Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Ortopædkirurgisk afdelings fodsektion, Sjællands Universitetshospital Køge

Overlæge til Fod/Ankel sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.07.19 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Sjællands Universitetshospital vil være pionerer i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgisk gatsroenterologi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge, Roskilde og Nykøbing Falster.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 63 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammendagskirurgisk afsnit 3 operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 18 overlæger og 9 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger.

Fod/ankel sektionen består af 3 overlæger (inkl. aktuelle stilling) og 1 afdelingslæge.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner og har højt specialiserede funktioner.

Lægerne er sektioneret i 7 delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten. Ortopædkirurgisk bagvagt har traumeleder funktionen på hospitalet.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på hverdage hver 14. dag frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3. måned.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Fod/ankel sektionen i Køge varetager hovedfunktion, regionsfunktion samt højt specialiserede funktioner inden for fod- og ankel-kirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Sektionen varetager elektiv kirurgi og specialiseret traumatologi på fod og ankel herunder Lisfrank og calcaneus frakturer.

Vi tilbyder dig at blive en del af et dynamisk team med fokus på tværfagligt samarbejde og vedvarende udvikling af specialet. Sektionen har et tæt samarbejde med afdelingens sårlæge samt traumesektion.

Vi forventer at du er speciallæge i ortopædkirurgi med glødende interesse for og med relevante ansættelser indenfor subspecialet. Vi lægger vægt på at du har erfaring med ankel, forfods- og bagfods kirurgi, ligament rekonstruktioner og artroskopiske procedurer.

Udvikling af nye evidensbaserede behandlingsmetode værdsættes. Afdelingen prioriterer kontinuerlig videreuddannelse via kurser og kongresser samt kliniske ophold hos inden- og udenlandske samarbejdspartnere.

Det forventes at overlægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel prægraduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Afdelingen varetager en række forsknings- og udviklingsopgaver og det forventes at overlægen deltager i disse. Afdelingen har en klinisk professor som leder forskningsenheden og vil kunne tilbyde vejledning ved gennemførelse af egne forskningsprojekter.

Sektionen har for nylig henlagt al kirurgisk aktivitet til den sammedagskirurgiske enhed. Derved er der dannet basis for optimering og udvikling af de perioperative forløb. Det forventes at overlægen aktivt vil deltage i dette arbejde.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 3 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330014095Phoenix-f8cf9d4212019-04-30T00:00:00Overlæge til Ortopædkirurgisk afdelings fodsektion, Sjællands Universitetshospital Køge

Overlæge til Fod/Ankel sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.07.19 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Sjællands Universitetshospital vil være pionerer i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgisk gatsroenterologi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge, Roskilde og Nykøbing Falster.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 63 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammendagskirurgisk afsnit 3 operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 18 overlæger og 9 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger.

Fod/ankel sektionen består af 3 overlæger (inkl. aktuelle stilling) og 1 afdelingslæge.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner og har højt specialiserede funktioner.

Lægerne er sektioneret i 7 delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten. Ortopædkirurgisk bagvagt har traumeleder funktionen på hospitalet.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på hverdage hver 14. dag frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3. måned.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Fod/ankel sektionen i Køge varetager hovedfunktion, regionsfunktion samt højt specialiserede funktioner inden for fod- og ankel-kirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Sektionen varetager elektiv kirurgi og specialiseret traumatologi på fod og ankel herunder Lisfrank og calcaneus frakturer.

Vi tilbyder dig at blive en del af et dynamisk team med fokus på tværfagligt samarbejde og vedvarende udvikling af specialet. Sektionen har et tæt samarbejde med afdelingens sårlæge samt traumesektion.

Vi forventer at du er speciallæge i ortopædkirurgi med glødende interesse for og med relevante ansættelser indenfor subspecialet. Vi lægger vægt på at du har erfaring med ankel, forfods- og bagfods kirurgi, ligament rekonstruktioner og artroskopiske procedurer.

Udvikling af nye evidensbaserede behandlingsmetode værdsættes. Afdelingen prioriterer kontinuerlig videreuddannelse via kurser og kongresser samt kliniske ophold hos inden- og udenlandske samarbejdspartnere.

Det forventes at overlægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel prægraduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Afdelingen varetager en række forsknings- og udviklingsopgaver og det forventes at overlægen deltager i disse. Afdelingen har en klinisk professor som leder forskningsenheden og vil kunne tilbyde vejledning ved gennemførelse af egne forskningsprojekter.

Sektionen har for nylig henlagt al kirurgisk aktivitet til den sammedagskirurgiske enhed. Derved er der dannet basis for optimering og udvikling af de perioperative forløb. Det forventes at overlægen aktivt vil deltage i dette arbejde.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 3 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2019-05-25T00:51:56.703 Overlæge til Fod Ankel sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.07.19 eller snarest derefter. Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder. Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt. For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb. Sjællands Universitetshospital vil være pionerer i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Øvrige specialer på Køge Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgisk gatsroenterologi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Ledelse På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver. Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse. Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar. Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 63 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammendagskirurgisk afsnit 3 operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg. Afdelingens lægelige stab Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 18 overlæger og 9 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger 1.reservelæger. Fod ankel sektionen består af 3 overlæger (inkl. aktuelle stilling) og 1 afdelingslæge. Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner og har højt specialiserede funktioner. Lægerne er sektioneret i 7 delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage. Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten. Ortopædkirurgisk bagvagt har traumeleder funktionen på hospitalet. Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på hverdage hver 14. dag frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3. måned. Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer Fod ankel sektionen i Køge varetager hovedfunktion, regionsfunktion samt højt specialiserede funktioner inden for fod- og ankel-kirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Sektionen varetager elektiv kirurgi og specialiseret traumatologi på fod og ankel herunder Lisfrank og calcaneus frakturer. Vi tilbyder dig at blive en del af et dynamisk team med fokus på tværfagligt samarbejde og vedvarende udvikling af specialet. Sektionen har et tæt samarbejde med afdelingens sårlæge samt traumesektion. Vi forventer at du er speciallæge i ortopædkirurgi med glødende interesse for og med relevante ansættelser indenfor subspecialet. Vi lægger vægt på at du har erfaring med ankel, forfods- og bagfods kirurgi, ligament rekonstruktioner og artroskopiske procedurer. Udvikling af nye evidensbaserede behandlingsmetode værdsættes. Afdelingen prioriterer kontinuerlig videreuddannelse via kurser og kongresser samt kliniske ophold hos inden- og udenlandske samarbejdspartnere. Det forventes at overlægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel prægraduate som postgraduate uddannelsesopgaver. Afdelingen varetager en række forsknings- og udviklingsopgaver og det forventes at overlægen deltager i disse. Afdelingen har en klinisk professor som leder forskningsenheden og vil kunne tilbyde vejledning ved gennemførelse af egne forskningsprojekter. Sektionen har for nylig henlagt al kirurgisk aktivitet til den sammedagskirurgiske enhed. Derved er der dannet basis for optimering og udvikling af de perioperative forløb. Det forventes at overlægen aktivt vil deltage i dette arbejde. Undervisning Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 3 kliniske lektorer. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11jobnetf8cf9d42100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-24T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=142380EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3516708Region Sjælland11Lykkebækvej 14600KøgeDKDanmark0
tnse@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent751531JobNet4981135498113510030-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f8cf9d42https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=f8cf9d42https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f8cf9d42&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f8cf9d42&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgOverlæge til Ortopædkirurgisk afdelings fodsektion, Sjællands Universitetshospital Køge12008311Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed361628267Thomastnse@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK