Det vil være en klar fordel, at du har erfaring med at arbejde på et myndighedsområde, gerne på ledelsesniveau. Det vil samtidig være en stor fordel, hvis du har erfaringer inden for det kommunale social- og/eller ældreområde. Erfaring fra det specialiserede område vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Det er en forventning, at du har en grunduddannelse på minimum bachelorniveau. I Ringsted Kommune lægger vi vægt på, at alle ledere har en formel lederuddannelse.  Har du ikke det, skal du være parat til at videreuddanne dig undervejs.

Hvad bliver opgaven:
Du bliver en del af den samlede ledelse i Myndighedsenheden, og du skal være med til at sikre, at Myndighedsenheden samlet når i mål med de opgaver, der skal løses. Du skal medvirke til, at Myndighedsenheden opleves og fungerer som en samlet enhed, med solid sammenhængskraft på tværs i hele enheden – det skal samtidig kunne mærkes i organisation omkring os. Som en del af den samlede ledelse skal du samtidigt medvirke til, at samarbejdet med de decentrale institutioner og eksterne samarbejdspartnere fortsat udvikles og styrkes.

Det er vores forventning, at du bliver nærmeste personaleleder for medarbejdere inden for flere af enhedens mindre teams på fagområder som dækker sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde, hjælpemiddelområdet mv. Det indbefatter blandt andet sikring af den faglige udvikling i de enkelte teams og i enheden som helhed. Vi bemander i fællesskab opgaverne ledelsesmæssigt, alt efter opgavetype og vores respektiver kompetencer. Personaleledelsen i enheden fordeler vi endeligt blandt os i ledelsen når vi kender til de faglige kompetencer du bringer ind i vores lederteam.

Eksempler på mere konkrete opgaver er derudover:
 • Udvikling af opgaveløsningen i de enkelte teams, samt at sikre implementering af nye metoder, strategier mv., så den ønskede effekt opnås.
 • Uddelegering af ansvar og kompetence til den faglige koordinator og til de enkelte medarbejdere.
 • Generel koordinering og planlægning af dagligdagen.
 • Sparring på sager og sikring af faglig korrekt sagsbehandling.
 • Og sidst men ikke mindst sikre ansvarlig og optimal udnyttelse af medarbejderes faglige ressourcer.

Du kan læse meget mere om jobbet og jobindholdet i funktionsbeskrivelsen her.

Vi tilbyder:
 • En travl og resultat- og løsningsorienteret arbejdsplads, hvor borgerens behov er i centrum for opgaveløsningen.
 • En enhed med stort fokus på og effekt af relationel koordinering med interne samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads, hvor man får lov at dyrke sit eget ledelsesrum i tæt samspil med resten af organisationen.
 • Et ledelsesteam der understøtter hinanden i den samlede ledelsesopgave i enheden.
 • En velfungerende arbejdsplads med engagerede og dygtige medarbejdere, som samarbejder på tværs af teams.
 • En arbejdsplads med vægt på en uformel omgangstone og plads til humor.
Lidt om Myndighedsenheden
Myndighedsenheden er organiseret med leder, souschef, teamleder og tre faglige koordinatorer. I enheden er også demenskoordinatorer, hjerneskadekoordinator, ensomhedskoordinator samt kontinenssygeplejerske tilknyttet. Enheden består samlet af ca. 45 medarbejdere, som er fordelt på 4 teams.
 • Team Sociale opgaver
 • Team Hjælpemidler
 • Team Visitation
 • Koordinatorer
 • Og en administration

De 4 teams dækker sagsbehandling inden for serviceloven på det specialiserede voksenområde, sagsbehandling på hjælpemiddelområdet, visitation til ældre inden for serviceloven og visitation til sygepleje, udskrivelsesfunktion med fokus på gode udskrivelser og en administration.

Myndighedsenheden har mange snitflader til andre enheder og centre i kommunen, og har særligt et veletableret tæt samarbejde med Arbejdsmarkedscentret i forhold til overgange fra Ungeenhed, jobrehabilitering og pensionssagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet.
Myndighedsenheden er deltagende i mange tværgående projekter på såvel ældreområdet som det specialiserede voksenområde, hvor vi som myndighedssagsbehandlere og visitatorer og fagpersoner er del af helhedsløsningen omkring borgeren.

Er du stadig interesseret?
Vi tilbyder en enhed med høj grad af faglig selvstændighed, engagement og interesse i at yde det bedste for borgeren.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Myndighedsenheden Maria Brændstrup på telefon 41 87 53 90 eller Souschef Tina Henriksen på telefon 20 12 59 37 (bedst mellem kl. 16-17).

1. samtalerunde afvikles den 19. august 2021
2. samtalerunde afvikles den 26. august 2021
Kandidater der går videre til anden samtale vil blive bedt om at gennemføre en personlighedstest med tilhørende tilbagemelding ved en samtale med en HR-konsulent. Denne gennemføres imellem de 2 samtaler.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Frist:
15-08-2021

Jobkategori:
Ledelse

Stillingstype:
Fastansættelse

Ugentlig arbejdstid:
Fuldtid

Ansættelsesdato:
01-10-2021

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ambitiøs Teamleder i Myndighedsenheden


Ringsted Kommunes Myndighedsenhed er en spændende og ambitiøs enhed, centralt placeret i kommunens Social- og Sundhedscenter.

Myndighedsheden er en bredt faglig funderet enhed, som dækker sagsbehandling på tværs af ældreområdet, hjælpemidler og det specialiserede voksenområde. Vi har implementeret den rehabiliterende tilgang til plejen bredt på ældreområdet. Ligeledes er vi i gang med rehabilitering/recovery-tilgange på hele social- og arbejdsmarkedsområdet. Vi er på udkig efter en teamleder, der har lyst til at være med på den videre udviklende rejse i et tæt samarbejde med medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere på området.

Som teamleder i Myndighedsenheden får du ansvaret for spændende ledelsesopgaver, der løbende vil udvikle sig i takt med vores ambition om at skabe en mere samlet og sammenhængende opgaveløsning i Myndighedsenheden.

Det forventes at vores nye teamleder formår at lede i bredden og på tværs af enhedens fagfelter. Hvad forventer vi af dig?

Som teamleder i Myndighedsenheden får du en central rolle i en af kommunens vigtige funktioner, med en ikke uvæsentlig politisk bevågenhed. Vi søger derfor en teamleder der kan sætte flueben ved følgende fem dyder:
 • Du er ambitiøs og du har en stor kapacitet, der gør dig i stand til at navigere i en hverdag fyldt med udvikling og komplekse problemstillinger.
 • Du kan skabe overblik og prioritere i de mange forskellige hensyn der skal tages, og opgaver der skal løses i en kompleks virkelighed som myndighedsområdet.
 • Du hviler tilstrækkeligt i dig selv til, at du tør træffe svære beslutninger og holde fast, lige så vel som du tør at ændre mening, når du er blevet klogere.
 • Du tænker helhedsorienteret og tværgående i opgaveløsningen i forhold til borgeren.
 • Du har modet til at præge og medvirke til udvikling såvel fagligt som personaleledelsesmæssigt.

Det vil være en klar fordel, at du har erfaring med at arbejde på et myndighedsområde, gerne på ledelsesniveau. Det vil samtidig være en stor fordel, hvis du har erfaringer inden for det kommunale social- og/eller ældreområde. Erfaring fra det specialiserede område vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Det er en forventning, at du har en grunduddannelse på minimum bachelorniveau. I Ringsted Kommune lægger vi vægt på, at alle ledere har en formel lederuddannelse.  Har du ikke det, skal du være parat til at videreuddanne dig undervejs.

Hvad bliver opgaven:
Du bliver en del af den samlede ledelse i Myndighedsenheden, og du skal være med til at sikre, at Myndighedsenheden samlet når i mål med de opgaver, der skal løses. Du skal medvirke til, at Myndighedsenheden opleves og fungerer som en samlet enhed, med solid sammenhængskraft på tværs i hele enheden – det skal samtidig kunne mærkes i organisation omkring os. Som en del af den samlede ledelse skal du samtidigt medvirke til, at samarbejdet med de decentrale institutioner og eksterne samarbejdspartnere fortsat udvikles og styrkes.

Det er vores forventning, at du bliver nærmeste personaleleder for medarbejdere inden for flere af enhedens mindre teams på fagområder som dækker sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde, hjælpemiddelområdet mv. Det indbefatter blandt andet sikring af den faglige udvikling i de enkelte teams og i enheden som helhed. Vi bemander i fællesskab opgaverne ledelsesmæssigt, alt efter opgavetype og vores respektiver kompetencer. Personaleledelsen i enheden fordeler vi endeligt blandt os i ledelsen når vi kender til de faglige kompetencer du bringer ind i vores lederteam.

Eksempler på mere konkrete opgaver er derudover:
 • Udvikling af opgaveløsningen i de enkelte teams, samt at sikre implementering af nye metoder, strategier mv., så den ønskede effekt opnås.
 • Uddelegering af ansvar og kompetence til den faglige koordinator og til de enkelte medarbejdere.
 • Generel koordinering og planlægning af dagligdagen.
 • Sparring på sager og sikring af faglig korrekt sagsbehandling.
 • Og sidst men ikke mindst sikre ansvarlig og optimal udnyttelse af medarbejderes faglige ressourcer.

Du kan læse meget mere om jobbet og jobindholdet i funktionsbeskrivelsen her.

Vi tilbyder:
 • En travl og resultat- og løsningsorienteret arbejdsplads, hvor borgerens behov er i centrum for opgaveløsningen.
 • En enhed med stort fokus på og effekt af relationel koordinering med interne samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads, hvor man får lov at dyrke sit eget ledelsesrum i tæt samspil med resten af organisationen.
 • Et ledelsesteam der understøtter hinanden i den samlede ledelsesopgave i enheden.
 • En velfungerende arbejdsplads med engagerede og dygtige medarbejdere, som samarbejder på tværs af teams.
 • En arbejdsplads med vægt på en uformel omgangstone og plads til humor.
Lidt om Myndighedsenheden
Myndighedsenheden er organiseret med leder, souschef, teamleder og tre faglige koordinatorer. I enheden er også demenskoordinatorer, hjerneskadekoordinator, ensomhedskoordinator samt kontinenssygeplejerske tilknyttet. Enheden består samlet af ca. 45 medarbejdere, som er fordelt på 4 teams.
 • Team Sociale opgaver
 • Team Hjælpemidler
 • Team Visitation
 • Koordinatorer
 • Og en administration

De 4 teams dækker sagsbehandling inden for serviceloven på det specialiserede voksenområde, sagsbehandling på hjælpemiddelområdet, visitation til ældre inden for serviceloven og visitation til sygepleje, udskrivelsesfunktion med fokus på gode udskrivelser og en administration.

Myndighedsenheden har mange snitflader til andre enheder og centre i kommunen, og har særligt et veletableret tæt samarbejde med Arbejdsmarkedscentret i forhold til overgange fra Ungeenhed, jobrehabilitering og pensionssagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet.
Myndighedsenheden er deltagende i mange tværgående projekter på såvel ældreområdet som det specialiserede voksenområde, hvor vi som myndighedssagsbehandlere og visitatorer og fagpersoner er del af helhedsløsningen omkring borgeren.

Er du stadig interesseret?
Vi tilbyder en enhed med høj grad af faglig selvstændighed, engagement og interesse i at yde det bedste for borgeren.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Myndighedsenheden Maria Brændstrup på telefon 41 87 53 90 eller Souschef Tina Henriksen på telefon 20 12 59 37 (bedst mellem kl. 16-17).

1. samtalerunde afvikles den 19. august 2021
2. samtalerunde afvikles den 26. august 2021
Kandidater der går videre til anden samtale vil blive bedt om at gennemføre en personlighedstest med tilhørende tilbagemelding ved en samtale med en HR-konsulent. Denne gennemføres imellem de 2 samtaler.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Frist:
15-08-2021

Jobkategori:
Ledelse

Stillingstype:
Fastansættelse

Ugentlig arbejdstid:
Fuldtid

Ansættelsesdato:
01-10-2021

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.