Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejersker til Børne- og unge Akutmodtagelse og ambulatorie søges

To af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter nye kollegaer. Måske dig? Vi synes selv vi arbejder indenfor et virkelig spændende område med børn, unge og deres forældre og i en dejlig afdeling.

Stillingerne er ledige snarest muligt og kan være på 32-37 timer i blandede vagter eller i fast aften- og/eller nattevagtsrul på nedsat timetal alt efter hvad dine ønsker er, og de kompetencer du kommer med. Blandede vagter indebærer dag-, aften- og nattevagter. Weekend vagter er som udgangspunkt hver tredje weekend, men der må påregnes et antal ekstra weekender, som afhængig af årstiden, kan variere. Vores travleste tidspunkt er om aftenen, hvorfor du skal være indstillet på flest vagter i dette tidsrum udover dagvagter, hvis du vælger at arbejde i blandede vagter. På fuld tid skal du være indstillet på 8-10 vagter på 4 uger. Lidt færre om sommeren.

Vores afsnit B1521 består af Børne- og Unge Akut Modtagelsen (BAM) samt Børne- og Ungeambulatoriet. Vi er lige nu 29 sygeplejersker i afsnittet udover afdelingssygeplejersken samt 1 social- og sundhedsassistent med måle/veje funktion i ambulatoriet og 1 sundheds-servicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver.
Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den afsnitsansvarlige læge. Personaleledelsen varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer.

Arbejdsopgaverne:
I BAM modtager vi børn henvist fra både 1813 og privat praktiserende læger. Børnene henviser til enten børnelægevagten eller BAM. En sygeplejerske starter med at se og vurdere alle børn i en såkaldt spot-triagefunktion. Afhængig af barnets tilstand fortsætter barnet i BAM, hvor det triageres, og hvor sygeplejerskerne deltager i udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem. Vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender ca. 60 % af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme.

I Børne- og Ungeambulatoriet fungerer sygeplejerskerne både som lægehjælp og i selvstændige sygeplejeambulatorier samt varetager udredning og behandling af børn i dagindlæggelser, f.eks. penicillin provokationer, holtermonitorering og diverse stimulationstests.
I ambulatoriet vil du varetage diverse ad hoc opgaver, som f.eks. spirometri, peakflow, NO-måling, priktest, blærescanning og urinflowmåling samt instruere i og informere om opsamling af diverse prøver, forberede til undersøgelser, blodprøver mv.
Sygeplejerskerne varetager også diverse opfølgende kontroller i vores ”sygepleje diverse ambulatorium” efter indlæggelse. Her forbereder vi også børn til planlagte undersøgelser i billeddiagnostisk- og klinisk fysiologisk afdeling, laver ortostatisk blodtryksmåling, gennemfører vægt- og trivselskontroller samt hjælper med f.eks. blodprøvetagning og injektioner i lattergas mv.
På længere sigt eller afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at have eget selvstændigt sygeplejeambulatorium indenfor et område, f.eks. astma/allergi, endokrinologi, neurologi osv.

Vi tilbyder:
Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen
Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde
Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer
Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tilknyttet tutor
Ugentlig tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer
Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau
God kultur for interkollegial feed back og debriefing
Et godt arbejdsmiljø

Dine kvalifikationer og kompetencer:
Du har måske erfaring med pædiatrisk og/eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav
Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre
Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse
Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre
Du har gode samarbejdsevner
Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ’ventet og velkommen’
Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst
Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde
Du er fagligt engageret, er god til at ”spotte” udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer
Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet
Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed
Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer

Om afdelingen:
Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år.
Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23.30 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner.
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker og læger også omfatter lægesekretærer, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og 3 hospitalsklovne.
Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at ”familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed”.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: onsdag den 22.maj 2019 kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen.
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 27.maj 2019.
Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Vil du vide mere:
Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på 48294349.
Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.