Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ballerups Kommunale Ungeindsats søger socialrådgiver/-formidler - Barselsvikariat

Brænder du for at arbejde med unge mennesker og støtte dem i, at komme videre mod uddannelse eller arbejde? Har du kendskab til både uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet?

Den kommunale Ungeindsats (KUI) i Ballerup søger en sagsbehandler til et barselvikariat. Stillingen indebærer primært at være ansvarlig sagsbehandler på unge, der modtager Uddannelseshjælp, men ind i en KUI kontekst.

KUI har til opgave, at vejlede og støtte unge i at komme i uddannelse eller arbejde og udarbejde uddannelsesplaner sammen med den unge, og sikre gode overgange i det kommunale system.

Afdelingen har ansvar for den samlede opgave omkring unge mellem 15 og 29 år, herunder unge på Uddannelseshjælp. Vi skal sikre en koordineret og styrket indsats og et stærkere fokus på kommunens uddannelsesrettede arbejde efter grundskolen, samt styrke samarbejdet med og i ungdomsuddannelserne, FGU, STU osv.
I KUI ligger også ansvaret for vejledning, rådgivning og myndighed omkring de uddannelsesrettede opgaver og skal således danne bro over fra grundskolen til en realisering af den unges ønsker til uddannelse og job, og kunne håndtere overgangene som kan ligge herimellem.

KUI er forankret i Center for Arbejdsmarked, men indgår i et tværfagligt samarbejde med alle kommunens andre forvaltninger, psykiatrien og uddannelsesinstitutioner og andre aktører omkring de unge. I Ballerup Kommune lægges der vægt på, at opgaverne løses på tværs i organisationen og vi har valgt Samarbejdsmodellen, som metode til arbejdet med komplekse sager i den sammenhængende ungeindsats/borgerforløb i der sikrer en koordinering af indsatser med én indgang til kommunen.
 
KONKRETE OPGAVER

 • Varetage sagsbehandling og rådgivning af unge omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Kommunal Ungeindsats
 • Udarbejdelse af en uddannelsesplan i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Samt sikre at denne er koordineret med alle kommunens forvaltninger og indsatser
 • Iværksættelse af individuelle forløb som fx. virksomhedspraktik, FGU, uddannelse, opkvalificering, mentorordning, løntilskud mv., samt opfølgning på og fastholdelse i disse
 • Afholdelse af motiverende samtaler, og mange af dem der, hvor den unge er. Herunder opfølgning på de unges progression, ofte ude på virksomhederne og uddannelsesstederne
 • Kompetenceafklaring af borgerne med fokus på job og uddannelse herunder oplysning af de unges udfordringer
 • Indhente relevante lægelige oplysninger til afdækning af den unges muligheder for uddannelse og job
 • Udarbejde forberedende skema til forelæggelse for rehabiliteringsteamet
 • Koordinere og inddrage relevante enheder med afholdelse af tværfaglige møder, samt mødeledelse af disse
 • Registrering og journalføring i Fasit, SBSYS, UVData, Jobnet og Vitas.
 • Afholde visitationssamtaler til Uddannelseshjælp, herunder målgruppevurdering
 • Udarbejdelse af CV i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver kommer videre i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
VI FORVENTER, AT DU
 • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler, eller har anden relevant uddannelse og/eller erfaring
 • Er god til at skabe relation til de unge, men samtidig evner at blive på den professionelle banehalvdel
 • Møder borgerne i øjenhøjde og ser dig selv som en udførende indsats med fokus på mål, delmål og progression, i samarbejde med den enkelte unge.
 • Har stor faglig viden og konkret erfaring med at varetage myndighedsopgaver, og interesse for det juridiske og lovgivningsmæssige arbejde i centrale lovgivninger på området: Lov om Kommunal indsats for unge, Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Gerne kendskab til Lov om Social Service
 • Har godt kendskab til både uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet, og har en finger på pulsen ift. jobåbninger, og hvilke kompetencer der kræves, herunder kompetenceafklaring og opkvalificering af den enkelte borger
 • Har gode IT kundskaber – Gerne erfaring med Fasit, SBSYS (ESDH), UVData, Vitas og Jobnet
 • Har grundighed og præcision i forhold til at lave korrekte registreringer i systemet samt journaliseringer og registreringer generelt
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret, men samtidig arbejde i et team
 • Kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket, er fleksibel og kan handle hurtigt når der er behov for dette 
 • Brænder for dit job og lægger vægt på kvalitet i indsatsen og oprigtigt har lyst og evne til at gøre en forskel for borgere og bidrage til at udvikle indsatsen sammen med kollegaer og samarbejdspartnere
 • Har gode kommunikative kompetencer.
 VI KAN TILBYDE
 • Et spændende og udfordrende job
 • En arbejdsplads med sparring og opbakning fra kolleger såvel som ledelse
 • Engagerede og dygtige kolleger i et tværfagligt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads, hvor vidensdeling og arbejdsglæde har høj prioritet
 • En arbejdsplads med plads til mangfoldighed og humor
 • Månedsløn efter gældende overenskomst
 • En arbejdstid på 37 timer ugentlig med flekstidsordning.
Stillingen er forankret i Ungesporet, som er placeret i Center for Arbejdsmarked. Du bliver en del af et engageret team på 21 medarbejdere bestående af både Sagsbehandlere, Ungeguides, Uddannelsesvejledere og Fagkonsulenter.
Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med start 1. juli 2021.
 
LØN OG ANSÆTTELSE
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagkonsulent Camilla Larsen på telefon 2399 0901 eller mail kwsx@balk.dk, eller Afsnitsleder Rita Bråten på 2013 0615 eller ritb@balk.dk.

Du kan læse om KUI og Uddannelsesplanen her:
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/beskaeftigelse/kommunal-ungeindsats/
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190515-bliv-skarp-paa-uddannelsesplanen
 
ANSØGNINGSFRIST 9. MAJ 2021
Samtaler vil foregå løbende.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.
 

Ballerup Kommune

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.