Automatiktekniker til fregatten NIELS JUEL i Korsør

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig at arbejde som våbentekniker på en højteknologisk fregat, med en våben- og sensorpakke, der indeholder ildledelsesradarer, missiler, tungt artilleri, håndvåben og større integrerede netværk, som er unikke for Søværnets enheder?
Hvis ja, så tilbyder fregatten NIELS JUEL et spændende arbejde!


Om os

Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer, som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Våbensektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.


Om stillingen

Du vil indgå, som en del af skibets våbenteknikere, der har til opgave at servicere og overvåge samt betjene skibets våben- og ildledelsessystemer, herunder skydning med artilleri og missiler. Systemerne er i høj grad unikke for Søværnets enheder og stiller store krav til din faglighed.

NIELS JUEL gennemgår på nuværende tidspunkt et opkøringsforløb og træning af enhedens besætning, hvilket gør det til det idéelle tidspunkt at tiltræde skibets besætning på.

Der kan forventes en del kursusaktivitet i begyndelsen af ansættelsesperioden.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør. Der vil være svingende arbejdstider, så vi forventer fleksibilitet og omstillingsparathed, men forsøger også at tilpasse tjenesten til den enkeltes behov, herunder mulighed for længere perioder med frihed. Til søs bliver du en del af skibets organisation, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation, hvor du bl.a. styre kanonerne.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.


Om dig

Jobbet som tekniker i våbensektionen på NIELS JUEL stiller store krav til din faglighed såvel som din personlighed.

Du skal kunne håndtere opgaver indenfor avancerede sensor-, radar-, artilleri - og missilsystemer, såvel som lavpraktisk assistance til skibets øvrige besætningsmedlemmer.
Du skal dertil kunne holde et højt engagement i sejlads/operationer af op til 4 måneders varighed med udfordrende vilkår.
Du vil blive en del af våbensektionens teknikere på konstabel-niveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Dit arbejde vil kræve en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer - stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Krav:
- At du har eller vil kunne gennemføre Søværnets basisuddannelse efter indstilling.
- At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse, eksempelvis med svendebrev som enten automatiktekniker, elevatorteknikere eller automatiseringsteknikere
- At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
- At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Helbredskrav:
- Du skal have, eller kunne modtage grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Mellemgaard på tlf: 41602054 eller mail: 2e-niju-vto@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. august 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Automatiktekniker til fregatten NIELS JUEL i Korsør

Kunne du tænke dig at arbejde som våbentekniker på en højteknologisk fregat, med en våben- og sensorpakke, der indeholder ildledelsesradarer, missiler, tungt artilleri, håndvåben og større integrerede netværk, som er unikke for Søværnets enheder?
Hvis ja, så tilbyder fregatten NIELS JUEL et spændende arbejde!


Om os

Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer, som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Våbensektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.


Om stillingen

Du vil indgå, som en del af skibets våbenteknikere, der har til opgave at servicere og overvåge samt betjene skibets våben- og ildledelsessystemer, herunder skydning med artilleri og missiler. Systemerne er i høj grad unikke for Søværnets enheder og stiller store krav til din faglighed.

NIELS JUEL gennemgår på nuværende tidspunkt et opkøringsforløb og træning af enhedens besætning, hvilket gør det til det idéelle tidspunkt at tiltræde skibets besætning på.

Der kan forventes en del kursusaktivitet i begyndelsen af ansættelsesperioden.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør. Der vil være svingende arbejdstider, så vi forventer fleksibilitet og omstillingsparathed, men forsøger også at tilpasse tjenesten til den enkeltes behov, herunder mulighed for længere perioder med frihed. Til søs bliver du en del af skibets organisation, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation, hvor du bl.a. styre kanonerne.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.


Om dig

Jobbet som tekniker i våbensektionen på NIELS JUEL stiller store krav til din faglighed såvel som din personlighed.

Du skal kunne håndtere opgaver indenfor avancerede sensor-, radar-, artilleri - og missilsystemer, såvel som lavpraktisk assistance til skibets øvrige besætningsmedlemmer.
Du skal dertil kunne holde et højt engagement i sejlads/operationer af op til 4 måneders varighed med udfordrende vilkår.
Du vil blive en del af våbensektionens teknikere på konstabel-niveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Dit arbejde vil kræve en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer - stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Krav:
- At du har eller vil kunne gennemføre Søværnets basisuddannelse efter indstilling.
- At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse, eksempelvis med svendebrev som enten automatiktekniker, elevatorteknikere eller automatiseringsteknikere
- At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
- At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Helbredskrav:
- Du skal have, eller kunne modtage grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Mellemgaard på tlf: 41602054 eller mail: 2e-niju-vto@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. august 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.