Assisterende leder til geronto teams på specialplejehjem Tornhøjhaven

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Ledelsesopgaven handler om at være nærmeste leder for 3 teams med hver 12 gerontopsykiatriske beboere - i alt ca. 50 medarbejdere og 36 beboere. Det er personalet og funktionerne her, som du skal være assisterende leder for. Derforuden er der på Tornhøjhaven 2 teams med hver 18 demente beboere, som din ass. lederkollega har nærmeste ledelse for. I alt bor der 72 beboere (inkl. 6 midlertidige pladser) på Tornhøjhaven.
Tornhøjhaven har ca. 110 ansatte og repræsenterer tværfaglighed. Der er både pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere, sygeplejersker, husassistenter, planlægger, ledere og andet godtfolk. Der er brug for alle, til at sikre det gode liv for vores beboere.
Vi vægter dialogen både i arbejdsfællesskabet, men også i forhold til vores pårørende. Det sikrer vi ved at indarbejde tæt ledelseskontakt, når der er brug for det, et godt teamsamarbejde og en kontaktpersonordning omkring vores beboere.
Teamsamarbejdet, opgaverne og trivslen er de vigtigste opmærksomhedspunkter i din ledelse. 
Der er et vigtigt samarbejde med plejehjemmets beboer- og pårørenderåd.

Forventet ansættelsesdato 01.11.2021.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 23.09.21 af ca.1 times varighed inkl. Cases.

Dine ledelsesopgaver vil være:

 • Vagtbemandings ansvar for de 3 teams. Vagtplanlægningen varetages af en planlægger
 • Tilstedeværelse og tydelighed i hverdagen i de 3 teams
 • Personale: Nærværende, anerkendende og motiverende opmærksomhed til medarbejderne. Fokus på udnyttelse og højnelse af den enkeltes kompetencer, følge fravær, afholde triage, refleksions- og teammøder
 • Gerne erfaring med SD, overenskomstregler og aftaler
 • Styrke faglighed og udviklingen
 • Indflytningssamtaler, pårørendesamtaler etc.
 • Overordnet ansvar for intro af nye medarbejdere
 • Forestå medarbejder-/teamudviklingssamtaler
 • Håndtering af systemer sammen med ressourcepersoner i huset, herunder telefoner, GPS, kald, iPads, tøj, regninger o.s.v.
 • Sikre dokumentationen sammen med teamsene, så den overholder de dokumentationsregler og tilsynsregler, som vi arbejder under – kendskab til dokumentationssystemet CURA vil være en fordel
Vores forventninger til dig som leder:
 • At du ser det fælles ledelsesgrundlag som grundlaget for god ledelse
 • At du kan omsætte og oversætte de beslutninger, der træffes
 • At du med dine initiativer kan assistere din leder
 • At du arbejder på en tillidsvækkende måde
 • At du tænker i nye måder at udføre opgaver på
 • At du har lederuddannelse og ledererfaring
 • At du har lyst og evner til at arbejde med faglige udfordringer
 • At du kan tage personaleansvar og har erfaring med arbejdsmiljøarbejde

Vores forventninger til dig som leder:
 • At du ser det fælles ledelsesgrundlag som grundlaget for god ledelse
 • At du kan omsætte og oversætte de beslutninger, der træffes
 • At du med dine initiativer kan assistere din leder
 • At du arbejder på en tillidsvækkende måde
 • At du tænker i nye måder at udføre opgaver på
 •  At du har lederuddannelse og ledererfaring
 • At du har lyst og evner til at arbejde med faglige udfordringer
 • At du kan tage personaleansvar og har erfaring med arbejdsmiljøarbejde
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Syv ledelseskompetencer tegner Ældre- og Handicapforvaltningen (aalborg.dk)

Faglige kompetencer:
 • Sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Gerne neuropædagogisk og/eller demens faglighed
 • Ledelseserfaring
 • Vant til at arbejde tværorganisatorisk og ser værdien i det
 • At du har øje for værdien, og det der skal til for at få medarbejderne til at vokse i velfungerende medarbejderteams, og at du kan styrke det
 • Forandringsledelse – ser det som et vilkår

Personlige kompetencer:
 • Du har god erfaring, og du kan stå i modvind
 • Du brænder for at arbejde med at udvikle på mennesker og se potentialerne.
 • Du kan kommunikere ledelsesmæssige beslutninger loyalt, med afsæt i ledelsesteamets beslutninger, samtidig med at vi "lægger stenene" i mens vi går.
 • Du har god dømmekraft, og mod til at tage ansvar
 • Du har af natur et positivt livssyn
Arbejdsstedets adresse:
Tornhøjvej 6a, 9220 Aalborg Øst

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Tina Lundquist Christensen på mobil.: 25 20 66 38

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen her:

Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Assisterende leder til geronto teams på specialplejehjem Tornhøjhaven

Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Ledelsesopgaven handler om at være nærmeste leder for 3 teams med hver 12 gerontopsykiatriske beboere - i alt ca. 50 medarbejdere og 36 beboere. Det er personalet og funktionerne her, som du skal være assisterende leder for. Derforuden er der på Tornhøjhaven 2 teams med hver 18 demente beboere, som din ass. lederkollega har nærmeste ledelse for. I alt bor der 72 beboere (inkl. 6 midlertidige pladser) på Tornhøjhaven.
Tornhøjhaven har ca. 110 ansatte og repræsenterer tværfaglighed. Der er både pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere, sygeplejersker, husassistenter, planlægger, ledere og andet godtfolk. Der er brug for alle, til at sikre det gode liv for vores beboere.
Vi vægter dialogen både i arbejdsfællesskabet, men også i forhold til vores pårørende. Det sikrer vi ved at indarbejde tæt ledelseskontakt, når der er brug for det, et godt teamsamarbejde og en kontaktpersonordning omkring vores beboere.
Teamsamarbejdet, opgaverne og trivslen er de vigtigste opmærksomhedspunkter i din ledelse. 
Der er et vigtigt samarbejde med plejehjemmets beboer- og pårørenderåd.

Forventet ansættelsesdato 01.11.2021.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 23.09.21 af ca.1 times varighed inkl. Cases.

Dine ledelsesopgaver vil være:

 • Vagtbemandings ansvar for de 3 teams. Vagtplanlægningen varetages af en planlægger
 • Tilstedeværelse og tydelighed i hverdagen i de 3 teams
 • Personale: Nærværende, anerkendende og motiverende opmærksomhed til medarbejderne. Fokus på udnyttelse og højnelse af den enkeltes kompetencer, følge fravær, afholde triage, refleksions- og teammøder
 • Gerne erfaring med SD, overenskomstregler og aftaler
 • Styrke faglighed og udviklingen
 • Indflytningssamtaler, pårørendesamtaler etc.
 • Overordnet ansvar for intro af nye medarbejdere
 • Forestå medarbejder-/teamudviklingssamtaler
 • Håndtering af systemer sammen med ressourcepersoner i huset, herunder telefoner, GPS, kald, iPads, tøj, regninger o.s.v.
 • Sikre dokumentationen sammen med teamsene, så den overholder de dokumentationsregler og tilsynsregler, som vi arbejder under – kendskab til dokumentationssystemet CURA vil være en fordel
Vores forventninger til dig som leder:
 • At du ser det fælles ledelsesgrundlag som grundlaget for god ledelse
 • At du kan omsætte og oversætte de beslutninger, der træffes
 • At du med dine initiativer kan assistere din leder
 • At du arbejder på en tillidsvækkende måde
 • At du tænker i nye måder at udføre opgaver på
 • At du har lederuddannelse og ledererfaring
 • At du har lyst og evner til at arbejde med faglige udfordringer
 • At du kan tage personaleansvar og har erfaring med arbejdsmiljøarbejde

Vores forventninger til dig som leder:
 • At du ser det fælles ledelsesgrundlag som grundlaget for god ledelse
 • At du kan omsætte og oversætte de beslutninger, der træffes
 • At du med dine initiativer kan assistere din leder
 • At du arbejder på en tillidsvækkende måde
 • At du tænker i nye måder at udføre opgaver på
 •  At du har lederuddannelse og ledererfaring
 • At du har lyst og evner til at arbejde med faglige udfordringer
 • At du kan tage personaleansvar og har erfaring med arbejdsmiljøarbejde
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:

Syv ledelseskompetencer tegner Ældre- og Handicapforvaltningen (aalborg.dk)

Faglige kompetencer:
 • Sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Gerne neuropædagogisk og/eller demens faglighed
 • Ledelseserfaring
 • Vant til at arbejde tværorganisatorisk og ser værdien i det
 • At du har øje for værdien, og det der skal til for at få medarbejderne til at vokse i velfungerende medarbejderteams, og at du kan styrke det
 • Forandringsledelse – ser det som et vilkår

Personlige kompetencer:
 • Du har god erfaring, og du kan stå i modvind
 • Du brænder for at arbejde med at udvikle på mennesker og se potentialerne.
 • Du kan kommunikere ledelsesmæssige beslutninger loyalt, med afsæt i ledelsesteamets beslutninger, samtidig med at vi "lægger stenene" i mens vi går.
 • Du har god dømmekraft, og mod til at tage ansvar
 • Du har af natur et positivt livssyn
Arbejdsstedets adresse:
Tornhøjvej 6a, 9220 Aalborg Øst

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Tina Lundquist Christensen på mobil.: 25 20 66 38

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen her:

Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.