Assisterende Kapacitetsmanager til Søværnets arktiske enheder

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en struktureret tekniske officerer med godt overblik, der har viden om Inspektionsskibe og -fartøjer, samt kompetencer inden for maritim teknologi.

Er det dig, så har vi en spændende og udfordrende stillinger som Assisterende kapacitetscentermanager Inspektionsskibe og -fartøjer i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.Om os

FMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanageren Inspektionsskibe og –fartøjer har ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Søværnets arktiske enheder. Du vil skulle bistå og være stedfortræder for Kapacitetsmanageren i denne opgaveløsning.

Kapacitetscentrene løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver. Til støtte herfor er der tilknyttet tekniske sagsbehandlere i Ballerup og skibsinspektører, som arbejder ud fra Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, og de opgaver vores kunder stiller.

Om stillingen

Opgaverne i stillingen som Assisterende kapacitetscentermanager er mangeartede. Det kan være mindre såvel som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl. Stillingen bestrides fra Ballerup eller Frederikshavn efter nærmere aftale.

Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af de operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetidsomkostningseffektive måde. Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.

Dine primære arbejdsområder bliver:

-Selvstændig teknisk sagsbehandling.

-Planlægning før, under og efter værftsophold. Herunder koordinering imellem værksteder, leverandører, eskadre og internt i KAMA mv.

-Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager.

-Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. skibe, fartøjer og dertil tilknyttet materiel.

-Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.

-SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring samt planlagt materielvedligehold.

-Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder fartøjer.

Stillingen kan bestrides fra Frederikshavn eller Ballerup.

Om dig

Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingerne på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.

Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Der må forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Vi forestiller os derfor, at du er søfficer (M321) med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer på Søværnets store enheder, gerne suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kapacitetsmanager: OK Jesper Als Velling på mail FMI-MA-CHPIF@mil.dk eller telefon 22 49 00 18.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-TSE@mil.dk eller telefon 72 81 91 59.

Ansøgningsfristen til stillingen er d. 8. august 2022. Vi forventer at holde samtalerne løbende. Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. september 2022.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Læs mere om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Assisterende Kapacitetsmanager til Søværnets arktiske enheder

Vi søger en struktureret tekniske officerer med godt overblik, der har viden om Inspektionsskibe og -fartøjer, samt kompetencer inden for maritim teknologi.

Er det dig, så har vi en spændende og udfordrende stillinger som Assisterende kapacitetscentermanager Inspektionsskibe og -fartøjer i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.Om os

FMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanageren Inspektionsskibe og –fartøjer har ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Søværnets arktiske enheder. Du vil skulle bistå og være stedfortræder for Kapacitetsmanageren i denne opgaveløsning.

Kapacitetscentrene løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver. Til støtte herfor er der tilknyttet tekniske sagsbehandlere i Ballerup og skibsinspektører, som arbejder ud fra Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer, og de opgaver vores kunder stiller.

Om stillingen

Opgaverne i stillingen som Assisterende kapacitetscentermanager er mangeartede. Det kan være mindre såvel som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl. Stillingen bestrides fra Ballerup eller Frederikshavn efter nærmere aftale.

Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af de operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetidsomkostningseffektive måde. Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.

Dine primære arbejdsområder bliver:

-Selvstændig teknisk sagsbehandling.

-Planlægning før, under og efter værftsophold. Herunder koordinering imellem værksteder, leverandører, eskadre og internt i KAMA mv.

-Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager.

-Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. skibe, fartøjer og dertil tilknyttet materiel.

-Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.

-SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring samt planlagt materielvedligehold.

-Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder fartøjer.

Stillingen kan bestrides fra Frederikshavn eller Ballerup.

Om dig

Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingerne på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.

Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Der må forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Vi forestiller os derfor, at du er søfficer (M321) med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer på Søværnets store enheder, gerne suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kapacitetsmanager: OK Jesper Als Velling på mail FMI-MA-CHPIF@mil.dk eller telefon 22 49 00 18.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-TSE@mil.dk eller telefon 72 81 91 59.

Ansøgningsfristen til stillingen er d. 8. august 2022. Vi forventer at holde samtalerne løbende. Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. september 2022.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Læs mere om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.